Aktuellt

Ett SJ-tåg kör på spåret i ett snövitt landskap mellan Mjölby och Linköping Foto: Jessica Yngve / TT

Ja till infrastruktursatsningar

Tisdag 13 december 2016

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att satsa 622,5 miljarder kronor på den statliga transportinfrastrukturen. Pengarna ska bland annat gå till drift och underhåll av statliga järnvägar och vägar.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Måndag 12 december 2016

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 14 december. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet den 15-16 december.

Colombias president Juan Manuel Santos besöker riksdagen Foto: Melker Dahlstrand

Seminarium med fredspristagare

Måndag 12 december 2016

Den 12 december arrangerade Sveriges riksdag ett seminarium med president Juan Manuel Santos som tilldelats Nobels fredspris 2016. Temat för seminariet var fredsprocessen i Colombia och vilka lärdomar som går att dra av den. Seminariet går att att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Fortsatt svenskt deltagande i militära insatser i Irak och Afghanistan

Torsdag 8 december 2016

Sverige ska även under 2017 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i norra Irak. Det föreslår ett enigt sammansatt utrikes- och försvarsutskott. Utskottet håller dock inte med regeringen om att det geografiska operationsområdet kan utvidgas. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger ja till att Sverige fortsatt deltar i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan.

Två personer skakar hand. I bakgrunden en villa och en skylt med texten: Till salu. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Ändrade uppskovsregler vid bostadsaffärer

Torsdag 8 december 2016

Taket för uppskovsbelopp vid försäljning av privatbostäder slopas. Det innebär att man vid en försäljning kan begära uppskov med att betala skatt på hela vinsten. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om detta.

EU-kommissionens fyra förslag om beskattning av företag strider mot subsidiaritetsprincipen

Torsdag 8 december 2016

Skatteutskottet anser att fyra förslag från EU-kommissionen som handlar om företagsbeskattning strider mot subsidiaritetsprincipen. Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar motiverade yttranden om detta till Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen.

Samråd om EU:s relationer med Afrika

Torsdag 8 december 2016

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 9 december. Några av de frågor som ska diskuteras är EU:s relationer med Afrika, utvidgning, migration och fiskekvoter.

Två tärningar på ett bord Foto: Tetra Images

Minderåriga ska inte få delta i tillståndspliktiga lotterier

Onsdag 7 december 2016

Regeringen vill införa en åldersgräns på 18 år för att få delta i tillståndspliktiga lotterier, det vill säga lotterier som bara får anordnas med särskilt tillstånd. Lotteri kan bland annat omfatta en del bingospel, automatspel eller tärningsspel där spelaren kan vinna pengar.

Polis som visar vägen Foto: Katja Kircher

Pengar till rättsväsendet

Onsdag 7 december 2016

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelningen av pengar till rättsväsendet för 2016. Totalt går knappt 42 miljarder kronor till detta utgiftsområde. Mest pengar går till Polismyndigheten. Riksdagen gav också åtta uppdrag, tillkännagivanden, till regeringen.

Riksdagens årsbok 2015/16 visas på en läsplatta Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagens årsbok 2015/16

Onsdag 7 december 2016

Nu kan årsboken för riksdagsåret 2015/16 laddas ner till pekplattor och mobiltelefoner. I årsboken ges en inblick i riksdagens arbete under riksdagsåret. Här finns bland annat alla beslut som ledamöterna fattade. Arbetsåret i bild, talmannens tillbakablick och det internationella arbetet är andra inslag i årsboken.

Ja till infrastruktursatsningar men trafikutskottet vill ha mer globalt samarbete om utsläpp

Tisdag 6 december 2016

622,5 miljarder kronor ska gå till satsningar på den statliga transportinfrastrukturen under perioden 2018-2029. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen uppmanar regeringen att driva på för gemensamma internationella lösningar så att luftfarten och sjöfarten kan bära sina klimatkostnader. Den uppmaningen är ett av fem tillkännagivanden som utskottet nu föreslår.

Seminarium med fredspristagare

Tisdag 6 december 2016

Den 12 december arrangerar Sveriges riksdag ett seminarium med president Juan Manuel Santos som tilldelats Nobels fredspris 2016. Temat för seminariet är fredsprocessen i Colombia och vilka lärdomar som går att dra av den. Seminariet är öppet för inbjudna gäster och media. Det går att följa via riksdagens webb-tv.

Tryckfrihetsförordningen från 1766 Foto: Melker Dahlstrand

Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år

Fredag 2 december 2016

År 1766, då Sverige och Finland var ett rike, antog riksdagen vår första tryckfrihetsförordning. Den 2 december högtidlighöll Sveriges riksdag tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum med en jubileumsskrift och ett seminarium om tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland. Seminariet går att se i efterhand via webb-tv. Jubileumsskriften går att ladda ner och beställa.

Foto: Emelie Asplund / TT

Riksdagen vill att regeringen ändrar reglerna om trafikbuller vid bostäder

Torsdag 1 december 2016

Regeringen bör omgående besluta om en ändring i reglerna om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Det anser riksdagen som upprepar sitt tillkännagivande från våren 2015 till regeringen. Riksdagen sa samtidigt ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

Nej till regeringens förslag om rätt till att upplåta och överlåta försvarsmateriel

Torsdag 1 december 2016

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att regeringen ska få rätt att under perioden 2017–2020 besluta om att upplåta och överlåta försvarsmateriel under vissa bestämda förutsättningar. S, MP och V vill i stället delvis säga ja till regeringens förslag.

Justitieutskottet vill ha fler lokala poliser och mer praktik i polisutbildningen

Torsdag 1 december 2016

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar flera tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om rättsväsendet. Det handlar bland annat om fler områdes- och kommunpoliser, mer praktik i polisutbildningen och kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet.

Talmannen leder delegation till Storbritannien

Torsdag 1 december 2016

Den 5-6 december leder talman Urban Ahlin en delegation med riksdagsledamöter vid ett officiellt besök till Storbritannien. På programmet står bland annat möten med överhusets talman Lord Fowler, underhusets talman John Bercow samt minister David Lidington.

Nej till regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid upphandling

Onsdag 30 november 2016

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling. Riksdagen sa dock nej till de delar av förslaget som handlar om att myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas personal.

Samråd om den europeiska planeringsterminen 2017

Onsdag 30 november 2016

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 2 december. Några av de frågor som ska tas upp är den europeiska planeringsterminen 2017, europeiska åklagarmyndigheten och europeiskt samarbete för sociala rättigheter.

Foto: Patrik C Österberg / TT

Pengar till hovet, riksdagen och regeringen

Onsdag 30 november 2016

Riksdagen sa ja till regeringens, riksdagsstyrelsens och Riksdagens ombudsmäns (JO) förslag om hur anslagen för utgiftsområde 1, Rikets styrelse, ska fördelas. I utgiftsområdet ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier och Regeringskansliet.