Carl-Oskar Bohlin (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County, Bench 201
Born 1986
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865704
Email carl-oskar.bohlin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Judges Proposals Board

  • Nominations Committee

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-04-10
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2013-11-14 – 2014-10-07
  • Judges Proposals Board

  • 2019-01-01 –
  • 2018-10-24 –
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2016-10-26 –
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot civilutskottet 14-. Suppleant justitieutskottet 10-14, utbildningsutskottet 10-12, EU-nämnden 13-14 och socialförsäkringsutskottet 14-. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 14- och riksdagens valberedning 16-.

Said and done

Översyn av beskattningen av tobak i syfte att minska den illegala handeln

Motion 2012/13:Sk362 av Johan Hultberg och Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk362 av Johan Hultberg och Carl-Oskar Bohlin M Översyn av beskattningen av tobak i syfte att minska den illegala handeln M1758 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera de senaste årens höjningar av skatten


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk362 av Johan Hultberg och Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 56 kB)

Förstärkt jobbskatteavdrag för unga

Motion 2012/13:Sk357 av Carl-Oskar Bohlin och Johan Hultberg (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk357 av Carl-Oskar Bohlin och Johan Hultberg M Förstärkt jobbskatteavdrag för unga M1361 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ett utökat jobbskatteavdrag för personer under 26 år.


Utskottsberedning: 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk357 av Carl-Oskar Bohlin och Johan Hultberg (M) (doc, 55 kB)

Svensk spelmarknad

Motion 2012/13:Kr289 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr289 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin M Svensk spelmarknad M1539 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förekomsten av monopol på den svenska spelmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:KrU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Kr289 av Gunnar Axén och Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 60 kB)

Nya vårdnadsregler

Motion 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M1787 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gemensam vårdnad automatiskt ska gälla efter det att ett faderskap har fastställts och att barn till ogifta föräldrar


Utskottsberedning: 2012/13:CU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (doc, 69 kB)

Förändrad rovdjurspolitik när det gäller vargen

Motion 2012/13:MJ352 av Ulf Berg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ352 av Ulf Berg m.fl. M Förändrad rovdjurspolitik när det gäller vargen M1503 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förändrad rovdjurspolitik när det gäller vargen. Motivering Vargen är och har alltid varit ett


Utskottsberedning: 2012/13:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ352 av Ulf Berg m.fl. (M) (doc, 58 kB)

Fäbodjordbrukares möjlighet att skydda sina djur

Motion 2012/13:MJ350 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ350 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin M Fäbodjordbrukares möjlighet att skydda sina djur M1391 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fäbodjordbruket bör ha samma rätt i jaktförordningen som de som har sina tamdjur


Utskottsberedning: 2012/13:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ350 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 55 kB)

Översyn av Trafikskadenämndens reglemente

Motion 2012/13:C321 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:C321 av Carl-Oskar Bohlin M Översyn av Trafikskadenämndens reglemente M1432 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av Trafikskadenämndens reglemente. Motivering Enligt trafikförsäkringsförordningen


Utskottsberedning: 2012/13:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C321 av Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 55 kB)

Trafikförsäkringsavgiften

Motion 2012/13:C319 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:C319 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin M Trafikförsäkringsavgiften M1395 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av hur trafikförsäkringsavgiften i dag är uppbyggd. Motivering Om du har ett motordrivet


Utskottsberedning: 2012/13:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C319 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 60 kB)

Främjandeförbudet

Motion 2012/13:Kr280 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr280 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén M Främjandeförbudet M1372 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten till en översyn av främjandeförbudet i 38 och 54 andra stycket lotterilagen 1994:1000Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr280 av Carl-Oskar Bohlin och Gunnar Axén (M) (doc, 58 kB)

Upphandling av tv- och radioprogram

Motion 2012/13:Kr279 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr279 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin M Upphandling av tv- och radioprogram M1362 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör upphandla delar av tv- och radioprogrammen i allmänhetens tjänst. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr279 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M) (doc, 54 kB)