Det här har riksdagen beslutat

Föräldrar får rätt till föräldrapenning i fler situationer (SfU7)