• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 010-10 11 500
  • Email info[på]sd.se

Said and done

Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo

Motion 2018/19:585 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:585 av Roger Hedlund SD Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 16 GävleOslo och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg

2018-11-20

Motion 2018/19:585 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:585 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 69 kB)

Utbyggnad av E4:an i Gävleborg

Motion 2018/19:584 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:584 av Roger Hedlund SD Utbyggnad av E4:an i Gävleborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 4 i Gävleborgs län och tillkännager detta för regeringen. Motivering E4 efter

2018-11-20

Motion 2018/19:584 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:584 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Rätt till heltid

Motion 2018/19:583 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:583 av Roger Hedlund SD Rätt till heltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lagändring för att ge offentliganställda rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Drygt 100 000 anställda inom den

2018-11-20

Motion 2018/19:583 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:583 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 67 kB)

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2018/19:582 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:582 av Roger Hedlund SD Dubbelspår på Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga dubbelspårig järnväg på hela Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ostkustbanan är idag en av Sveriges mest trafikerade

2018-11-20

Motion 2018/19:582 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:582 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 69 kB)

Drogtester i skolan

Motion 2018/19:581 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:581 av Roger Hedlund SD Drogtester i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa drogtester i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ser idag ett hårdnande klimat i skolorna, en del av problemen

2018-11-20

Motion 2018/19:581 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:581 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 69 kB)

Inkludera politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i svensk lagstiftning

Motion 2018/19:580 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:580 av Eric Westroth SD Inkludera politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i svensk lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även inkludera begreppet politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i den svenska lagstiftningen

2018-11-20

Motion 2018/19:580 av Eric Westroth (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:580 av Eric Westroth (SD) (pdf, 78 kB)

Ta bort onödig administration i vården

Motion 2018/19:579 av Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:579 av Patrik Jönsson SD Ta bort onödig administration i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort onödig administration i vården och tillkännager detta för regeringen. Motivering Personalen inom vården är idag ofta hårt pressad

2018-11-20

Motion 2018/19:579 av Patrik Jönsson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:579 av Patrik Jönsson (SD) (pdf, 67 kB)

Effektivare persontransporter med 130 km/tim på motorvägar

Motion 2018/19:578 av Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:578 av Patrik Jönsson SD Effektivare persontransporter med 130 km/tim på motorvägar Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en eventuell hastighetshöjning på motorväg till 130 km/tim och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-20

Motion 2018/19:578 av Patrik Jönsson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:578 av Patrik Jönsson (SD) (pdf, 68 kB)

Mobiltäckning

Motion 2018/19:577 av Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:577 av Patrik Jönsson SD Mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre mobiltäckning längs järnvägsnätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristande mobiltäckning längs med vårt järnvägsnät är idag ett stort problem

2018-11-20

Motion 2018/19:577 av Patrik Jönsson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:577 av Patrik Jönsson (SD) (pdf, 68 kB)

Modernisera regelverket för uppkörning på motorcykel

Motion 2018/19:576 av Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:576 av Patrik Jönsson SD Modernisera regelverket för uppkörning på motorcykel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera regelverket för uppkörning på motorcykel och tillkännager detta för regeringen. Motivering För den som vill

2018-11-20

Motion 2018/19:576 av Patrik Jönsson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:576 av Patrik Jönsson (SD) (pdf, 74 kB)

Members of the Sweden Democrats

Members of the Sweden Democrats.