The Green Party

  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]mp.se

Said and done

med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

Motion 1996/97:Ub30 av Gunnar Goude (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub30 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Inledning Propositionen berör fem av universitetens och högskolornas kanske största problem: A. Svag ledningsorganisation och bristande genomlysning av organisa- tionen som helhet,


Utskottsberedning: -----1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1996

Motion 1996/97:U24 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:U24 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. mp med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten Inledning I denna motion begränsar vi oss till att kommentera enskildheter i regeringens skrivelse till riksdagen, i den ordning de förekommer i skrivelsen. I en


Utskottsberedning: -------------------1997/98:UU3
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln

Motion 1996/97:T96 av Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:T96 av Elisa Abascal Reyes m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln I samband med att Öresundsförbindelsen genomförs, tillkommer även ett antal väg- och järnvägsprojekt på land. Dels anslutningar, dels kapacitetshöjning i Malmö stad. Miljöpartiet de


Utskottsberedning: -----1997/98:TU6
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg

Motion 1996/97:T92 av Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:T92 av Elisa Abascal Reyes m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Dennispaketet och Inespaketet Vi vill inledningsvis avvisa vad propositionens titel antyder om att de förslag angående trafiklösning för Stockholm som


Utskottsberedning: -----1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället

Motion 1996/97:T85 av Elisa Abascal Reyes och Gunnar Goude (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:T85 av Elisa Abascal Reyes och Gunnar Goude mp med anledning av prop. 1996:97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället Målen för trafiksäkerhetsarbetet Miljöpartiet de gröna anser att den av regeringen föreslagna nollvisionen är ett bra långsiktigt mål för trafiksäkerhetsarbetet.


Utskottsberedning: -----------------1997/98:TU4
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik

Motion 1996/97:T71 av Elisa Abascal Reyes (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:T71 av Elisa Abascal Reyes m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik Inledning Vi välkomnar regeringens proposition angående ökad tillgänglighet av kollektivtrafiken för funktionshindrade på så sätt att detta är en mycket angelägen åtgärd som länge


Utskottsberedning: -----1997/98:TU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:156 Avveckling av specialsjukhus och vårdhem

Motion 1996/97:So65 av Thomas Julin och Ragnhild Pohanka (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:So65 av Thomas Julin och Ragnhild Pohanka mp med anledning av prop. 1996/97:156 Avveckling av specialsjukhus och vårdhem Inledning Regeringen vill avskaffa tvångsvård enbart baserad på utvecklingsstörning och föreslår därför att ingen nyintagning för vård på specialsjukhus eller vårdhem


Utskottsberedning: -1997/98:SoU5

med anledning av prop. 1996/97:146 Vissa frågor om personlig assistans

Motion 1996/97:So60 av Thomas Julin och Ragnhild Pohanka (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:So60 av Thomas Julin och Ragnhild Pohanka mp med anledning av prop. 1996/97:146 Vissa frågor om personlig assistans Inledning I propositionen föreslås att kommunerna skall finansiera de första 20 timmarna per vecka av personlig assistans åt funktionshindrade. Regeringen föreslår även


Utskottsberedning: ---1997/98:SoU4

med anledning av skr. 1996/97:120 Handikappolitik

Motion 1996/97:So52 av Per Lager (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:So52 av Per Lager m.fl. mp med anledning av skr. 1996/97:120 Handikappolitik När blir vårt samhälle handikappvänligt I sin skrivelse om handikappolitik 96/97:120 sammanfattar regeringen kapitlet Tillgänglighet i vardagsmiljön med att understryka behovet av förbättringar för funktionshindrade


Utskottsberedning: -1997/98:SoU6

med anledning av prop. 1996/97:155 Enhetlig registerlagstiftning på socialförsäkringsområdet, m.m.

Motion 1996/97:Sf41 av Ragnhild Pohanka (mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Sf41 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:155 Enhetlig registerlagstiftning på socialförsäkringsområdet, m.m. Inledning Miljöpartiet gör liksom regeringen bedömningen att den nuvarande uppdelningen av registerlagstiftningen inom socialförsäkringen bör slås samman


Utskottsberedning: --1997/98:SfU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation