Katarina Brännström (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 121
Title Försäkringskonsult.
Born 1950
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864699
Email katarina.brannstrom[på]riksdagen.se
Social media: Facebook

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2017-03-23
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2017-03-23 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 –
  • Nominations Committee

  • Chair 2018-09-24 –
  • Deputy Chair 2016-10-25 – 2018-09-24
  • Member 2013-01-22 – 2016-10-25
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Deputy member 2006-10-17 – 2010-10-04

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-. Suppleant justitieutskottet 06-10, civilutskottet 06-10 och socialutskottet 10-14. Ledamot valberedningen 13-16 och vice ordförande 16-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 06-14.
 • Föräldrar

  Trävaruhandlaren Torsten Nilsson och socialarbetaren Rut Nilsson, f. Olsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, ek/handel i Växjö, slutår 73. Läkarsekreterarutbildning, Växjö 74. Interna utbildningar inom försäkring, 90-talet.
 • Anställningar

  Läkarsekreterare, Kronobergs landsting 74-80. Banktjänsteman (deltid) PK-banken i Växjö 80-85. Vd-sekreterare, Sydost Invest AB i Växjö 85-88. Egenföretagare inom försäkringsmäkleri, Försäkringsbyrån AB, Växjö 88-99. Mäklarassistent 99-00. Försäkringskonsult, Försäkringsbyrån Brännström & Co 01-06.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Växjö 94-. Ledamot, kommunstyrelsen 94-02. Vice ordförande, kulturnämnden 98-02. Ordförande, kommunens revisorer 02-06. Ledamot, social- och omsorgsnämnden, 90-talet och polisnämnden 94-98, Växjö kommun. Ledamot, Växjö polisnämnd 94-02. Ledamot, Värends räddningstjänst 02-06. Nämndeman, Kammarrätten 98-02. Ledamot, Polisstyrelsen 02-14. Ledamot, Kronofogdemyndighetens styrelse 94-98. Ledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs läns insynsråd 10-. Ledamot, Rådet för Polisregion Syd 15-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Växjö stads Moderater, t.o.m. 00. Förbundsordförande, Moderaterna i Kronoberg 01-. Styrelsesekreterare, Läkarsekreterarföreningen i Kronoberg 76-79. Styrelseledamot, Växjö Montessoriförening, slutet av 80-talet. Ersättare, Växjö-Marias kyrkoråd, 90-talet. Styrelseledamot, Kulturparken Småland AB 06-15.
 • Bostadsort

  Växjö

Said and done

med anledning av skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör omfördela resurser från


Utskottsberedning: 2016/17:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:590 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:590 Brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Svensk arbetsmarknad är väldigt het just nu och det finns goda förutsättningar att kunna hjälpa fler arbetssökande till jobb. I detta läge är arbetsmarknadsutbildningar ett viktigt

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:590 av Katarina Brännström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen

Ökade sjukkostnader för arbetsgivare

Interpellation 2015/16:589 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:589 Ökade sjukkostnader för arbetsgivare av Katarina Brännström M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Det är i företag som växer och som därmed kan anställa som nya jobb skapas. När regeringen nu vill skjuta över högre sjukkostnader på arbetsgivarna medför det att det blir både dyrare

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:589 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökade sjukkostnader för arbetsgivare

Medfinansiering av sjukskrivningskostnaderna

Interpellation 2015/16:577 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:577 Medfinansiering av sjukskrivningskostnaderna av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Som företagare och arbetsgivare bär man ett stort ansvar för sina anställdas försörjning. Inte bara i form av lön i utbyte mot utfört arbete utan även genom sjuklöneansvaret om

Inlämnad: 2016-04-19 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:577 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medfinansiering av sjukskrivningskostnaderna

Avsaknad av propositioner

Skriftlig fråga 2015/16:997 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2015/16:997 Avsaknad av propositioner av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) Sverige står inför enorma integrationsutmaningar. Efter åtta år är mindre än hälften av dem som kommit hit som flyktinginvandrare eller flyktinganhöriga i arbete. Om regeringen inte tar tag i integrationen

Inlämnad: 2016-03-16 Svarsdatum: 2016-03-23 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:997 av Katarina Brännström (M) (pdf, 76 kB)

YA-jobb utan krav på kollektivavtal

Skriftlig fråga 2015/16:994 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2015/16:994 YA-jobb utan krav på kollektivavtal av Katarina Brännström (M) till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) I och med höstens migrationsöverenskommelse mellan regeringen och allianspartierna beslutades att även nyanlända ska omfattas av yrkesintroduktionsanställningar, de så kallade YA-jobben,

Inlämnad: 2016-03-16 Svarsdatum: 2016-03-23 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:994 av Katarina Brännström (M) (pdf, 77 kB)

Regeringens hantering av fas 3

Interpellation 2015/16:476 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:476 Regeringens hantering av fas 3 av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I LO-tidningen Arbetet nr 7, den 26 februari, finns en artikel om fas 3 och vad regeringen gör för att avveckla densamma. Man frågar om fas 3 verkligen kommer att vara avvecklad den 31 januari

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:476 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens hantering av fas 3

Arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb

Interpellation 2015/16:407 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:407 Arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Nyligen slog Arbetsförmedlingen fast att regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet inte är realistiskt att nå och pekar på att arbetslösheten kommer att ligga på dagens nivåer även

Inlämnad: 2016-02-12 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:407 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb

Särskild löneskatt för äldre

Interpellation 2015/16:357 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:357 Särskild löneskatt för äldre av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsministern fick nyligen en skriftlig fråga från Elisabeth Svantesson M om vilken effekt regeringen räknar med att den nya löneskatten för personer över 65 år kommer att ha på

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:357 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Särskild löneskatt för äldre

Arbetsförmedlingens anslagsöverskott

Interpellation 2015/16:355 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:355 Arbetsförmedlingens anslagsöverskott av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hade ett mycket högt tonläge under alliansregeringens tid gällande Arbetsförmedlingens anslagsöverskott. När det gäller de pengar som riksdagen har

Inlämnad: 2016-02-02 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:355 av Katarina Brännström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens anslagsöverskott