Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Aktuellt

Samråd om godkännande av bilar

Tisdag 23 maj 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 24 maj. Några av de frågor som tas upp är nya ramar för godkännande av bilar och den europeiska rymdstrategin.

Nej till regeringens förslag om universitetssjukhusen

Torsdag 18 maj 2017

Socialutskottet säger nej till regeringens förslag om att ta bort landstingens möjlighet att kunna överlämna vård som ges vid universitetssjukhus till andra vårdgivare. Utskottet säger också nej till förslaget att regeringen får rätt att bestämma vilka sjukhus som ska anses som universitetssjukhus. S, MP och V reserverar sig och vill i stället att utskottet säger ja till regeringens förslag.

Delar av den besökande delegationen med saudiska parlamentariker i möte i riksdagen. Foto: Riksdagsförvaltningen

Saudiskt parlamentarikerbesök

Torsdag 18 maj 2017

Den 18 maj besökte en grupp parlamentariker från den saudiska rådgivande parlamentariska församlingen riksdagen. Delegationen träffade talman Urban Ahlin samt hade möten med riksdagsledamöter från utrikes-, närings-, trafik- och arbetsmarknadsutskottet. Under mötena diskuterades bland annat hållbarhet, energi, vattenförsörjning, näringspolitik och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Besöket är ett led i ett flerårigt parlamentariskt utbyte. 

Processerna kring miljötillstånd borde förenklas

Torsdag 18 maj 2017

Tillståndsprocesserna inom miljölagstiftningen borde förenklas och förkortas. Det menar miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen om detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Kulturutskottet föreslår sex uppmaningar till regeringen om kulturarvsfrågor

Torsdag 18 maj 2017

Kulturutskottet föreslår att riksdagen riktar sex tillkännagivanden till regeringen om olika kulturarvsfrågor. Uppmaningarna handlar bland annat om att bevara varje museums särart, de statliga museernas donationer av föremål och samarbetet mellan museerna och skolan.

Samråd om lösning av tvister vid dubbelbeskattning

Torsdag 18 maj 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 19 maj. Ett par av de frågor som tas upp är tvistelösning vid dubbelbeskattning och ändringar i reglerna för ljud- och bildmedietjänster.

Talmannen håller tal på Skansen på den norska nationaldagen. Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen deltog i Norges nationaldagsfirande

Torsdag 18 maj 2017

Den 17 maj firas Norges nationaldag, så också i Stockholm. Talman Urban Ahlin deltog i programmet på Skansen med ett anförande. Han talade om det goda samarbetet mellan de båda grannländerna som stärker båda parter och överlämnade en hälsning på nationaldagen.

Foto: Jeppe Gustafsson / TT

Polisen ska samarbeta mer med andra stater kring terrorism

Onsdag 17 maj 2017

Den svenska polisen ska på ett djupare sätt kunna samarbeta med utländska myndigheter när det gäller bekämpande av terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Foto: Claudio Bresciani / TT

Snabbare planeringsprocess för att få fart på byggandet

Onsdag 17 maj 2017

Kommuner som planerar att bygga nya bostäder ska kunna sköta planeringsarbetet mer effektivt. Bland annat ska kommunerna tidigt i planeringen kunna få besked från länsstyrelsen om vad staten anser om det planerade byggandet.

Det ska bli enklare att avlägsna otillåtna bosättningar

Onsdag 17 maj 2017

Det ska bli enklare för markägare att få tillbaka sin mark när personer har bosatt sig där utan tillstånd. Riksdagens beslut innebär att det införs en ny form av särskild handräckning, avlägsnande.

Reglerna för när kroppsbesiktning får göras förtydligas

Onsdag 17 maj 2017

Det ska bli tydligare när en kroppsbesiktning ska kunna göras för att reda ut hur gammal en person som är misstänkt för brott är. Det kan exempelvis handla om att avgöra om den misstänkte är straffmyndig. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Öppet seminarium om skolledarens betydelse för skolutvecklingen

Onsdag 17 maj 2017

Utbildningsutskottet höll den 17 maj ett seminarium om skolledarens betydelse för en positiv skolutveckling. Tre ministrar deltog, liksom forskare, skolledare och representanter från myndigheter och organisationer.

En man och en kvinna står framför flera flaggor, bland annat den svenska. Foto: Riksdagsförvaltningen

Hållbar utveckling och Agenda 2030 i fokus vid PA-UfM:s 13:e församlingssession

Måndag 15 maj 2017

Den 12-13 maj deltog riksdagens delegation till den Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) i den årliga församlingssessionen i Rom, Italien. Temat för årets församlingssession var Hållbar utveckling och nya arbetstillfällen i medelhavsområdet – Med4Jobs och Agenda 2030.

Tredje vice talman Esabelle Dingizian tillsammans med kvinnliga ambassadörer Foto: Riksdagsförvaltningen

Tredje vice talmannen värd för seminarium för kvinnliga ambassadörer

Måndag 15 maj 2017

Tredje vice talman Esabelle Dingizian stod den 11 maj värd för ett seminarium för kvinnliga ambassadörer i Stockholm. Seminariet syftade till att genom erfarenhetsutbyte mellan kvinnor från olika ledande positioner stärka kvinnlig egenmakt och främja jämställdhet.

Öppen utfrågning om svensk finanspolitik 2017

Måndag 15 maj 2017

Finansutskottet höll den 16 maj en öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2017. Finanspolitiska rådets ordförande Harry Flam och finansminister Magdalena Andersson (S) medverkade.

Ett isblock i förgrunden och öppet hav i bakgrunden Foto: Milena Boniek

Aktuell debatt om klimatförändringar

Fredag 12 maj 2017

Den 12 maj hölls en aktuell debatt om klimatförändringar. Debatten hade begärts av Miljöpartiet. Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin (MP) deltog. Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Foto: Cedric Hatto / TT

Klagomålssystemet i sjukvården ska bli mer funktionellt

Torsdag 11 maj 2017

Patienter ska få stärkta möjligheter att få sina klagomål inom hälso- och sjukvård besvarade. Förslagen innebär ett förtydligande av att det, i första hand, är vårdgivarna som ska ta emot och besvara klagomål från patienter och deras anhöriga.

Samråd om EU:s globala strategi för säkerhet och försvar

Torsdag 11 maj 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 12 maj. Några av de frågor som tas upp är EU:s globala strategi för säkerhet och försvar, solidaritet vid fördelning av asylsökande och förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.

Justitieutskottet vill se högre straff för inbrottsstölder

Torsdag 11 maj 2017

Inbrottsstöld med ett minimistraff om fängelse i ett år borde införas som en ny brottsrubricering. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen om igen uppmanar regeringen att återkomma med förslag om det. Uppmaningen är ett av två tillkännagivanden som utskottet föreslår.

Nej till regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad vård

Torsdag 11 maj 2017

Socialutskottet säger nej till regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Regeringen har föreslagit att det ska stå tydligare i lagen att den offentligt finansierade sjukvården får ge hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om principerna om människovärde, behov och solidaritet inte sätts åt sidan. S, MP och V reserverar sig och vill istället att utskottet säger ja till regeringens förslag.