The Green Party

  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]mp.se

Said and done

med anledning av prop. 1988/89:152 om ett

Motion 1988/89:L22 av Elisabet Franzén och Lars Norberg (båda mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 L22 av Elisabet Franzén och Lars Norberg båda mp med anledning av prop. 1988/89:152 om ett kontobaserat aktiesystem I propositionen läggs fram ett förslag till aktiekontolag som bygger på det principbeslut som riksdagen tog under


Utskottsberedning: -1988/89:LU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:L22 av Elisabet Franzén och Lars Norberg (båda mp) (pdf, 61 kB)

med anledning av skr. 1988/89:147 med redogörelse

Motion 1988/89:U9 av Inger Schörling m.fl. (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U9 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av skr. 1988/89:147 med redogörelse förden svenska krigsmaterielexporten år 1988 A. Den gröna grundsynen på vapenexport Miljöpartiet de gröna anser att krigsmaterielexport skadar fredspolitikens


Utskottsberedning: ----1988/89:UU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:U9 av Inger Schörling m.fl. (mp) (pdf, 131 kB)

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:Ub39 av Inger Schörling m. fl. (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub39 av Inger Schörling m. fl. mp med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen 1. Allmänt Forskningssamarbete med EG upptar en


Utskottsberedning: ---------1988/89:NU36 1988/89:TU24 1988/89:UbU32
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub39 av Inger Schörling m. fl. (mp) (pdf, 173 kB)

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:N44 av Lars Norberg (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N44 av Lars Norberg mp med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Nyinvestering i storskalig ECM-anläggning I propositionen


Utskottsberedning: -1988/89:NU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:N44 av Lars Norberg (mp) (pdf, 58 kB)

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:N43 av Lars Norberg (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N43 av Lars Norberg mp med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Domänverkets köp av aktier i ASSI Chefen för industridepartementet


Utskottsberedning: -1988/89:NU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:N43 av Lars Norberg (mp) (pdf, 58 kB)

med anledning av proposition 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:K16 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K16 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av proposition 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Regeringens förslag till ändrat partistöd är


Utskottsberedning: -1988/89:KU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:K16 av Claes Roxbergh m.fl. (mp) (pdf, 68 kB)

med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av

Motion 1988/89:Fi100 av Inger Schörling m.fl. (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil00 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Hemställan Med hänvisning till vad vi anfört i motion l988/89:Fi64 med anledning av regeringens


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi100 av Inger Schörling m.fl. (mp) (pdf, 46 kB)

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:Fi93 av Krister Skånberg (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi93 av Krister Skånberg mp med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Regeringen tillkännager i propositionen bl. a. sin avsikt


Utskottsberedning: --1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi93 av Krister Skånberg (mp) (pdf, 76 kB)

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag

Motion 1988/89:Fi64 av Inger Schörling m. fl. (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi64 av Inger Schörling m. fl. mp med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen 1. Bakgrund och allmänna bedömningar 1.1 Ekonomisk


Utskottsberedning: --------------------------------1988/89:FiU29 1988/89:FiU30 1988/89:FiU36 1988/89:LU37
Riksdagsbeslut (64 yrkanden): , , 32 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi64 av Inger Schörling m. fl. (mp) (pdf, 412 kB)

med anledning av riksdagens revisorers förs. 1988/89:26 om utvärdering av glesbygdsstödet

Motion 1988/89:A15 av Anna Horn av Rantzien (mp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Al 5 av Anna Horn av Rantzien mp med anledning av riksdagens revisorers förs. 1988/89:26 om utvärdering av glesbygdsstödet Miljöpartiet de gröna har tagit del av riksdagens revisorers förslag om hur glesbygdsstödet har utvärderats


Utskottsberedning: -1988/89:AU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:A15 av Anna Horn av Rantzien (mp) (pdf, 58 kB)