Carl-Oskar Bohlin (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 201
Born 1986
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865704
Email carl-oskar.bohlin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Judges Proposals Board

  • Nominations Committee

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-04-10
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2013-11-14 – 2014-10-07
  • Judges Proposals Board

  • 2019-01-01 –
  • 2018-10-24 –
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2016-10-26 –
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot civilutskottet 14-. Suppleant justitieutskottet 10-14, utbildningsutskottet 10-12, EU-nämnden 13-14 och socialförsäkringsutskottet 14-. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 14- och riksdagens valberedning 16-.

Said and done

Avskaffande av bolagsstämmokravet för små aktiebolag

Motion 2010/11:C258 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C258 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe M Avskaffande av bolagsstämmokravet för små aktiebolag m1935 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskaffande av bolagsstämmokravet för små privata aktiebolag. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C258 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (M) (doc, 51 kB)

Fäbodjordbrukares möjligheter att skydda sina djur

Motion 2010/11:MJ292 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ292 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin M Fäbodjordbrukares möjligheter att skydda sina djur m1692 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fäbodjordbruket bör ha samma rätt i jaktförordningen som de som har sina


Utskottsberedning: 2010/11:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ292 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 47 kB)

Förvaltning av varg

Motion 2010/11:MJ243 av Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ243 av Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg M Förvaltning av varg m1700 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att förvaltningen av varg sker på annat sätt än i dag och att inplantering av varg i Dalarna i


Utskottsberedning: 2010/11:MJU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ243 av Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg (M) (doc, 49 kB)

Främjandeförbudet i lotterilagen

Motion 2010/11:Kr245 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr245 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén M Främjandeförbudet i lotterilagen m1651 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över det s.k. främjandeförbudet i 38 och 54 lotterilagen. Motivering Genom


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Kr245 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (M) (doc, 50 kB)

Översyn av trafikförsäkringsavgiften

Motion 2010/11:C279 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C279 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin M Översyn av trafikförsäkringsavgiften m1686 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av hur trafikförsäkringsavgiften i dag är uppbyggd. Motivering Om du har


Utskottsberedning: 2010/11:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C279 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 47 kB)

Kravet på eget kapital i aktiebolag

Motion 2010/11:C233 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C233 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe M Kravet på eget kapital i aktiebolag m1724 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kravet på eget kapital i aktiebolag. Motivering För fler jobb och bättre välfärd i Sverige


Utskottsberedning: 2010/11:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C233 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (M) (doc, 48 kB)

Spelmarknaden

Motion 2010/11:Kr251 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Kr251 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin M Spelmarknaden m1016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om privata aktörers möjlighet att bedriva spelverksamhet i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:KrU7 2010/11:SoU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Kr251 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 55 kB)