Aktuellt

Klasser i Demokrativerkstaden erbjuds guidning i kammaren

Måndag 24 april 2017

Från och med höstterminen 2017 erbjuds elever i årskurs 7–9 en guidad visning av kammaren när de besöker Demokrativerkstaden. En riksdagsguide möter upp klassen och visar runt.

Ansök till höstens utbildningar

Onsdag 19 april 2017

Vill du fördjupa dina kunskaper om riksdagens arbete? Träffa ledamöter och uppleva atmosfären i riksdagen? Nu kan du ansöka till höstens kurs i riksdagskunskap för samhällskunskapslärare. Kursen ges den 15–16 november. Den 31 oktober kan du gå på fortbildningsdag med ett tema som berör någon av riksdagens uppgifter. Val av tema presenteras på riksdagen.se längre fram.

Anmäl dig till fortbildning om statsbudgeten

Måndag 13 mars 2017

Arbetet med statsbudgeten är temat för vårens fortbildningsdag för lärare i samhällskunskap. Vi benar ut regeringens och riksdagens roller i budgetarbetet. Finansminister Magdalena Andersson (S) medverkar tillsammans med riksdagledsledamöter, en journalist och en forskare. Fortbildningsdagen hålls den 27 april och är gratis.

Höstens besökstider

Onsdag 22 februari 2017

Bokningen för höstterminens besök till riksdagen öppnar den 24 april. Välj mellan att boka Demokrativerkstaden, studiebesök för studerande på gymnasienivå eller visning av Riksdagshuset. Om ni vill besöka riksdagen redan under våren kan det finnas tider kvar att boka. Håll utkik efter återbud.

Viktiga beslut våren 2017

Torsdag 12 januari 2017

Under våren kommer riksdagen att debattera och fatta beslut i en rad viktiga frågor. Bland annat röstar riksdagen i mars om att låta skolor på försök införa betyg i årskurs 4-5. Under våren lämnar regeringen också in fler förslag som riksdagen ska besluta om. Förslagen handlar till exempel om en obligatorisk skola från sex års ålder och likvärdig utbildning för vissa elever med funktionsnedsättning. En lista på alla planerade förslag finns i regeringens propositionsförteckning.

Ansök till vårens kurser i riksdagskunskap

Tisdag 10 januari 2017

Fördjupa dina kunskaper om riksdagen, träffa riksdagsledamöter och upplev atmosfären i riksdagen. Ansök till vårens kurser i riksdagskunskap för samhällskunskapslärare. Kurserna äger rum den 21–22 mars och den 10–11 maj. Den 27 april kan du gå på fortbildningsdag om riksdagens arbete med statens budget

Nya lagar under 2017

Torsdag 5 januari 2017

Från och med januari 2017 börjar en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Elever i Demokrativerkstaden Foto: Melker Dahlstrand

Besök riksdagen i vår

Torsdag 5 januari 2017

Det finns platser kvar för att besöka riksdagen under våren. Välj mellan att besöka Demokrativerkstaden och att gå på visning av Riksdagshuset. Besökstiderna för gymnasiet är på väg att ta slut. Men håll utkik efter återbud.

Riksdagen deltar i informationskväll för lärare

Onsdag 4 januari 2017

I slutet av januari deltar Riksdagsförvaltningen i en informationskväll för lärare på Armémuseum i Stockholm. Ett fyrtiotal olika museer och kulturinstitutioner berättar då vad de kan erbjuda för lärare. Du anmäler dig till informationskvällen på Armémuseums webbplats.

Studiematerial om riksdagen – nu även som ljudfil

Måndag 19 december 2016

Nu kan du också lyssna till riksdagens fördjupande studiematerial genom att ladda ner materialet som mp3-fil. Studiehäftena Riksdagen i samhället och Demokratin i samhället finns nu tillgängliga att lyssna på i formatet mp3.

Lärarstudenter på plats i riksdagen

Torsdag 24 november 2016

För första gången hölls i höst en fortbildningsdag för lärarstudenter i samhällskunskap. Studenterna fick då möjlighet att få fördjupade kunskaper om riksdagen, bland annat genom att riksdagsledamöter, forskare och tjänstemän berättade om riksdagsarbetet. Programmet från fortbildningsdagen går att se i efterhand via webb-tv.

Fler tider för gymnasiebesök i vår

Måndag 21 november 2016

På grund av det stora intresset släpper vi nu extra tider för studiebesök för gymnasiet under vårterminen. De nya tiderna är på onsdagar och det går att söka resebidrag för besöken.

Riksdagen för lärare – ett nytt nyhetsbrev

Torsdag 10 november 2016

Du som är samhällskunskapslärare på högstadiet eller gymnasiet – nu finns ett nyhetsbrev om riksdagen som riktar sig direkt till dig! Nyhetsbrevet Riksdagen för lärare presenterar nyheter i riksdagens pedagogiska utbud och ger konkreta tips på hur materialet på webbplatsen kan användas i klassrummet.

Ansök till vårens kurser i riksdagskunskap

Torsdag 3 november 2016

Vill du fördjupa dina kunskaper om riksdagens arbete? Träffa ledamöter och uppleva atmosfären i riksdagen? Nu är det möjligt att ansöka till vårens kurser i riksdagskunskap för samhällskunskapslärare. Kurserna ges vid två tillfällen, den 21–22 mars och den 10–11 maj. Datum och tema för vårens fortbildningsdag är också spikat. Den äger rum den 27 april och kommer att handla om riksdagens arbete med statens budget.

Lärare sitter i Andrakammarsalen och lyssnar på en föreläsning Foto: Ingemar Edfalk

Utrikespolitik tema på höstens fortbildningsdag

Onsdag 2 november 2016

Höstens fortbildningsdag för lärare i samhällskunskap fokuserade på svensk utrikespolitik utifrån ett riksdagsperspektiv. Riksdagsledamöter, forskare och tjänstemän gav sin syn på riksdagens roll, uppgifter och utmaningar inom området utrikespolitik. Programmet från fortbildningsdagen går att se i efterhand via webb-tv.

Vårens besökstider har släppts

Måndag 17 oktober 2016

Nu har vi öppnat bokningen för vårterminens besök till riksdagen. Välj mellan att boka Demokrativerkstaden, studiebesök för studerande på gymnasienivå eller visning av Riksdagshuset. Om ni vill besöka riksdagen redan under hösten kan det finnas tider kvar att boka. Håll utkik efter återbud.

Anmäl dig till kurs i höst

Fredag 9 september 2016

I oktober och november hålls kurser om riksdagens arbete. Lärare i samhällskunskap samt studenter som läser till lärare i samhällskunskap kan anmäla sig till fortbildningsdagar. Kurser och fortbildningsdagar är gratis.

Anmäl dig till höstens fortbildningsdag för lärare i samhällskunskap

Måndag 29 augusti 2016

Riksdagen arrangerar en fortbildningsdag för lärare i samhällskunskap den 1 november. Fokus för dagen är den roll som riksdagen spelar i svensk utrikespolitik.

Kurser i riksdagskunskap hösten 2016

Fredag 20 maj 2016

Nu är det möjligt att ansöka till höstens kurser i riksdagskunskap för samhällskunskapslärare. Kurserna ges vid två tillfällen, den 11-12 oktober och den 16-17 november.

Höstterminens besökstider

Fredag 15 april 2016

Nu är det möjligt att boka in riksdagsbesök för höstterminen. Välj mellan Demokrativerkstaden, Studiebesök för studerande på gymnasienivå och Visning av Riksdagshuset.