Aktuellt

Foto: Paul Bradbury

Det bör ej lagstiftas om könskvotering till bolagsstyrelser

Onsdag 18 januari 2017

Riksdagen tycker att en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör uppnås med andra medel än tvingande lagar. Därför uppmanade riksdagen regeringen att verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse.

Samråd om frihandelsavtalens påverkan på jordbruksprodukter

Onsdag 18 januari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 20 januari. Diskussioner om det så kallade mjölkpaketet och frihandelsavtalens påverkan på jordbruksprodukter står på dagordningen.

Riksdagens andre vice talman besöker Östergötland

Onsdag 18 januari 2017

Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) besöker Östergötlands läns valkrets måndagen den 23 januari tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen.

Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås genom tvingande lagar

Torsdag 12 januari 2017

Regeringen bör verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse. Det anser en majoritet i civilutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen. S, MP och V reserverar sig mot utskottets förslag.

 Tre injektionssprutor ligger på ett bord Foto: Anette Nantell / TT

Fler ska få tillgång till sprututbyte

Onsdag 11 januari 2017

Åldersgränsen för att få delta i sprututbytesverksamheten sänks från 20 år till 18 år. Dessutom ska landstingen självständigt kunna ansöka om att starta upp en sprututbytesverksamhet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Samråd om utvecklingen i Syrien och fredsprocessen i Mellanöstern

Onsdag 11 januari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 13 januari. Den senaste händelseutvecklingen i Syrien och fredsprocessen i Mellanöstern står på dagordningen.

Stefan Löfven (S) pratar med journalister före partiledardebatten. Foto: Melker Dahlstrand

Årets första partiledardebatt

Onsdag 11 januari 2017

Den 11 januari klockan 9 hölls årets första partiledardebatt i riksdagen. Debatten går att se i efterhand via webb-tv. Den tolkades till engelska och teckenspråk.

Vårens propositioner och skrivelser

Tisdag 10 januari 2017

Regeringen har presenterat vilka propositioner och skrivelser den planerar att lämna in till riksdagen under våren. Förslagen kommer att behandlas i riksdagen under 2017.  

Nya lagar från den 1 januari

Fredag 30 december 2016

Vid årsskiftet börjar en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Ny föreskrift om arbetslokaler för medieföretag i Riksdagshuset

Fredag 30 december 2016

Riksdagsstyrelsen beslutade i december 2016 att införa en föreskrift för massmedias tillgång till arbetslokaler i riksdagen. Beslutet följs nu av en ansökningsprocess där medieföretag får ansöka om de fasta arbetsrum och studiorum som finns.

Parlamentarisk utredning tillsätts för översyn av Riksrevisionen

Fredag 16 december 2016

Riksdagsstyrelsen har den 14 december beslutat att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska göra en översyn av Riksrevisionen. Utredningen ska ledas av Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Sedlar i olika valörer Foto: Jessica Gow / TT

Riksdagen klar med statens budget för 2017

Fredag 16 december 2016

Den 16 december avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget. I finansutskottets sammanställning Statens budget för 2017 finns alla beslut, uppdelat på inkomst, utgiftsområde och anslag.

Ny uppförandekod för riksdagsledamöter

Fredag 16 december 2016

En uppförandekod för ledamöterna i riksdagen kommer att börja tillämpas den 1 januari 2017. Uppförandekoden sammanfattar de regelverk och värden som är centrala för uppdraget som ledamot.

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv

Fredag 16 december 2016

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar till arbetsmarknad och arbetsliv för 2017. De tre största posterna går till bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, insatser för personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,samt kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Person sitter i rullstol och får assistans av personal från hemtjänsten Foto: Trons / TT

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg

Torsdag 15 december 2016

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2017. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att preventivmedel inom läkemedelsförmånerna, så som exempelvis p-piller, ska vara gratis för unga under 21 år. Riksdagen röstade även för att regeringen får bestämma olika belopp som assistansersättning.

Bidragsbrottslagen bör även gälla företag och organisationer

Torsdag 15 december 2016

Riksdagen anser att bidragsbrottslagen inte bara ska gälla enskilda individer utan även företag och organisationer och uppmanade regeringen att återkomma med förslag om detta. Riksdagen sa samtidigt ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

En grupp med militära rådgivare i Afghanistan går mot en helikopter för transport till jobbet. Foto: Dag Enander / Försvarsmakten

Fortsatt svenskt deltagande i militära insatser i Irak och Afghanistan

Onsdag 14 december 2016

Sverige ska även under 2017 delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt i huvudsak ja till att Sverige även under 2017 ska delta i den militära utbildningsinsats som pågår i norra Irak. Riksdagen sa däremot nej till den delen av förslaget som innebär att den svenska styrkan ska kunna skickas till andra platser i Irak.

Pengar till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Onsdag 14 december 2016

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Sammanlagt går 32,6 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till kommunersättningar vid flyktingmottagande och etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare.

Samråd om EU:s handelssystem med utsläppsrätter

Onsdag 14 december 2016

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 16 december. Ett par av de frågor som ska diskuteras är EU:s handelssystem med utsläppsrätter och hållbar hantering av kemikalier.

Pengar till försvar och krisberedskap

Tisdag 13 december 2016

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till försvaret och samhällets krisberedskap. Sammanlagt går drygt 50 miljarder kronor till det här utgiftsområdet. Mest pengar går till förbandsverksamhet och beredskap.