• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]kristdemokraterna.se

Said and done

Sista etappen av vägförbättrande ombyggnation av väg 181

Motion 2018/19:550 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:550 av Ingemar Kihlström KD Sista etappen av vägförbättrande ombyggnation av väg 181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta den sista etappen av länsväg 181:s vägförbättrande ombyggnation när medel budgeteras till länsvägarna och

2018-11-20

Motion 2018/19:550 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:550 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 78 kB)

Tidsgränser för sena aborter

Motion 2018/19:458 av Tuve Skånberg och Hans Eklind (båda KD)

Motion till riksdagen 2018/19:458 av Tuve Skånberg och Hans Eklind båda KD Tidsgränser för sena aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en praxisändring så att inga aborter utförs efter graviditetsvecka 18 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Media har

2018-11-19

Motion 2018/19:458 av Tuve Skånberg och Hans Eklind (båda KD) (docx, 58 kB) Motion 2018/19:458 av Tuve Skånberg och Hans Eklind (båda KD) (pdf, 80 kB)

Hedersbrott som särskild brottsrubricering

Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:425 av Christian Carlsson KD Hedersbrott som särskild brottsrubricering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att införa hedersbrott som särskild brottsrubricering och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-16

Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 75 kB)

Reformera lagen om anställningsskydd (LAS)

Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:424 av Christian Carlsson KD Reformera lagen om anställningsskydd LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om att utöka undantagen i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd LAS och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-16

Inträdesjobb som ny anställningsform

Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:423 av Christian Carlsson KD Inträdesjobb som ny anställningsform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starta en utredning för att införa inträdesjobb som ny anställningsform i lagen om anställningsskydd och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-16

Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 75 kB)

Intensifiera kampen mot terrorismen

Motion 2018/19:422 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:422 av Christian Carlsson KD Intensifiera kampen mot terrorismen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att förbjuda utländsk finansiering av organisationer som kan bidra till radikalisering, våld eller terror och

2018-11-16

Motion 2018/19:422 av Christian Carlsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:422 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 70 kB)

Proportionalitetsprincip för fackliga stridsåtgärder

Motion 2018/19:421 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:421 av Christian Carlsson KD Proportionalitetsprincip för fackliga stridsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att balansera makten mellan arbetsmarknadens parter genom att se över rätten till sympatiåtgärder

2018-11-16

Motion 2018/19:421 av Christian Carlsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:421 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 67 kB)

Skärpta krav för försörjningsstöd

Motion 2018/19:420 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:420 av Christian Carlsson KD Skärpta krav för försörjningsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om skärpta krav för att erhålla försörjningsstöd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bidragsberoendet

2018-11-16

Motion 2018/19:420 av Christian Carlsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:420 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 68 kB)

Äganderätten i skogsbruket

Motion 2018/19:419 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:419 av Christian Carlsson KD Äganderätten i skogsbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att stärka äganderätten i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenskt skogsbruk är beroende

2018-11-16

Motion 2018/19:419 av Christian Carlsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:419 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 69 kB)

Reformer för en skola med ordning

Motion 2018/19:418 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:418 av Christian Carlsson KD Reformer för en skola med ordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att införa ordningsomdömen i svenska skolor samt att se över frågan om att göra det lättare för rektorn

2018-11-16

Motion 2018/19:418 av Christian Carlsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:418 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 73 kB)