Sten Bergheden (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 268
Title Lantbrukare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864608
Email sten.bergheden[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-11-16 – 2022-09-26
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-05-15 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-12-01 – 2008-05-15
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-12-01 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2015-12-10 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot trafikutskottet 08-. Suppleant utbildningsutskottet 06-10, trafikutskottet 06-08, näringsutskottet 10- och miljö- och jordbruksutskottet 15- .
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Magnus Bergheden och förskolläraren Lilian Bergheden, f. Johansson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Mariestad, slutår 84. Grundutbildning lantbruk, Töreboda, slutår 86. Driftledarutbildning lantbruk, Skara, slutår 88.
 • Anställningar

  Eget lantbruk 88-. Verkstadsarbetare, Novo Clima Götene 97-02. Oppositionsråd, Mariestad 00-02. Kommunalråd, Mariestad 02-06.
 • Kommunala uppdrag

  Ordförande, kommunstyrelsen 02-06. Ersättare/ledamot, miljönämnden 91-98. Ledamot, byggnadsnämnden 98-02. Regionfullmäktig 02-. Ersättare, regionutvecklingsnämnden 02-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Moderaterna i Mariestad. 1:e vice ordförande, länsförbundsstyrelsen, Moderaterna i Skaraborg. Ordförande, LRF Lugnåsorten 97-07. Ordförande, LRF kommungrupp Mariestad 00-02. Ersättare, kyrkofullmäktige 98-06.

Said and done

E 20 som TEN-väg

Motion 2007/08:T470 av Sten Bergheden (m)

Motion till riksdagen 2007/08:T470 av Sten Bergheden m E 20 som TEN-väg m1441 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hela E 20 bör klassas som TEN-väg. Motivering E 20 från Stockholm via Skaraborg till Göteborg är den i särklass viktigaste


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T470 av Sten Bergheden (m) (doc, 37 kB)

E 20

Motion 2007/08:T469 av Sten Bergheden (m)

Motion till riksdagen 2007/08:T469 av Sten Bergheden m E 20 m1638 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Europaväg 20. Motivering E 20 är en av Sveriges i särklass mest trafikerade vägar med mycket tung trafik. E 20 är också den kortaste vägen


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T469 av Sten Bergheden (m) (doc, 39 kB)

Reseavdrag för landsbygden

Motion 2007/08:Sk348 av Sten Bergheden (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk348 av Sten Bergheden m Reseavdrag för landsbygden m1624 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av reseavdragen för boende på landsbygden. Motivering Idag är många som bor på landsbygden


Utskottsberedning: 2007/08:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk348 av Sten Bergheden (m) (doc, 37 kB)

Rättshjälp i tvister med myndigheter

Motion 2007/08:Ju399 av Sten Bergheden (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju399 av Sten Bergheden m Rättshjälp i tvister med myndigheter m1367 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enskildas rätt till rättshjälp i förvaltningsrättsliga mål. Motivering När privatpersoner ställs inför en


Utskottsberedning: 2008/09:JuU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju399 av Sten Bergheden (m) (doc, 37 kB)

Ekonomisk kompensation efter stormskador

Motion 2007/08:Fö246 av Sten Bergheden (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö246 av Sten Bergheden m Ekonomisk kompensation efter stormskador m1298 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomisk kompensation vid stormskador. Motivering När stormen Gudrun härjade i vårt land medförde det


Utskottsberedning: 2007/08:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö246 av Sten Bergheden (m) (doc, 37 kB)

Räddningsskolan i Skövde

Motion 2007/08:Fö249 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp, s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö249 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd, v, mp, s Räddningsskolan i Skövde fp1459 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett bevarande av Räddningsskolan i Skövde. Motivering Utredningen Alltid redo En ny myndighet


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Fö249 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp, s) (doc, 44 kB)

Skaraborgs jordbruks- och livsmedelsproduktion

Motion 2007/08:MJ433 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ433 av Cecilia Widegren m.fl. m, c, fp, kd Skaraborgs jordbruks- och livsmedelsproduktion m919 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg. Motivering Sverige har upprätthållit en hög


Utskottsberedning: 2007/08:MJU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:MJ433 av Cecilia Widegren m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 43 kB)

Tjänstemän och allemansrätten

Motion 2007/08:MJ378 av Sten Bergheden (m)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ378 av Sten Bergheden m Tjänstemän och allemansrätten m1652 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tjänstemän och allemansrätten. Motivering Vi har en allemansrätt som innebär en stor frihet, men också ett stort


Utskottsberedning: 2007/08:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:MJ378 av Sten Bergheden (m) (doc, 37 kB)

Högskola för långsamt lärande

Motion 2007/08:Ub267 av Sten Bergheden (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub267 av Sten Bergheden m Högskola för långsamt lärande m1368 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett stödjande av arbetet med att starta en högskola för långsamt lärande i Mariestad samt att man ser detta som en


Utskottsberedning: 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub267 av Sten Bergheden (m) (doc, 37 kB)

Utbyggnad av Västra stambanan

Motion 2007/08:T269 av Sten Bergheden och Cecilia Widegren (m)

Motion till riksdagen 2007/08:T269 av Sten Bergheden och Cecilia Widegren m Utbyggnad av Västra stambanan m1296 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en snabb utbyggnad av Västra stambanan. Motivering Sverige har idag en färdig korridor mellan


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T269 av Sten Bergheden och Cecilia Widegren (m) (doc, 37 kB)