Aktuellt

Serbiens talman besöker riksdagen

Måndag 19 mars 2018

Serbiens talman Maja Gojkovic besöker Sverige den 20-22 mars på inbjudan av talman Urban Ahlin.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Måndag 19 mars 2018

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 21 mars. Vid mötet kommer statsminister Stefan Löfven (S) att informera och samråda inför Europeiska rådet den 22–23 mars. På mötet med Europeiska rådet kommer de att diskutera sysselsättning, tillväxt, konkurrenskraft, utrikespolitik samt Brexit.

Talmannen leder delegation vid besök i Kuwait

Fredag 16 mars 2018

Riksdagens talman Urban Ahlin med en delegation av riksdagsledamöter gör ett officiellt besök i Kuwait den 17–19 mars.

Riksdagens förste vice talman besöker Kalmar län

Torsdag 15 mars 2018

Riksdagens förste vice talman Ewa Thalén Finné (M) besöker Kalmar län måndagen den 19 mars tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Thomas Carlzon.

Regeringen borde rikta främjandet av livsmedelsexport tydligare mot små och medelstora företag

Torsdag 15 mars 2018

Regeringen bör arbeta för att möjliggöra för fler små och medelstora livsmedelsföretag att exportera livsmedel till andra länder. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att arbeta med det.

Regeringen bör driva på arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum

Torsdag 15 mars 2018

Regeringen bör prioritera arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum eftersom det bidrar till minskade utsläpp och kostnader. Det tycker trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Unga gängkriminella bör få bättre anpassade frivårdsinsatser

Torsdag 15 mars 2018

Regeringen bör arbeta för att unga gängkriminella ska få möjlighet till bättre anpassade frivårdsinsatser för att förebygga återfall i brott. Det tycker justitieutskottet, som vill att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att arbeta med det.

Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Ryssland

Torsdag 15 mars 2018

Sex svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet i Ryssland den 18 mars.

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data

Onsdag 14 mars 2018

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att ge alla myndigheter i uppdrag att öka utbudet av öppna data. Offentliga handlingar bör göras tillgängliga i maskinläsbart skick.

Ö med gröna skog mitt i sjön Åsnen. Vita moln på himlen speglar sig i vattnet. Foto: Ingela Eriksson

Sverige får en ny nationalpark

Onsdag 14 mars 2018

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att mark- och vattenområden som staten äger i Alvesta och Tingsryds kommuner i Småland förklaras som Åsnens nationalpark.

Regeringen bör föreslå enklare biståndsprövning för äldre

Tisdag 13 mars 2018

Socialutskottet vill att regeringen så fort som möjligt kommer med ett förslag om enklare biståndsprövning för äldre. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. S och MP anser inte att något tillkännagivande behövs eftersom regeringen redan arbetar med ett sådant förslag.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 13 mars 2018

Den 16 mars sammanträder EU-nämnden med regeringen inför rådet allmänna frågor, rådet allmänna frågor (art. 50) och rådet jordbruk och fiske samt återrapportering från rådet utrikes frågor. Utrikesminister Margot Wallström (S), EU- och handelsminister Ann Linde (S) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) företräder regeringen.

Talmannen kommenterar beskedet att prinsessparet fått barn

Fredag 9 mars 2018

– Jag har med glädje mottagit nyheten att prinsessan Madeleine och herr Christopher O'Neill fått tillökning i familjen. Med de hjärtligaste gratulationer önskar jag prinsessparet och deras familj allt gott, säger talman Urban Ahlin.

Operationssal tagit från ett kontrollrum med en skärm som visar patientens kurvor i förgrunden. Foto: Thomas Johansson / TT

Den högspecialiserade vården ska organiseras i samlat system

Torsdag 8 mars 2018

All högspecialiserad vård ska organiseras på nationell nivå i ett samlat system. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. I samband med beslutet riktade riksdagen också tre uppmaningar till regeringen.

ISP bör få ange inriktningen för signalspaning

Torsdag 8 mars 2018

Regeringen bör se över möjligheten att ge Inspektionen för strategiska produkter (ISP) rätt att ange inriktningen för signalspaning som utförs av Försvarets radioanstalt (FRA). Det anser försvarsutskottet, som vill att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande om detta till regeringen.

Regeringen borde införa belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser

Torsdag 8 mars 2018

Personer som utfört särskilt berömvärda internationella insatser borde få en belöningsmedalj av regeringen. Det tycker försvarsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att införa det.

Socialtjänstens yttranden i förundersökningar bör hålla hög kvalitet

Torsdag 8 mars 2018

Regeringen bör utföra åtgärder för att se till att socialtjänstens yttranden om unga personer som misstänks för brott håller en hög kvalitet. Dessutom borde regeringen utreda om det finns ett behov av att socialtjänsten oftare närvarar vid inledande förhör med unga. Det tycker socialutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen, i två tillkännagivanden, att arbeta med det

Brunbjörn på väg genom skogen Foto: Sören Andersson / TT

Det regionala inflytandet över viltförvaltningen borde utvärderas

Onsdag 7 mars 2018

Regeringen borde utvärdera och säkerställa det regionala inflytandet över viltförvaltningen, alltså förvaltningen av rovdjur och andra vilda djur. Riksdagen uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att utvärdera detta.

Protokoll från 1919 har digitaliserats och resultatet visas på en pekplatta. Bakom pekplattan ligger tre böcker med riksdagsprotokoll från 1919. Foto: Riksdagsförvaltningen

450 år av riksdagsarbete har digitaliserats

Onsdag 7 mars 2018

Riksdagsförvaltningen har digitaliserat dokument från 450 år av riksdagsarbete. Tillsammans med Kungliga biblioteket (KB) har materialet gjorts tillgängligt och sökbart på nätet.

Aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin

Onsdag 7 mars 2018

Den 9 mars hölls en aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin. Debatten hade begärts av Centerpartiet. Från regeringen deltog socialminister Annika Strandhäll (S). Debatten går att se i efterhand via webb-tv.