Carl-Oskar Bohlin (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 201
Born 1986
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865704
Email carl-oskar.bohlin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Judges Proposals Board

  • Nominations Committee

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-04-10
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2013-11-14 – 2014-10-07
  • Judges Proposals Board

  • 2019-01-01 –
  • 2018-10-24 –
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2016-10-26 –
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot civilutskottet 14-. Suppleant justitieutskottet 10-14, utbildningsutskottet 10-12, EU-nämnden 13-14 och socialförsäkringsutskottet 14-. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 14- och riksdagens valberedning 16-.

Said and done

Fäbodjordbrukares möjlighet att skydda sina djur

Motion 2011/12:MJ377 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ377 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin M Fäbodjordbrukares möjlighet att skydda sina djur M0560 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fäbodjordbrukare bör ha samma rätt i jaktförordningen som de som har sina tamdjur


Utskottsberedning: 2011/12:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ377 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 49 kB)

Förvaltning av varg

Motion 2011/12:MJ344 av Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg (M)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ344 av Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg M Förvaltning av varg M0201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om varg i Dalarna och att i största möjliga mån beakta dagens höga rovdjurstryck som råder i Dalarna. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ344 av Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg (M) (doc, 48 kB)

Svensk spelmarknad

Motion 2011/12:Kr277 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr277 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin M Svensk spelmarknad M0389 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om privata aktörers möjlighet att bedriva spelverksamhet i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2011/12:KrU5 2012/13:SoU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Kr277 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 55 kB)

Radio och tv i allmänhetens tjänst

Motion 2011/12:Kr275 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr275 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin M Radio och tv i allmänhetens tjänst M0232 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om radio och tv i allmänhetens tjänst. Motivering Sverige har en god tradition av att tillhandahålla


Utskottsberedning: 2011/12:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr275 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 47 kB)

Översyn av trafikförsäkringsavgiften

Motion 2011/12:C353 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:C353 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin M Översyn av trafikförsäkringsavgiften M0577 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av hur trafikförsäkringsavgiften i dag är uppbyggd. Motivering Om du har


Utskottsberedning: 2011/12:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C353 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 48 kB)

Översyn av främjandeförbudet

Motion 2011/12:Kr273 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Kr273 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén M Översyn av främjandeförbudet M0195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn av främjandeförbudet i 38 och 54 andra stycket lotterilagen 1994:1000Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Kr273 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (M) (doc, 50 kB)

Stopp för myndigheters opinionsbildning

Motion 2011/12:K296 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:K296 av Carl-Oskar Bohlin M Stopp för myndigheters opinionsbildning M0239 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över myndigheters finansiering av opinionsbildande verksamhet för frivilligorganisationer. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K296 av Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 50 kB)

Slopade koncessionsavgifter

Motion 2011/12:K295 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:K295 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin M Slopade koncessionsavgifter M0254 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn av koncessionsavgiften och möjligheten att avskaffa densamma. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K295 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 47 kB)

Sänkt krav på eget aktiekapital

Motion 2011/12:C302 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2011/12:C302 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman M Sänkt krav på eget aktiekapital M0165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka kravet på eget kapital i aktiebolag. Motivering Det krävs entreprenörer som satsar


Utskottsberedning: 2011/12:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C302 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman (M) (doc, 48 kB)

Bolagsstämmans obligatorium för små aktiebolag

Motion 2011/12:C300 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2011/12:C300 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman M Bolagsstämmans obligatorium för små aktiebolag M0187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskaffande av bolagsstämmans obligatorium för små aktiebolag. Motivering Aktiebolagens


Utskottsberedning: 2011/12:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C300 av Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman (M) (doc, 50 kB)