Maria Abrahamsson (Mod)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency City of Stockholm
Title Jurist
Born 1963

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2011-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2011-09-30 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2017-06-26
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2017-06-26 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Judges Proposals Board

  • Member 2011-01-01 – 2015-01-01

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot civilutskottet 10-11, skatteutskottet 11-14 och konstitutionsutskottet 14-. Suppleant EU-nämnden 14- och skatteutskottet 14-. Ledamot domarnämnden 11-15.
 • Föräldrar

  Jan-Åke Carlsson och Mona Carlsson.
 • Bostadsort

  Stockholm

Said and done

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3900 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3900 av Johan Forssell m.fl. M Utgiftsområde 8 Migration Sammanfattning Moderaterna föreslår besparingar på Migrationsverket genom effektiviseringar. Vi satsar på ett förstärkt återvändandearbete genom att utöka antalet förvarsplatser. Vi vill därtill att det ska finnas en jobbstimmulans


Utskottsberedning: 2017/18:SfU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:3900 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2017/18:3900 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3755 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3755 av Johan Forssell m.fl. M Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3755 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3755 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3754 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3754 av Johan Forssell m.fl. M Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3754 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3754 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3753 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3753 av Johan Forssell m.fl. M Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:AU2 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2017/18:3753 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3753 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Arbetskraftsinvandringen

Motion 2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. M Arbetskraftsinvandringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra kravet på utannonseringen av en tjänst vid arbetskraftsinvandring så att lagen blir mer anpassad efter dagens arbetsmarknad, och detta


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15 2017/18:SfU17 2017/18:SfU7 2017/18:SkU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Uppvärdera medborgarskapet

Motion 2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. M Uppvärdera medborgarskapet Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla som beviljas medborgarskap ska ha grundläggande kunskaper i det svenska språket, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:KU34 2017/18:SfU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. M En långsiktigt hållbar migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en långsiktigt hållbar migrationspolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13 2017/18:JuU7 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16 2017/18:SfU17 2017/18:SfU3 2017/18:SfU4 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (68 yrkanden): 68 avslag

Motion 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 125 kB)

Underhållsstöd

Motion 2017/18:3033 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3033 av Johan Forssell m.fl. M Underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ska ta fram förslag på att avskaffa dagens parallella system med underhållsbidrag och underhållsstöd och ersätta dessa med en


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3033 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3033 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Åtgärdsförslag för att minska sjukskrivningarna

Motion 2017/18:3032 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3032 av Johan Forssell m.fl. M Åtgärdsförslag för att minska sjukskrivningarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en separat rehabiliteringskedja för vissa lättare psykiska diagnoser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:AU8 2017/18:SfU1 2017/18:SkU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:3032 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3032 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 106 kB)

Motion om att kvalificera sig in i socialförsäkringssystemen

Motion 2017/18:3031 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3031 av Johan Forssell m.fl. M Motion om att kvalificera sig in i socialförsäkringssystemen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvalificering in i bidragssystemen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3031 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3031 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 76 kB)