• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-786 40 00
  • Email info[på]moderaterna.se

Said and done

Klampning

Motion 2018/19:588 av Åsa Coenraads (M)

Motion till riksdagen 2018/19:588 av Åsa Coenraads M Klampning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra klampning av bilar med hjälp av besiktningsmän och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag sker många transporter på väg för att järnvägen inte

2018-11-20

Motion 2018/19:588 av Åsa Coenraads (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:588 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 70 kB)

Påskynda utbyggnaden av E18

Motion 2018/19:587 av Åsa Coenraads (M)

Motion till riksdagen 2018/19:587 av Åsa Coenraads M Påskynda utbyggnaden av E18 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna till en påskyndad utbyggnad av E18 mellan Västerås och Köping och tillkännager detta för regeringen. Motivering E18 ingår i

2018-11-20

Motion 2018/19:587 av Åsa Coenraads (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:587 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 70 kB)

Västerås flygplats

Motion 2018/19:586 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:586 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd båda M Västerås flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna tillgången till Västerås flygplats och andra regionala flygplatser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under

2018-11-20

Motion 2018/19:586 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:586 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M) (pdf, 77 kB)

Fler naturvetare behövs

Motion 2018/19:549 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2018/19:549 av Lotta Finstorp M Fler naturvetare behövs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att universitetens fältstationer bör vara öppna och tillgängliga för besök av elever på gymnasieskolornas naturvetarprogram och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-20

Motion 2018/19:549 av Lotta Finstorp (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:549 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 70 kB)

Förbindelse mellan elev, skola och vårdnadshavare

Motion 2018/19:548 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2018/19:548 av Lotta Finstorp M Förbindelse mellan elev, skola och vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en god kontakt mellan elever, skolor och vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Bris årsrapport framkommer

2018-11-20

Motion 2018/19:548 av Lotta Finstorp (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:548 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 71 kB)

Förbättrad information och större flexibilitet vid uttag av tjänstepension

Motion 2018/19:547 av Ann-Britt Åsebol (M)

Motion till riksdagen 2018/19:547 av Ann-Britt Åsebol M Förbättrad information och större flexibilitet vid uttag av tjänstepension Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förbättrad information och större flexibilitet vid uttag av tjänstepension och tillkännager

2018-11-20

Motion 2018/19:547 av Ann-Britt Åsebol (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:547 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 71 kB)

Arbete och utbildning ska löna sig

Motion 2018/19:426 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:426 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe båda M Arbete och utbildning ska löna sig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett avskaffande av värnskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som

2018-11-19

Motion 2018/19:426 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:426 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M) (pdf, 80 kB)

Fortkörning vid vägarbeten

Motion 2018/19:415 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:415 av Betty Malmberg M Fortkörning vid vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja bötesbeloppet vid fortkörning förbi pågående vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-11-16

Motion 2018/19:415 av Betty Malmberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:415 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)

Rymdturism

Motion 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson båda M Rymdturism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska rymdlagen bör ses över så att rymdturism kan tillåtas och tillkännager detta för regeringen. Motivering En ny rymdålder

2018-11-16

Motion 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (pdf, 76 kB)

Nedmontering av kopparnätet

Motion 2018/19:413 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:413 av Betty Malmberg M Nedmontering av kopparnätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att kopparnätet i regel finns kvar till dess att likvärdigt bredband och telefoni kan erbjudas i området och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-16

Motion 2018/19:413 av Betty Malmberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:413 av Betty Malmberg (M) (pdf, 73 kB)

Members of the Moderate Party

Members of the Moderate Party