Aktuellt

Elisabeth Svantesson (M) och Ali Esbati (V) debatterar i riksdagens kammare. Foto: Anders Löwdin

Allmänpolitisk debatt i tre dagar

Torsdag 18 oktober 2018

Den första debatten för den nya riksdagen var en allmänpolitisk debatt som sträckte sig över tre dagar; den 16, 17 och 18 oktober. 219 ledamöter hade anmält sig som talare och många olika teman debatterades.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Onsdag 17 oktober 2018

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 17 oktober. Vid mötet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför Europeiska rådet den 18 oktober. Sammanträdet går att se i efterhand via webb-tv.

Riksdagsstyrelsens beslut om vidare steg i översynen av Riksrevisionen

Onsdag 17 oktober 2018

Riksdagsstyrelsen föreslår riksdagen att besluta om ändringar om Riksrevisionen och förhållandet mellan riksdagen och Riksrevisionen.

Riksdagen valde ledamöter till riksdagsorgan

Tisdag 16 oktober 2018

Riksdagen har i dag valt vilka ledamöter som 2018–2022 ska ingå i Domarnämnden, Europarådets svenska delegation samt styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Riksdagen valde ledamöter till riksdagsorgan

Tisdag 16 oktober 2018

Onsdag 16 oktober valde riksdagen ledamöter till två olika riksdagsorgan.

Talman Andreas Norlén talar inför ett fullsatt presscenter Foto: Anders Löwdin

Talmannen ger sonderingsuppdrag till Stefan Löfven (S)

Måndag 15 oktober 2018

Talman Andreas Norlén har i dag gett Stefan Löfven (S) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

Talmannen möter partiföreträdare

Söndag 14 oktober 2018

Riksdagens talman Andreas Norlén kommer den 15 oktober att fortsätta sina samtal med företrädare för riksdagens partier. Efter samtalen kommer talmannen att hålla en kort pressträff i riksdagens presscenter, tidigast klockan 14.30. Pressträffen går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Talmannen mötte Ulf Kristersson (M)

Söndag 14 oktober 2018

På söndag den 14 oktober mötte talmannen Ulf Kristersson (M) med anledning av uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Därefter höll talmannen en pressträff. Pressträffen går att se i efterhand via webb-tv.

Forskning, teknologi och innovation i fokus på parlamentarikermöte i Genève

Fredag 12 oktober 2018

Den globala församlingen för världens parlament, Interparlamentariska unionen (IPU), håller sin årliga höstförsamling i Genève den 14–18 oktober. Fler än 1 300 deltagare från närmare 130 länder förväntas delta i mötet.

Europarådets framtid och den parlamentariska församlingens beslutsprocess i fokus vid PACE:s höstsession

Fredag 12 oktober 2018

Den 8–12 oktober höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, årets fjärde session i Strasbourg. Tio riksdagsledamöter ur den svenska delegationen deltog under veckan, där rapporten om en stärkt beslutsprocess för den parlamentariska församlingen fick mycket utrymme. Europarådets generalsekreterare Thorbjörn Jagland fick vid ett flertal tillfällen svara inför den parlamentariska församlingen.

Talmannen kommenterar Ulf Kristerssons (M) lägesrapport

Tisdag 9 oktober 2018

Talman Andreas Norlén har tisdagen den 9 oktober träffat Ulf Kristersson (M) för att få en lägesrapport om uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

Ledamöter valda till krigsdelegationen och fem andra riksdagsorgan

Tisdag 9 oktober 2018

Riksdagen har i dag valt vilka ledamöter som 2018–2022 ska ingå i krigsdelegationen, Nordiska rådets svenska delegation, Riksbanksfullmäktige, Riksdagens överklagandenämnd, Riksrevisionens parlamentariska råd samt den svenska delegationen till OSSE.

Riksdagen väljer ledamöter till riksdagsorgan

Tisdag 9 oktober 2018

I dag klockan 13 väljer riksdagen ledamöter till sex olika nämnder, delegationer och andra riksdagsorgan.

Diskriminering av regnbågsfamiljer på agendan vid möte i Europarådets parlamentariska församling

Måndag 8 oktober 2018

Flera riksdagsledamöter deltar när Europarådets parlamentariska församling, PACE, anordnar höstmöte i Strasbourg den 8–12 oktober. En av de svenska ledamöterna presenterar en rapport om diskriminering av regnbågsfamiljer.

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Torsdag 4 oktober 2018

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 500 kronor till 66 900 kronor i månaden från och med den 1 november 2018.

Talman Andreas Norlén hälsar på Ulf Kristersson (M). Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen gav sonderingsuppdrag till Ulf Kristersson (M)

Tisdag 2 oktober 2018

Talman Andreas Norlén har gett Ulf Kristersson (M) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

Utskott och EU-nämnd har valt ordförande

Tisdag 2 oktober 2018

Den 2 oktober valde riksdagens utskott ordförande och vice ordförande. De utgör utskottens presidier och leder arbetet i utskotten. Även ledamöterna i EU-nämnden har valt ordförande och vice ordförande.

Ledamöter valda till utskott, EU-nämnd, riksdagsstyrelse och Utrikesnämnd

Tisdag 2 oktober 2018

Riksdagen har valt vilka ledamöter som 2018–2022 ska ingå i riksdagens 15 utskott. Riksdagen har även valt ledamöter till EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden.

Talmannen möter partiföreträdare för nya samtal

Fredag 28 september 2018

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under tisdagen den 2 oktober.

Talman Andreas Norlén håller presskonferens i riksdagens presscenter Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen mötte partiföreträdare för samtal om regeringsbildningen

Torsdag 27 september 2018

Riksdagens talman Andreas Norlén inledde torsdagen den 27 september samtal med partiföreträdare för att ta fram förslag till ny statsminister.