Förslag

Beslut

Lagar

349 ledamöter fördelade på 8 partier

Tre ledamöter har lämnat sitt parti sedan valet 2014. Ledamöterna sitter fortfarande i riksdagen, men utan partibeteckning.

Riksdagsåret kallas riksmöte

Ett arbetsår i riksdagen kallas för riksmöte. Det inleds på hösten och pågår från september till september.

 • 12 september

  öppnade riksmötet

 • Under hösten pågår

  allmänna motionstiden

 • Då kan ledamöterna

  skriva motioner

  om nästan vilket ämne som helst

 • 3409 motioner

  lämnades in hösten 2016

 • Regeringen lämnar in

  budgetpropositionen

  den 20 september

 • I budgeten finns alla statens

  inkomster och utgifter

  för nästa år

Hitta ledamöter

Ingen valkrets vald

 • Det här är talman Urban Ahlin. Han är riksdagens främsta företrädare och leder riksdagens arbete.

 • Talmannen leder och planerar arbetet i riksdagen. Talmannen och de vice talmännen avhandlar regelbundet frågor kring riksdagsarbetet.

 • Talmannen och de vice talmännen turas om att vara ordförande. Det är ordföranden som ger ordet till talarna och håller reda på hur länge de pratar.

 • Talmannen kan företräda riksdagen nationellt och internationellt. Här besöker Indiens president Shri Pranab Mukherjee med delegation riksdagen.

 • Talmannen har en central roll när en ny regering bildas. Det är talmannens uppgift att föreslå en ny statsminister för riksdagen.

Frågor om riksdagen

Riksdagsinformation svarar på frågor via telefon och e-post måndag–fredag.

Telefon: 020-349 000

Vanliga frågor

 • När lämnas budgetpropositionen?

  Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen senast den 20 september när det inte är valår.

 • När ska de olika utgiftsområdena behandlas i utskott och kammare?

  De olika utskotten behandlar utgiftsområdena vid olika datum. I början av hösten publiceras utskottens planering på riksdagen.se.

 • När tas beslut om förslag till ändrade skatteregler?

  Alla förslag om skatter ingår i det så kallade rambeslutet. Det innehåller alla utgifter och inkomster i statsbudgeten för det kommande året.

 • När pågår allmänna motionstiden?

  I år börjar den tisdagen den 12 september klockan 11 och slutar torsdagen den 5 oktober klockan 16.30.

 • Vad innebär en misstroendeförklaring?

  Misstroendeförklaring är ett verktyg för riksdagsledamöter att avsätta ett enskilt statsråd eller en regering. Minst 35 ledamöter måste ställa sig bakom förslaget om misstroendeförklaring. För att det ska gå igenom krävs en majoritet i riksdagen – det vill säga att 175 ledamöter röstar för. 

  Gäller misstroendet statsministern måste hela regeringen avgå.