Aktuellt

Montage med bild på hand på tangentbord på bärbar dator, myntstapel med tiokronor och en patient och vårdpersonal i en sjukhuskorridor Foto: Johnér Bildbyrå och TT Nyhetsbyrån

Pengar inom tre utgiftsområden i statens budget har fördelats

Torsdag 14 december 2017

Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om pengar till studiestöd, sjukvård och aktivitets- och sjukersättningar.

Ännu fler arbetsuppgifter bör tas bort från polisen

Torsdag 14 december 2017

Regeringen föreslår att vissa av polisens uppgifter som rör djur ska flyttas till länsstyrelserna. Justitieutskottet säger ja till förslaget men vill att polisens verksamhet ska renodlas ännu mer. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att senast den 1 mars 2018 återuppta utredningen om renodling av polisens arbete.

Mottagare av Nobels fredspris 2017 tas emot i riksdagen av talmannen Foto: Anders Löwdin

Seminarium med Nobels fredspristagare

Torsdag 14 december 2017

Årets fredspristagare International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) togs emot av talman Urban Ahlin för ett seminarium i riksdagen. Temat för seminariet var en diskussion om utmaningarna med fördragsbaserade begränsningar av spridning och användning av kärnvapen.

Ican, Nobels fredspris 2017. Foto: Anders Löwdin

Seminarium med Nobels fredspristagare

Torsdag 14 december 2017

Den 13 december arrangerade Sveriges riksdag ett seminarium med International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) som tilldelats Nobels fredspris 2017. Temat för seminariet var en diskussion om utmaningarna med fördragsbaserade begränsningar av spridning och användning av kärnvapen. Pristagarens anförande följdes av ett panelsamtal. Seminariet kan ses i efterhand via webb-tv.

Uppläsning av vittnesmål från me too-upprop

Onsdag 13 december 2017

Torsdagen den 14 december läser riksdagsledamöter från olika partier upp vittnesmål från me too-uppropet #imaktenskorridorer. Uppläsningen är öppen för media och kan följas via riksdagens webb-tv.

Kollage med bilder från restaurangkök, myntstapel med tiokronor, Eksjö järnvägsstation och granar med snö i fjällen. Foto: Johnér Bildbyrå, TT Nyhetsbyrån och Mostphotos

Pengar inom tre utgiftsområden i statens budget har fördelats

Onsdag 13 december 2017

Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om pengar till arbetsmarknad, kommuner och miljö- och naturvård.

Nya löner för justitieombudsmännen

Onsdag 13 december 2017

Justitieombudsmännens löner höjs den 1 januari 2018 efter beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna.

Talmannen och de tre Nobelpristagarna står på rad i Andrakammarsalen Foto: Anders Löwdin

Seminarium med Nobelpristagare om vägen till ett Nobelpris

Onsdag 13 december 2017

Den 12 december var talmannen värd för ett seminarium med Nobelpristagare, Nobelexperter och beslutsfattare om vägen till ett Nobelpris.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 12 december 2017

Den 15 december sammanträder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för Transport,telekommunikation och energi. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan representerar regeringen.

Postbilar på rad parkerade under en bro Foto: Tomas Oneborg / TT

Postnord får ekonomiskt tillskott

Tisdag 12 december 2017

Postnord AB får ett kapitaltillskott på högst 400 miljoner kronor. Det har riksdagen bestämt. Postnord har haft svårt att anpassa sin verksamhet till ändrade marknadsförutsättningar. Syftet med tillskottet är bland annat att säkerställa att posttjänsten håller god kvalitet.

Kollage med bilder på nyanländ som studerar, en äldre kvinna pussar ett barnbarn, containrar, branmän vid olycksplats, myntstapel med tio´kronor och landskap taget från ovan. Foto: Johnér bildbyrå, Mostphotos, Försvarsmaken och TT Nyhetsbyrån

Pengar inom nio utgiftsområden i statens budget har fördelats

Tisdag 12 december 2017

Riksdagen har fattat beslut om nio av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som ska gå till näringsliv, migration och ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Nya JO, Thomas Norling Foto: Anders Löwdin

KU föreslår Thomas Norling som ny justitieombudsman

Tisdag 12 december 2017

Ett enigt konstitutionsutskott (KU) beslutade vid tisdagens sammanträde att föreslå att riksdagen väljer kammarrättslagmannen Thomas Norling till ny justitieombudsman.

Nobelpristagare på väg in till seminarium tillsammans med talman Urban Ahlin Foto: Anders Löwdin

Nobelpristagare om vägen till ett Nobelpris

Tisdag 12 december 2017

Den 12 december arrangerade Sveriges riksdag ett seminarium med Nobelpristagare, Nobelexperter och beslutsfattare om vägen till ett Nobelpris. Seminariet går att se i efterhand via webb-tv.

Öppet samråd i EU-nämnden

Måndag 11 december 2017

EU-nämnden håller ett öppet samråd den 13 december. Vid mötet kommer statsminister Stefan Löfven (S) att informera och samråda inför Europeiska rådet den 14–15 december. På mötet med Europeiska rådet kommer de att diskutera försvar, sociala frågor, utbildning och kultur samt yttre förbindelser.

Rossana Dinamarca (V) under debatten om metoo-uppropet. Foto: Anders Löwdin

Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen

Måndag 11 december 2017

Den 11 december klockan 9 hölls en aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen. Debatten har begärts av Vänsterpartiet. Från regeringen deltog barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Georgiens talman gästade riksdagen

Fredag 8 december 2017

Talman Urban Ahlin tog emot Irakli Kobakhidze, talman i det georgiska parlamentet, vid dennes officiella besök den 6-7 december. På den georgiske talmannens program stod också möten med förste vice talman Ewa Thalén Finné (M) och tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP).

Frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter bör utredas mer

Torsdag 7 december 2017

Regeringen har föreslagit att en institution för mänskliga rättigheter bör inrättas i Sverige och att riksdagen bör vara huvudman för en sådan institution. Riksdagen anser att det finns skäl som talar mot att en svensk institution för mänskliga rättigheter ska placeras hos riksdagen. I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen därför regeringen att utreda frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige igen.

Foto: TT Nyhetsbyrån

Pengar till området energi

Torsdag 7 december 2017

Cirka 3,6 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet energi. Mest pengar går till energiforskning, knappt 1,5 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Polisens krav på tillstånd för kameraövervakning bör tas bort

Torsdag 7 december 2017

Det krav på tillstånd som polisen har för kameraövervakning bör tas bort och ersättas av en anmälningsplikt senast i maj 2018. Det anser justitieutskottet, som vill att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. S, MP och V reserverar sig.

EU-förslag om myndigheters befogenheter går för långt

Torsdag 7 december 2017

Finansutskottet anser att EU-kommissionens förslag om att europeiska tillsynsmyndigheter ska få utökade befogenheter går för långt. Enligt utskottet kan förslaget leda till att tillsynen blir mindre effektiv och att det blir otydligt vilket tillsynsansvar som ska ligga på EU-nivå respektive på nationell nivå.