Hanif Bali (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 84
Title Webbutvecklare.
Born 1987
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865702
Email hanif.bali[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2016-06-07
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2016-06-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-16 och näringsutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 10-.
 • Föräldrar

  Said Bali och Marzieh Rezai.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Upplands Väsby 03-06.
 • Anställningar

  Säljare, God El 06. Webmaster, Moderata Ungdomsförbundet 06-07. Webbutvecklare, Moderaterna 07-08. Webbutvecklare, Moderaterna i Stockholm 08-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Upplands Väsby 06-07. Kommunfullmäktig, Solna 14- och ersättare 10-14. Ledamot, barn-och utbildningsnämnden, Upplands Väsby 05. Ledamot, tekniska nämnden, Upplands Väsby 06-07. Ledamot, miljönämnden, Solna 08-10. Ledamot, stadsbyggnadsnämnden, Solna 14-.
 • Bostadsort

  Solna

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet

Motion 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortsatta ansträngningar för


Utskottsberedning: 2016/17:NU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det övergripande målet för utbildnings- och forskningspolitiken


Utskottsberedning: 2016/17:NU9 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 95 kB) Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 163 kB)

Plikt att förhindra radikalisering

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. M Plikt att förhindra radikalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligat ansvar för skolhuvudmän och andra som arbetar med barn och unga att främja demokratiska värderingar och motverka extremistiska


Utskottsberedning: 2016/17:KU23 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Life science och medtech

Motion 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. M Life science och medtech Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en utvecklad samverkan mellan life science- och medtechnäringen, akademin och hälso- och sjukvården i syfte att tillgängliggöra forskning


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7 2016/17:NU12 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

En bättre yrkeshögskola

Motion 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M En bättre yrkeshögskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behöver bli enklare för elever som studerat högskoleförberedande program att uppnå och läsa in behörighet till yrkeshögskolan,


Utskottsberedning: 2016/17:UbU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

En mer flexibel gymnasieskola

Motion 2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M En mer flexibel gymnasieskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt gymnasieprogram som kombinerar språkintroduktion och yrkesintroduktion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

En nationell studie- och yrkesvägledningsplattform

Motion 2016/17:3066 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3066 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M En nationell studie- och yrkesvägledningsplattform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till Skolverket att ta fram och uppdatera en studie- och yrkesvägledningsplattform, i syfte att


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3066 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3066 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Granskning av den kommunala vuxenutbildningen på enhetsnivå

Motion 2016/17:3065 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3065 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Granskning av den kommunala vuxenutbildningen på enhetsnivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skolinspektionen i uppdrag att granska den kommunala vuxenutbildningen på enhetsnivå i likhet


Utskottsberedning: 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3065 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3065 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 68 kB)

Insatser för nyanlända barn och vuxna

Motion 2016/17:3064 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3064 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Insatser för nyanlända barn och vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lovskola och kollo för nyanlända elever och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3 2016/17:UbU16 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3064 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3064 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Universitet och högskolor

Motion 2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att resultatet av Ledningsutredningens rekommendationer ska utvärderas två år efter att de har presenterats och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 96 kB)