Sten Bergheden (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 268
Title Lantbrukare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864608
Email sten.bergheden[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-11-16 – 2022-09-26
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-05-15 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-12-01 – 2008-05-15
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-12-01 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2015-12-10 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot trafikutskottet 08-. Suppleant utbildningsutskottet 06-10, trafikutskottet 06-08, näringsutskottet 10- och miljö- och jordbruksutskottet 15- .
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Magnus Bergheden och förskolläraren Lilian Bergheden, f. Johansson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Mariestad, slutår 84. Grundutbildning lantbruk, Töreboda, slutår 86. Driftledarutbildning lantbruk, Skara, slutår 88.
 • Anställningar

  Eget lantbruk 88-. Verkstadsarbetare, Novo Clima Götene 97-02. Oppositionsråd, Mariestad 00-02. Kommunalråd, Mariestad 02-06.
 • Kommunala uppdrag

  Ordförande, kommunstyrelsen 02-06. Ersättare/ledamot, miljönämnden 91-98. Ledamot, byggnadsnämnden 98-02. Regionfullmäktig 02-. Ersättare, regionutvecklingsnämnden 02-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Moderaterna i Mariestad. 1:e vice ordförande, länsförbundsstyrelsen, Moderaterna i Skaraborg. Ordförande, LRF Lugnåsorten 97-07. Ordförande, LRF kommungrupp Mariestad 00-02. Ersättare, kyrkofullmäktige 98-06.

Said and done

med anledning av skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018–2029

Motion 2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L)

Motion till riksdagen 2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. M, C, KD, L med anledning av skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 20182029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Alliansens transportpolitiska utgångspunkter och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L) (pdf, 125 kB)

Transporter för jobb och tillväxt

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13 2017/18:SkU10 2017/18:SkU9 2017/18:TU1 2017/18:TU10 2017/18:TU11 2017/18:TU13 2017/18:TU14 2017/18:TU15 2017/18:TU16 2017/18:TU17 2017/18:TU18 2017/18:TU5 2017/18:TU6 2017/18:TU9
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 45 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 144 kB)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Utgiftsområde 22 Kommunikationer Sammanfattning I vår plan för ett starkare Sverige utgör tillväxt i hela landet en central utgångspunkt. För att det ska vara möjligt behöver både människor och företag ett hållbart och konkurrenskraftigt transportsystem


Utskottsberedning: 2017/18:TU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Ökade polisiära vägkontroller mot den olagliga yrkestrafiken

Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3326 av Sten Bergheden M Ökade polisiära vägkontroller mot den olagliga yrkestrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att ändra fördelningen av kontroller av kör- och vilotider hos förare/transportföretag


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1 2017/18:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) (pdf, 60 kB)

E20 som Sveriges första elmotorväg

Motion 2017/18:3048 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3048 av Sten Bergheden M E20 som Sveriges första elmotorväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid utbyggnaden av E20 utreda möjligheten att den blir Sveriges första elmotorväg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3048 av Sten Bergheden (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3048 av Sten Bergheden (M) (pdf, 61 kB)

Upprustning av Västra stambanan

Motion 2017/18:3047 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3047 av Sten Bergheden m.fl. M, C, KD Upprustning av Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna vad gäller en snabb utbyggnad av ett tredje spår och en upprustning av Västra stambanan och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3047 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3047 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD) (pdf, 67 kB)

Äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad

Motion 2017/18:3329 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3329 av Sten Bergheden M Äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad kan stärkas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Våra


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3329 av Sten Bergheden (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3329 av Sten Bergheden (M) (pdf, 58 kB)

Reavinstbeskattningen vid bostadsflytt

Motion 2017/18:3328 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3328 av Sten Bergheden M Reavinstbeskattningen vid bostadsflytt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillsätta en utredning som ser över möjligheterna att ta bort eller minska kapitalvinstbeskattningen vid bostadsflytt och


Utskottsberedning: 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3328 av Sten Bergheden (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3328 av Sten Bergheden (M) (pdf, 55 kB)

Trängselavgifterna

Motion 2017/18:3320 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3320 av Sten Bergheden M Trängselavgifterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket så att beloppet måste uppgå till minst 100 kronor innan räkningen för en trängselavgift eller broavgift skickas ut, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3320 av Sten Bergheden (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3320 av Sten Bergheden (M) (pdf, 58 kB)

Minskat skatteslöseri och tydlig information om skatter

Motion 2017/18:3319 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3319 av Sten Bergheden M Minskat skatteslöseri och tydlig information om skatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för minskat slöseri med skattepengar och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi ett av


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3319 av Sten Bergheden (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3319 av Sten Bergheden (M) (pdf, 60 kB)