The Liberal Party

  • liberalerna.se
  • Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]liberalerna.se

Said and done

Öka säkerheten för den judiska nationella minoriteten

Motion 2018/19:562 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:562 av Maria Nilsson L Öka säkerheten för den judiska nationella minoriteten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om initiera en plan för hur den judiska minoritetens trygghet och säkerhet kan säkerställas och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-20

Motion 2018/19:562 av Maria Nilsson (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:562 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)

Fler centrum för svåra förlossningsskador

Motion 2018/19:561 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:561 av Maria Nilsson L Fler centrum för svåra förlossningsskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella riktlinjer för förlossningsvården där det framgår att antalet centrum för riktigt svåra förlossningsskador behöver

2018-11-20

Motion 2018/19:561 av Maria Nilsson (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:561 av Maria Nilsson (L) (pdf, 68 kB)

Fördjupa Göteborgs hamn

Motion 2018/19:560 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:560 av Maria Nilsson L Fördjupa Göteborgs hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ta in en fördjupning av Göteborgs hamn i Trafikverkets prioriteringar för kommande år och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-20

Motion 2018/19:560 av Maria Nilsson (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:560 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)

Inför Magnitskijsanktioner i Sverige och EU

Motion 2018/19:559 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:559 av Maria Nilsson L Inför Magnitskijsanktioner i Sverige och EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige samt EU bör införa s.k. Magnitskijsanktioner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sergej Magnitskij dog under

2018-11-20

Motion 2018/19:559 av Maria Nilsson (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:559 av Maria Nilsson (L) (pdf, 70 kB)

Mer vätgas för ett fossilfritt Sverige

Motion 2018/19:558 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:558 av Maria Nilsson L Mer vätgas för ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka antalet tankställen för vätgasbilar samt centralisera satsningen på vätgas till en region som får utgöra pilotregion i arbetet och tillkännager

2018-11-20

Motion 2018/19:558 av Maria Nilsson (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:558 av Maria Nilsson (L) (pdf, 70 kB)

Förbättrat miljöarbete på kommunal nivå

Motion 2018/19:557 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:557 av Maria Nilsson L Förbättrat miljöarbete på kommunal nivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta nationella riktlinjer för kommunernas miljöarbete, uppföljningsverktyg och sanktioneringsmekanismer och tillkännager detta för

2018-11-20

Motion 2018/19:557 av Maria Nilsson (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:557 av Maria Nilsson (L) (pdf, 70 kB)

Romskt förvaltningsområde för att öka romsk inkludering

Motion 2018/19:556 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:556 av Maria Nilsson L Romskt förvaltningsområde för att öka romsk inkludering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett romskt förvaltningsområde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det pågår för tillfället en rad

2018-11-20

Motion 2018/19:556 av Maria Nilsson (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:556 av Maria Nilsson (L) (pdf, 68 kB)

Utred Skolinspektionens verktyg

Motion 2018/19:555 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:555 av Maria Nilsson L Utred Skolinspektionens verktyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning behöver tillsättas för att identifiera metoder för hur Skolinspektionen kan få bättre och starkare verktyg för att upptäcka missförhållanden

2018-11-20

Motion 2018/19:555 av Maria Nilsson (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:555 av Maria Nilsson (L) (pdf, 68 kB)

Ett reformerat komvux på grundläggande nivå

Motion 2018/19:554 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:554 av Maria Nilsson L Ett reformerat komvux på grundläggande nivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för ett reformerat grundvux och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antal personer som är inskrivna

2018-11-20

Motion 2018/19:554 av Maria Nilsson (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:554 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)

Elevhälsa på komvux

Motion 2018/19:553 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:553 av Maria Nilsson L Elevhälsa på komvux Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla kommuner ska erbjuda elevhälsa på komvux och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet

2018-11-20

Motion 2018/19:553 av Maria Nilsson (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:553 av Maria Nilsson (L) (pdf, 68 kB)