Aktuellt

Migrationsfrågor i fokus vid internationellt möte

Torsdag 22 juni 2017

Tolv riksdagsledamöter deltar när Europarådets parlamentariska församling, PACE, håller sommarsession i Strasbourg den 26-30 juni. I fokus för mötet står frågor om Europa och migration.

Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen tackade av ledamöter som avgått

Onsdag 21 juni 2017

Den 21 juni höll talman Urban Ahlin ett tal i kammaren inför sommaren. Talmannen tackade också av de ledamöter som lämnat sina uppdrag. Avtackningen går att se i efterhand via webb-tv.

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken

Onsdag 21 juni 2017

Riksdagen godkände riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i regeringens ekonomiska vårproposition. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2017.

Talmannen leder delegation till Washington DC för möte med representanthusets talman Paul Ryan

Onsdag 21 juni 2017

Talman Urban Ahlin och talmännen i de nordisk-baltiska parlamenten reser den 27–28 juni till Washington. På programmet står bland annat ett möte med representanthusets talman Paul Ryan.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Albanien

Onsdag 21 juni 2017

Den 25 juni är det parlamentsval i Albanien. Tre svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Foto: Tomas LePrince / TT

Ja till tidsbegränsad vapenamnesti

Tisdag 20 juni 2017

Den som har skjutvapen eller ammunition utan tillstånd kan nästa år lämna in sina vapen till polisen, utan att dömas för vapeninnehav.

Foto: Pontus Lundahl / TT

Kameraövervakning från drönare ska inte behöva tillstånd

Tisdag 20 juni 2017

Det ska bli möjligt för företag och privatpersoner att använda drönare med övervakningskamera utan tillstånd.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / TT

Ja till ny livsmedelsstrategi

Tisdag 20 juni 2017

Sverige får en ny livsmedelsstrategi. Syftet är att bland annat att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Kommunallagen skrivs om

Tisdag 20 juni 2017

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny kommunallag. Kommunallagen får därmed en ny struktur och ett mer enhetligt språk. En annan förändring är att rollfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda ska göras tydligare.

Samråd om migration och energifrågor

Tisdag 20 juni 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 21 juni. Samrådet med statsminister Stefan Löfven (S) klockan 10 är öppet för allmänhet och media. Inför ministerrådsmötet om energifrågor behandlas bland annat paketet om ren energi.

Talmannen med delegation kliver ut ur helikopter på ett fält. Foto: Governors Office, Ust-Kamenogorsk

Rymdfrågor och kärnteknik i fokus vid talmansbesök i Kazakstan

Måndag 19 juni 2017

Talman Urban Ahlin gjorde ett officiellt besök i Kazakstan den 14-17 juni. Under besöket mötte talmannen med delegation bland andra talmännen i de båda kamrarna i Kazakstans parlament samt premiärministern.

Foto: Rolf Höjer / TT

Nej till regeringsförslag om universitetssjukhusen

Torsdag 15 juni 2017

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att ta bort möjligheten för landstingen att överlämna universitetssjukhusens vårduppgifter till andra vårdgivare.  

Vården av de mest sjuka måste bli bättre

Torsdag 15 juni 2017

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om samverkan när patienter med behov av insatser från öppen vård och omsorg skrivs ut från sluten hälso- och sjukvård. Men riksdagen anser att det krävs mer för att förbättra vården av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka patienterna.

Regeringen har inte varit transparent med sin redovisning i budgetpropositionen för 2017

Torsdag 15 juni 2017

Regeringen bör redovisa sysselsättningseffekter av de reformer man föreslår. Regeringen bör också sätta utgiftstaket på en nivå så att det återfår sin styrande effekt. Det anser finansutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i två tillkännagivanden.

Foto: Melker Dahlstrand

Förste vice talmannen tog emot Bangladeshs premiärminister

Torsdag 15 juni 2017

Förste vice talman Tobias Billström (M) tog den 15 juni emot Bangladeshs premiärminister Sheikh Hasina för ett möte i riksdagen.

Nya arvoden för statsråden

Torsdag 15 juni 2017

Statsrådens arvoden höjs från och med den 1 juli 2017. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad.

Foto: Maskot / TT

Ja till försöksverksamhet med branschskolor

Onsdag 14 juni 2017

En femårig försöksverksamhet med branschskolor ska starta. Kommuner eller andra aktörer som ger utbildning ska få sluta avtal med en branschskola. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten

Ja till svenskt deltagande i militär EU-insats

Onsdag 14 juni 2017

Riksdagen har sagt ja till att svenska styrkor ska kunna delta i EU:s marina insats Atalanta. Insatsen arbetar med säkerheten utanför Somalias kust.

Talman Urban Ahlin skakar hand med Cyperns talman Demetris Syllouris på trappan vid Riksplan. Foto: Melker Dahlstrand

Cyperns talman besökte riksdagen

Onsdag 14 juni 2017

Talman Urban Ahlin tog den 13 juni emot Cyperns talman Demetris Syllouris. Dagen därpå var förste vice talman Tobias Billström (M) värd för en lunch.

Foto: Melker Dahlstrand

Aung San Suu Kyi talade i riksdagen

Onsdag 14 juni 2017

Den 13 juni höll Aung San Suu Kyi, Myanmar/Burmas statskansler, ett anförande i riksdagen på inbjudan av talman Urban Ahlin. Talet kan ses i efterhand via riksdagens webb-tv.