Katarina Brännström (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 121
Title Försäkringskonsult.
Born 1950
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864699
Email katarina.brannstrom[på]riksdagen.se
Social media: Facebook

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2017-03-23
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2017-03-23 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 –
  • Nominations Committee

  • Chair 2018-09-24 –
  • Deputy Chair 2016-10-25 – 2018-09-24
  • Member 2013-01-22 – 2016-10-25
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Deputy member 2006-10-17 – 2010-10-04

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-. Suppleant justitieutskottet 06-10, civilutskottet 06-10 och socialutskottet 10-14. Ledamot valberedningen 13-16 och vice ordförande 16-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 06-14.
 • Föräldrar

  Trävaruhandlaren Torsten Nilsson och socialarbetaren Rut Nilsson, f. Olsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, ek/handel i Växjö, slutår 73. Läkarsekreterarutbildning, Växjö 74. Interna utbildningar inom försäkring, 90-talet.
 • Anställningar

  Läkarsekreterare, Kronobergs landsting 74-80. Banktjänsteman (deltid) PK-banken i Växjö 80-85. Vd-sekreterare, Sydost Invest AB i Växjö 85-88. Egenföretagare inom försäkringsmäkleri, Försäkringsbyrån AB, Växjö 88-99. Mäklarassistent 99-00. Försäkringskonsult, Försäkringsbyrån Brännström & Co 01-06.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Växjö 94-. Ledamot, kommunstyrelsen 94-02. Vice ordförande, kulturnämnden 98-02. Ordförande, kommunens revisorer 02-06. Ledamot, social- och omsorgsnämnden, 90-talet och polisnämnden 94-98, Växjö kommun. Ledamot, Växjö polisnämnd 94-02. Ledamot, Värends räddningstjänst 02-06. Nämndeman, Kammarrätten 98-02. Ledamot, Polisstyrelsen 02-14. Ledamot, Kronofogdemyndighetens styrelse 94-98. Ledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs läns insynsråd 10-. Ledamot, Rådet för Polisregion Syd 15-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Växjö stads Moderater, t.o.m. 00. Förbundsordförande, Moderaterna i Kronoberg 01-. Styrelsesekreterare, Läkarsekreterarföreningen i Kronoberg 76-79. Styrelseledamot, Växjö Montessoriförening, slutet av 80-talet. Ersättare, Växjö-Marias kyrkoråd, 90-talet. Styrelseledamot, Kulturparken Småland AB 06-15.
 • Bostadsort

  Växjö

Said and done

med anledning av skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör omfördela resurser från


Utskottsberedning: 2016/17:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Nya vårdnadsregler

Motion 2015/16:2638 av Fredrik Schulte m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2638 av Fredrik Schulte m.fl. (M) Nya vårdnadsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av reglerna för vårdnad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska vårdnadsregler innehåller


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2638 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2638 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Snabbspår för fler bostäder

Motion 2015/16:1869 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1869 av Katarina Brännström (M) Snabbspår för fler bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om temporärt undantag från lagar och regler för byggande av fler bostäder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1869 av Katarina Brännström (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1869 av Katarina Brännström (M) (pdf, 69 kB)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2015/16:3215 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3215 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:AU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:3215 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2015/16:3215 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Sänkta trösklar och fler vägar till det första jobbet

Motion 2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Sänkta trösklar och fler vägar till det första jobbet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det nya utanförskapet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU7 2015/16:FiU20 2015/16:NU1 2015/16:SkU16 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

En mer inkluderande arbetsmarknad

Motion 2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) En mer inkluderande arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att statliga myndigheter i större utsträckning anställer personer med en funktionsnedsättning


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU10 2015/16:AU2 2015/16:FiU25 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre möjligheter till omställning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2015/16:AU2 2015/16:AU7 2015/16:SkU16 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2015/16:UbU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Jämställdhet i arbetslivet

Motion 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Jämställdhet i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbete är en hörnsten i ett jämställt samhälle och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2015/16:AU6 2015/16:AU8 2015/16:AU9 2015/16:FiU1 2015/16:FiU26 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Enklare skyltningsregler för landsbygdens företag

Motion 2015/16:1222 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1222 av Katarina Brännström (M) Enklare skyltningsregler för landsbygdens företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagar och regelverk samt hur tillämpning sker för att underlätta för näringsverksamhet på landsbygden


Utskottsberedning: 2015/16:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1222 av Katarina Brännström (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1222 av Katarina Brännström (M) (pdf, 68 kB)