Katarina Brännström (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 121
Title Försäkringskonsult.
Born 1950
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864699
Email katarina.brannstrom[på]riksdagen.se
Social media: Facebook

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Moderate Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Nominations Committee

  • Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2022-09-26
  • The Moderate Party

  • Pairing organiser 2018-09-24 –
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2017-03-23
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2017-03-23 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 – 2018-11-20
  • Nominations Committee

  • Chair 2018-09-24 –
  • Deputy Chair 2016-10-25 – 2018-09-24
  • Member 2013-01-22 – 2016-10-25
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Deputy member 2006-10-17 – 2010-10-04

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-. Suppleant justitieutskottet 06-10, civilutskottet 06-10 och socialutskottet 10-14. Ledamot valberedningen 13-16 och vice ordförande 16-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 06-14.
 • Föräldrar

  Trävaruhandlaren Torsten Nilsson och socialarbetaren Rut Nilsson, f. Olsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, ek/handel i Växjö, slutår 73. Läkarsekreterarutbildning, Växjö 74. Interna utbildningar inom försäkring, 90-talet.
 • Anställningar

  Läkarsekreterare, Kronobergs landsting 74-80. Banktjänsteman (deltid) PK-banken i Växjö 80-85. Vd-sekreterare, Sydost Invest AB i Växjö 85-88. Egenföretagare inom försäkringsmäkleri, Försäkringsbyrån AB, Växjö 88-99. Mäklarassistent 99-00. Försäkringskonsult, Försäkringsbyrån Brännström & Co 01-06.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Växjö 94-. Ledamot, kommunstyrelsen 94-02. Vice ordförande, kulturnämnden 98-02. Ordförande, kommunens revisorer 02-06. Ledamot, social- och omsorgsnämnden, 90-talet och polisnämnden 94-98, Växjö kommun. Ledamot, Växjö polisnämnd 94-02. Ledamot, Värends räddningstjänst 02-06. Nämndeman, Kammarrätten 98-02. Ledamot, Polisstyrelsen 02-14. Ledamot, Kronofogdemyndighetens styrelse 94-98. Ledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs läns insynsråd 10-. Ledamot, Rådet för Polisregion Syd 15-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Växjö stads Moderater, t.o.m. 00. Förbundsordförande, Moderaterna i Kronoberg 01-. Styrelsesekreterare, Läkarsekreterarföreningen i Kronoberg 76-79. Styrelseledamot, Växjö Montessoriförening, slutet av 80-talet. Ersättare, Växjö-Marias kyrkoråd, 90-talet. Styrelseledamot, Kulturparken Småland AB 06-15.
 • Bostadsort

  Växjö

Said and done

med anledning av skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör omfördela resurser från arbetsmarknadsutbildningen


Utskottsberedning: 2016/17:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Nya vårdnadsregler

Motion 2015/16:2638 av Fredrik Schulte m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2638 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av reglerna för vårdnad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska vårdnadsregler innehåller en rad allvarliga


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2638 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2638 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Snabbspår för fler bostäder

Motion 2015/16:1869 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1869 av Katarina Brännström M Snabbspår för fler bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om temporärt undantag från lagar och regler för byggande av fler bostäder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan årtionden råder


Utskottsberedning: 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1869 av Katarina Brännström (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1869 av Katarina Brännström (M) (pdf, 69 kB)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2015/16:3215 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3215 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:AU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:3215 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2015/16:3215 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Sänkta trösklar och fler vägar till det första jobbet

Motion 2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Sänkta trösklar och fler vägar till det första jobbet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det nya utanförskapet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:AU7 2015/16:FiU20 2015/16:NU1 2015/16:SkU16 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

En mer inkluderande arbetsmarknad

Motion 2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. M En mer inkluderande arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att statliga myndigheter i större utsträckning anställer personer med en funktionsnedsättning och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU10 2015/16:AU2 2015/16:FiU25 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre möjligheter till omställning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:AU2 2015/16:AU7 2015/16:SkU16 2015/16:UbU1 2015/16:UbU16 2015/16:UbU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Jämställdhet i arbetslivet

Motion 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. M Jämställdhet i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbete är en hörnsten i ett jämställt samhälle och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:AU6 2015/16:AU8 2015/16:AU9 2015/16:FiU1 2015/16:FiU26 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Enklare skyltningsregler för landsbygdens företag

Motion 2015/16:1222 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1222 av Katarina Brännström M Enklare skyltningsregler för landsbygdens företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagar och regelverk samt hur tillämpning sker för att underlätta för näringsverksamhet på landsbygden och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1222 av Katarina Brännström (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1222 av Katarina Brännström (M) (pdf, 68 kB)