The Green Party

  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]mp.se

Said and done

Receptbelägg läkemedel med miljöpåverkan

Motion 2018/19:2942 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2942 av Amanda Palmstierna m.fl. MP Receptbelägg läkemedel med miljöpåverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att väga in miljörisker bland grunderna för receptbeläggning av läkemedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SoU7

Motion 2018/19:2942 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2942 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) (pdf, 74 kB)

Stärk möjligheterna att ge stöd till barn som far illa

Motion 2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Stärk möjligheterna att ge stöd till barn som far illa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka barnperspektivet och barns rättigheter, inte minst rätten att göra sin röst hörd på individnivå och övergripande


Utskottsberedning: 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 108 kB)

Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden

Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell hemlöshetsstrategi med fokus på barns rättigheter på bostadsmarknaden samt stimulera kommuner att ta fram


Utskottsberedning: CU 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 94 kB)

Basinkomst

Motion 2018/19:2751 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2751 av Rebecka Le Moine MP Basinkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på djupet undersöka vilka konsekvenser ett system med basinkomst skulle få i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt färre kan producera


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:2751 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2751 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 95 kB)

Sjukskrivning och rehabilitering för studenter

Motion 2018/19:2742 av Annika Hirvonen Falk och Rebecka Le Moine (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2742 av Annika Hirvonen Falk och Rebecka Le Moine båda MP Sjukskrivning och rehabilitering för studenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om studenters möjlighet till deltidssjukskrivning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:2742 av Annika Hirvonen Falk och Rebecka Le Moine (båda MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2742 av Annika Hirvonen Falk och Rebecka Le Moine (båda MP) (pdf, 85 kB)

Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder

Motion 2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. MP Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra förslagen i SOU 2017:84 Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 72 kB)

Värna och utveckla det öppna regelverket för arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. MP Värna och utveckla det öppna regelverket för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lagstiftningen för att motverka utvisningar på grund av bagatellartade misstag och smärre fel, och


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP) (pdf, 115 kB)

Förbud mot s.k. frackning, prospektering och utvinning av fossila bränslen

Motion 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. MP Förbud mot s.k. frackning, prospektering och utvinning av fossila bränslen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring i minerallagen 1991:45 som tydligt förbjuder utvinning av fossila bränslen i Sverige och


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Standardisera naturvårdsbedömningar

Motion 2018/19:2753 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2753 av Rebecka Le Moine MP Standardisera naturvårdsbedömningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillämpa standardiserade naturvårdsbedömningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag används använder konsulter och


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2753 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2753 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 72 kB)

Bonus-malus för markanvändning

Motion 2018/19:2752 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2752 av Rebecka Le Moine MP Bonusmalus för markanvändning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett bonusmalus-system för markanvändning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har tusentals rödlistade arter, vi


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2752 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2752 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 85 kB)