Mattias Bäckström Johansson (SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 34
Title Reaktoroperatör
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email mattias.backstrom.johansson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Election Review Board

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2022-09-26
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Election Review Board

  • Deputy member 2015-02-18 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot näringsutskottet 14-. Suppleant Valprövningsnämnden 15-.
 • Föräldrar

  Egen företagare Torleif Johansson och undersköterskan Cecilia Bäckström.
 • Utbildning

  Oscarsgymnasiet, Oskarshamn, slutår 04. Driftingenjör, Sjöfartshögskolan i Kalmar, slutår 08.
 • Anställningar

  Drifttekniker, Oskarshamns kommun 05. Reaktoroperatör, turbinoperatör och stationstekniker, OKG 08-tjl.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Energikommissionen 2015-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Oskarshamn 06-. Landstingsfullmäktig, Kalmar län 10-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, Sverigedemokraterna Oskarshamn 06-. Distriktsordförande, Sverigedemokraterna Kalmar län 11-.

Said and done

En hållbar energipolitik

Motion 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD En hållbar energipolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om energipolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattenkraften

2018-10-23

Motion 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 96 kB) Motion 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 174 kB)

Avskaffa kemikalieskatten

Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. SD Avskaffa kemikalieskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kemikalieskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska

2018-10-23

Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Business Sweden

Motion 2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. SD Business Sweden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Business Sweden i uppdrag att ge tillväxtekonomier som eftersträvar upprätthållandet av mänskliga rättigheter högre prioritet och tillkännager detta

2018-10-23

Motion 2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Det svenska stålet

Motion 2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. SD Det svenska stålet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera svensk basindustri vid utformning av energipolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i

2018-10-23

Motion 2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

En handelspolitik för tillväxt

Motion 2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. SD En handelspolitik för tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs en konkurrensöversyn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka

2018-10-23

Motion 2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 100 kB)

En tillväxtorienterad politik för industrilandet Sverige

Motion 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD En tillväxtorienterad politik för industrilandet Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga om energipolitikens inriktning med hänsyn tagen till industrin och den svenska nationens behov

2018-10-23

Motion 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Exponentiella teknologier

Motion 2018/19:163 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:163 av Tobias Andersson m.fl. SD Exponentiella teknologier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt råd med sakkunniga experter vars uppgift blir att arbeta med exponentiella teknologier samt andra viktiga teknologiområden

2018-10-23

Motion 2018/19:163 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:163 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Hårdare reglering av handel med metallskrot

Motion 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. SD Hårdare reglering av handel med metallskrot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett kontantförbud vid hantering av handel med metallskrot och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig

2018-10-23

Motion 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Kapitalförsörjning och riskkapital

Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för den statliga riskkapitalfinansieringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-10-23

Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Krafttag mot bluffakturor

Motion 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. SD Krafttag mot bluffakturor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en myndighetsadministrerad varningslista gällande bluffakturor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-10-23

Motion 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)