Katarina Brännström (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kronoberg County, Bench 121
Title Försäkringskonsult.
Born 1950
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864699
Email katarina.brannstrom[på]riksdagen.se
Social media: Facebook

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Moderate Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Nominations Committee

  • Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2022-09-26
  • The Moderate Party

  • Pairing organiser 2018-09-24 –
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2017-03-23
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2017-03-23 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 – 2018-11-20
  • Nominations Committee

  • Chair 2018-09-24 –
  • Deputy Chair 2016-10-25 – 2018-09-24
  • Member 2013-01-22 – 2016-10-25
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Deputy member 2006-10-17 – 2010-10-04

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-. Suppleant justitieutskottet 06-10, civilutskottet 06-10 och socialutskottet 10-14. Ledamot valberedningen 13-16 och vice ordförande 16-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 06-14.
 • Föräldrar

  Trävaruhandlaren Torsten Nilsson och socialarbetaren Rut Nilsson, f. Olsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, ek/handel i Växjö, slutår 73. Läkarsekreterarutbildning, Växjö 74. Interna utbildningar inom försäkring, 90-talet.
 • Anställningar

  Läkarsekreterare, Kronobergs landsting 74-80. Banktjänsteman (deltid) PK-banken i Växjö 80-85. Vd-sekreterare, Sydost Invest AB i Växjö 85-88. Egenföretagare inom försäkringsmäkleri, Försäkringsbyrån AB, Växjö 88-99. Mäklarassistent 99-00. Försäkringskonsult, Försäkringsbyrån Brännström & Co 01-06.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Växjö 94-. Ledamot, kommunstyrelsen 94-02. Vice ordförande, kulturnämnden 98-02. Ordförande, kommunens revisorer 02-06. Ledamot, social- och omsorgsnämnden, 90-talet och polisnämnden 94-98, Växjö kommun. Ledamot, Växjö polisnämnd 94-02. Ledamot, Värends räddningstjänst 02-06. Nämndeman, Kammarrätten 98-02. Ledamot, Polisstyrelsen 02-14. Ledamot, Kronofogdemyndighetens styrelse 94-98. Ledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs läns insynsråd 10-. Ledamot, Rådet för Polisregion Syd 15-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Växjö stads Moderater, t.o.m. 00. Förbundsordförande, Moderaterna i Kronoberg 01-. Styrelsesekreterare, Läkarsekreterarföreningen i Kronoberg 76-79. Styrelseledamot, Växjö Montessoriförening, slutet av 80-talet. Ersättare, Växjö-Marias kyrkoråd, 90-talet. Styrelseledamot, Kulturparken Småland AB 06-15.
 • Bostadsort

  Växjö

Said and done

med anledning av skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör omfördela resurser från arbetsmarknadsutbildningen


Utskottsberedning: 2016/17:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3407 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:590 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:590 Brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Svensk arbetsmarknad är väldigt het just nu och det finns goda förutsättningar att kunna hjälpa fler arbetssökande till jobb. I detta läge är arbetsmarknadsutbildningar ett viktigt

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:590 av Katarina Brännström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen

Ökade sjukkostnader för arbetsgivare

Interpellation 2015/16:589 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:589 Ökade sjukkostnader för arbetsgivare av Katarina Brännström M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Det är i företag som växer och som därmed kan anställa som nya jobb skapas. När regeringen nu vill skjuta över högre sjukkostnader på arbetsgivarna medför det att det blir både dyrare

Inlämnad: 2016-04-22 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:589 av Katarina Brännström (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökade sjukkostnader för arbetsgivare

Medfinansiering av sjukskrivningskostnaderna

Interpellation 2015/16:577 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:577 Medfinansiering av sjukskrivningskostnaderna av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Som företagare och arbetsgivare bär man ett stort ansvar för sina anställdas försörjning. Inte bara i form av lön i utbyte mot utfört arbete utan även genom sjuklöneansvaret om

Inlämnad: 2016-04-19 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:577 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Medfinansiering av sjukskrivningskostnaderna

Avsaknad av propositioner

Skriftlig fråga 2015/16:997 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2015/16:997 Avsaknad av propositioner av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Sverige står inför enorma integrationsutmaningar. Efter åtta år är mindre än hälften av dem som kommit hit som flyktinginvandrare eller flyktinganhöriga i arbete. Om regeringen inte tar tag i integrationen

Inlämnad: 2016-03-16 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:997 av Katarina Brännström (M) (pdf, 76 kB)

YA-jobb utan krav på kollektivavtal

Skriftlig fråga 2015/16:994 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2015/16:994 YA-jobb utan krav på kollektivavtal av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I och med höstens migrationsöverenskommelse mellan regeringen och allianspartierna beslutades att även nyanlända ska omfattas av yrkesintroduktionsanställningar, de så kallade YA-jobben, för att

Inlämnad: 2016-03-16 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:994 av Katarina Brännström (M) (pdf, 77 kB)

Regeringens hantering av fas 3

Interpellation 2015/16:476 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:476 Regeringens hantering av fas 3 av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I LO-tidningen Arbetet nr 7, den 26 februari, finns en artikel om fas 3 och vad regeringen gör för att avveckla densamma. Man frågar om fas 3 verkligen kommer att vara avvecklad den 31 januari

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:476 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens hantering av fas 3

Arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb

Interpellation 2015/16:407 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:407 Arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Nyligen slog Arbetsförmedlingen fast att regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet inte är realistiskt att nå och pekar på att arbetslösheten kommer att ligga på dagens nivåer även

Inlämnad: 2016-02-12 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:407 av Katarina Brännström (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb

Särskild löneskatt för äldre

Interpellation 2015/16:357 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:357 Särskild löneskatt för äldre av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsministern fick nyligen en skriftlig fråga från Elisabeth Svantesson M om vilken effekt regeringen räknar med att den nya löneskatten för personer över 65 år kommer att ha på

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:357 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Särskild löneskatt för äldre

Arbetsförmedlingens anslagsöverskott

Interpellation 2015/16:355 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2015/16:355 Arbetsförmedlingens anslagsöverskott av Katarina Brännström M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hade ett mycket högt tonläge under alliansregeringens tid gällande Arbetsförmedlingens anslagsöverskott. När det gäller de pengar som riksdagen har

Inlämnad: 2016-02-02 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:355 av Katarina Brännström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens anslagsöverskott