Aktuellt

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Publicerad: 6 april 2018 klockan 14.19

Uppdaterad: 6 april 2018 klockan 15.20

I april håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Flera ministrar frågas ut, däribland statsminister Stefan Löfven (S).

De öppna utfrågningarna är öppna för allmänhet och media och går att se direkt via riksdagens webb-tv.

Öppna utfrågningar

Torsdag 12 april

Kl. 09.00
F.d. infrastrukturminister Anna Johansson (S)

Webb-tv: KU-utfrågning av f.d. infrastrukturminister Anna Johansson (S)

Granskningsärende

Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling:

Kl. 10.30
F.d. inrikesminister Anders Ygeman (S)

Webb-tv: KU-utfrågning av f.d. inrikesminister Anders Ygeman (S)

Granskningsärende

Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling:

Observera att utfrågningen med Anders Ygeman börjar som öppen i Skandiasalen och övergår till att bli sluten. Den förflyttas då till KU:s sessionssal (RÖ7-08) och är inte längre öppen för allmänhet eller media.

Tisdag 17 april

Kl. 11.00
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S)

Webb-tv: KU-utfrågning av minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S)

Granskningsärende

Regeringens hantering i fråga om Karolinska institutets filial i Hongkong:

Torsdag 19 april

Kl. 09.00
Utrikesminister Margot Wallström (S)

Webb-tv: KU-utfrågning av utrikesminister Margot Wallström (S)

Granskningsärenden

Måndag 23 april

Kl. 12.30
Justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson (S)

Granskningsärende

Regeringens informationshantering och förre inrikesministerns uttalanden om Sveriges beredskap för flyktingmottagandet hösten 2015 (granskningsärende nr 4, dnr 1710-2016/17)

Sluten utfrågning

Måndag 23 april

Kl. 14.00
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Granskningsärende

Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling:

Öppna utfrågningar

Tisdag 24 april

Kl. 11.00
Miljöminister Karolina Skog (MP)

Granskningsärende

Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket (granskningsärende nr 1, dnr 781-2016/17)

Fredag 27 april

Kl. 13.00
Statsminister Stefan Löfven (S)

Granskningsärenden

Plats

  • De öppna utfrågningarna den 12–24 april hålls i Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1.
  • De slutna utfrågningarna den 12 och 23 april hålls i KU:s sessionssal (RÖ7-08).
  • Den öppna utfrågningen den 27 april hålls i Andrakammarsalen, ingång Riksplan.

Observera att de slutna utfrågningarna inte är öppna för allmänhet eller media. För ackrediterad media ges dock tillfälle att träffa ledamöter i anslutning till dessa sammanträden.

Webb-tv

De öppna utfrågningarna kan följas via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72, e-post peder.nielsen@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se