The Green Party

  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Email info[på]mp.se

Said and done

Nordiska personnummer

Motion 2018/19:457 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:457 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling båda MP Nordiska personnummer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nordiska personnummer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Våra svenska personnummer börjar ta slut. Inom en överskådlig

2018-11-19

Motion 2018/19:457 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:457 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP) (pdf, 78 kB)

Miljövänligare utrikesresor för riksdagens ledamöter och utskott

Motion 2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk MP Miljövänligare utrikesresor för riksdagens ledamöter och utskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utskottens utrikes långresor och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen ställer sig bakom det

2018-11-19

Motion 2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 77 kB)

Ökade möjligheter för studenter att vara förtroendevalda

Motion 2018/19:455 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:455 av Annika Hirvonen Falk MP Ökade möjligheter för studenter att vara förtroendevalda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade möjligheter för studenter att delta i demokratiarbetet och tillkännager detta för regeringen. Motivering En

2018-11-19

Motion 2018/19:455 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:455 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 70 kB)

Informationsplikten för hivpositiva

Motion 2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk MP Informationsplikten för hivpositiva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i smittskyddslagen avskaffa den kontraproduktiva informationsplikten för hivpositiva och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-13

Motion 2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 72 kB)

Legitimation för socialsekreterare inom myndighetsutövning gällande barn och unga

Motion 2018/19:323 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:323 av Annika Hirvonen Falk MP Legitimation för socialsekreterare inom myndighetsutövning gällande barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av ett system med legitimation för socialsekreterare inom myndighetsutövning gällande

2018-11-13

Motion 2018/19:323 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:323 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 69 kB)

Assisterad befruktning för alla familjer

Motion 2018/19:322 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:322 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Assisterad befruktning för alla familjer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om assisterad befruktning för alla familjer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla familjer ser inte likadana

2018-11-13

Motion 2018/19:322 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:322 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 75 kB)

Barns rätt till alla sina föräldrar

Motion 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Barns rätt till alla sina föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det

2018-11-13

Motion 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 75 kB)

Vård för personer med missbruk och psykisk sjukdom

Skriftlig fråga 2018/19:3 av Jonas Eriksson (MP)

Fråga 2018/19:3 Vård för personer med missbruk och psykisk sjukdom av Jonas Eriksson MP till Socialminister Annika Strandhäll S SVT:s Uppdrag granskning har i dagarna lyft problematiken med att människor med pågående missbruk och psykisk sjukdom riskerar att ramla mellan stolarna och inte få den vård de behöver. De

Inlämnad: 2018-11-13 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2018/19:3 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 92 kB)

Tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten

Motion 2018/19:291 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:291 av Annika Hirvonen Falk MP Tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten, och detta tillkännager

2018-11-09

Motion 2018/19:291 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:291 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 70 kB)

Självbestämmande i livets slutskede – utred förutsättningarna för aktiv dödshjälp

Motion 2018/19:290 av Rasmus Ling m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:290 av Rasmus Ling m.fl. MP Självbestämmande i livets slutskede utred förutsättningarna för aktiv dödshjälp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för aktiv dödshjälp och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-09

Motion 2018/19:290 av Rasmus Ling m.fl. (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:290 av Rasmus Ling m.fl. (MP) (pdf, 73 kB)