The Green Party

  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]mp.se

Said and done

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi132 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi132 av Gudrun Lindvall mp med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Arbetstillfällen inom äggproduktionen Riksdagen beslutade 1988 att förbjuda värphöns i bur och övergångstiden


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi117 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi117 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. När regeringen inte som aviserat lämnade någon proposition om sysselsättning och arbetslivsfrågor den


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (142 yrkanden): , , 71 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000

Motion 1995/96:Fi112 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi112 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96: 207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Sammanfattning I motionen framförs Miljöpartiet de grönas förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken för att stärka sysselsättningen


Utskottsberedning: --1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen (1993:1684) m.m.

Motion 1995/96:T64 av Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:T64 av Elisa Abascal Reyes m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen 1993:1684 m.m. Posten har en oerhört stor betydelse för alla människor i vårt land. Medborgarna har ett stort förtroende för att postsystemet fungerar. Tyvärr har marknadssituationen, med det statliga


Utskottsberedning: -----1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp

Motion 1995/96:So33 av Thomas Julin och Ragnhild Pohanka (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:So33 av Thomas Julin och Ragnhild Pohanka mp med anledning av prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp I propositionen föreslår regeringen att en 18-årsgräns för inköp av tobaksvaror införs i tobakslagen, samt att tobaksvaror endast får föras in i landet av den som fyllt 18 år. Avsikten


Utskottsberedning: -1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m.

Motion 1995/96:Sf33 av Ragnhild Pohanka (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf33 av Ragnhild Pohanka mp med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Trygghet vid sjukdom Skyddet av alla människors grundtrygghet bör vara en obligatorisk statlig uppgift, där alla människor bidrar solidariskt till finansieringen efter förmåga. Miljöpartiet


Utskottsberedning: --1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m.

Motion 1995/96:Sf26 av Ragnhild Pohanka (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf26 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m. Vad är bäst för ett barn I FN:s barnkonvention framhålls att i alla åtgärder som på något sätt berör barn, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Vid en separation


Utskottsberedning: -----1996/97:SfU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:225 Marknadsföring av kristallglas

Motion 1995/96:L41 av Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:L41 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:225 Marknadsföring av kristallglas I propositionen föreslås att rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas införlivas med svensk rätt. Direktivet, som tillkom 1969, är i flera avseenden


Utskottsberedning: ---1996/97:LU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:220 Lag om statsbudgeten

Motion 1995/96:K40 av Peter Eriksson (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:K40 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:220 Lag om statsbudgeten Portalparagrafen I portalparagrafen 1)anges att i statens verksamhet ska hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas. Som sägs i specialmotiveringen så avses med god hushållning att


Utskottsberedning: --------1996/97:KU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden

Motion 1995/96:Jo32 av Marianne Samuelsson (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo32 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Inledning Jag var nu kommen på fjällen. Alltomkring mig lågo de snöiga berg, jag gick på snön såsom på starkaste vintern. Alla de rara örter jag förr sett och fägnat mig


Utskottsberedning: ------------------1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation