Sten Bergheden (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 268
Title Lantbrukare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864608
Email sten.bergheden[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-11-16 – 2022-09-26
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-05-15 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-12-01 – 2008-05-15
  • Committee on Education

  • Deputy member 2006-12-01 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2015-12-10 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot trafikutskottet 08-. Suppleant utbildningsutskottet 06-10, trafikutskottet 06-08, näringsutskottet 10- och miljö- och jordbruksutskottet 15- .
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Magnus Bergheden och förskolläraren Lilian Bergheden, f. Johansson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Mariestad, slutår 84. Grundutbildning lantbruk, Töreboda, slutår 86. Driftledarutbildning lantbruk, Skara, slutår 88.
 • Anställningar

  Eget lantbruk 88-. Verkstadsarbetare, Novo Clima Götene 97-02. Oppositionsråd, Mariestad 00-02. Kommunalråd, Mariestad 02-06.
 • Kommunala uppdrag

  Ordförande, kommunstyrelsen 02-06. Ersättare/ledamot, miljönämnden 91-98. Ledamot, byggnadsnämnden 98-02. Regionfullmäktig 02-. Ersättare, regionutvecklingsnämnden 02-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Moderaterna i Mariestad. 1:e vice ordförande, länsförbundsstyrelsen, Moderaterna i Skaraborg. Ordförande, LRF Lugnåsorten 97-07. Ordförande, LRF kommungrupp Mariestad 00-02. Ersättare, kyrkofullmäktige 98-06.

Said and done

Förbudet mot signalkräftor

Skriftlig fråga 2015/16:1489 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1489 Förbudet mot signalkräftor av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den 3 augusti 2016 infördes ett nytt EU-direktiv för att stoppa vissa invasiva arter som man skriver kan hota biologisk mångfald. Direktivet innebär bland annat att det blir förbjudet att odla, byta, föda upp, transportera,

Inlämnad: 2016-08-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1489 av Sten Bergheden (M) (pdf, 81 kB)

Skärpta licensregler för enhandsvapen

Skriftlig fråga 2015/16:1467 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1467 Skärpta licensregler för enhandsvapen av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S På polisens hemsida kan man läsa att polismyndigheten skärpt reglerna för att inneha och använda enhandsvapen vid skytte. Så här står det angivet på hemsidan: Nya regler för enhandsvapen Med start den 15 juli

Inlämnad: 2016-07-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1467 av Sten Bergheden (M) (pdf, 99 kB)

Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft

Interpellation 2015/16:720 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:720 Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft av Sten Bergheden M till Miljöminister Karolina Skog MP EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Nyligen gav domstolen utslag i frågan om tillståndsgivningen för ett småskaligt vattenkraftverk

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:720 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft

Sanktionsavgifter för kör- och vilotider

Skriftlig fråga 2015/16:1331 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1331 Sanktionsavgifter för kör- och vilotider av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Transportstyrelsens förslag om ändringar i kör- och vilotiderna är ute på remiss. Förslaget har redan fått kritik av bland andra Sveriges Åkeriföretag som menar att förslagen går långt över vad som krävs enligt

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1331 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB)

Alkobommar och konkurrens

Skriftlig fråga 2015/16:1285 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1285 Alkobommar och konkurrens av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Efter ett tillkännagivande i riksdagen gav regeringen i april Trafikverket i uppdrag att förbereda införandet av anläggningar för nykterhetskontroll genom alkobommar i tre till fem hamnar som bedöms lämpliga. I uppdraget

Inlämnad: 2016-05-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1285 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Västra stambanan

Skriftlig fråga 2015/16:1226 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1226 Västra stambanan av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Västra stambanan är järnvägen som binder ihop Sveriges två största städer Stockholm och Göteborg. Belastningen är redan i dag mycket stor och gränsen för spårens kapacitet är i stort sett nådd. För att kunna möta behovet av en framtida

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1226 av Sten Bergheden (M) (pdf, 63 kB)

Småföretag på landsbygden

Skriftlig fråga 2015/16:1223 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1223 Småföretag på landsbygden av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Lagen om kassaregister är bland annat till för att skapa lika konkurrens mellan företag. Lagen innebär att majoriteten av alla som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning måste använda sig av ett certifierat

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1223 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Bättre måltider för våra äldre

Interpellation 2015/16:632 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:632 Bättre måltider för våra äldre av Sten Bergheden M till Statsrådet Åsa Regnér S För snart ett och ett halvt år sedan ställde jag en skriftlig fråga till äldreminister Åsa Regnér om statsrådet avsåg att genomföra Alliansens måltidslyft och att för äldre införa en laglig rätt till god mat enligt

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:632 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Drift och underhåll av vägar

Skriftlig fråga 2015/16:1141 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1141 Drift och underhåll av vägar av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Den tunga yrkestrafiken är beroende av ett väl utbyggt och fungerande vägnät. För att hålla en hög standard av landets vägar samt reparera de skador som uppkommer behövs ett ständigt underhåll, vilket givetvis kostar stora

Inlämnad: 2016-04-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1141 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Arbetspendling med motorcykel

Skriftlig fråga 2015/16:1140 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:1140 Arbetspendling med motorcykel av Sten Bergheden M till Statsrådet Anna Johansson S Motorcykelförare tar mindre plats i trafiken och kräver mindre utrymme för parkering och bidrar på så sätt till framkomligheten i landets städer. I storstäder i världen löser man trängsel i trafiken genom att underlätta

Inlämnad: 2016-04-25 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1140 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)