Aktuellt

Tillsynsmyndigheternas befogenheter borde regleras i nya säkerhetsskyddslagen

Torsdag 3 maj 2018

Regeringen borde se över tillsynsmyndigheternas befogenheter och ansvar när den nya säkerhetsskyddslagen börjar gälla. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen med anledning av förslaget om en ny säkerhetsskyddslag.

En kvinna sitter med en mobiltelefon framför en datorskärm. Framför henne finns ett kreditkort och en liten väska. Foto: Paulina Westerlind / TT

Räntetak införs för snabblån

Onsdag 2 maj 2018

Det införs räntetak och kostnadstak för snabblån och andra krediter med höga kostnader. Den som överväger att ta sådana lån ska uppmärksammas på riskerna. Lagändringarna ska leda till rimligare villkor för snabblån och andra högkostnadskrediter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En mer digital hantering av ärenden i myndigheter inom rättsväsendet möjliggörs

Onsdag 2 maj 2018

En mer digital hantering av ärenden möjliggörs i myndigheter inom rättsväsendet, som Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten. Ett syfte är bland annat att förenkla kommunikationen med medborgarna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Försvarsmakten bör ta över ansvaret för försvarsmateriel

Torsdag 26 april 2018

Försvarsutskottet anser att ansvaret för att vidmakthålla Försvarsmaktens materiel ska föras över till Försvarsmakten och att befintliga övnings- och skjutfält inte ska få avvecklas. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar två uppmaningar till regeringen om detta.

Tidsbegränsad lag om amnesti för explosiva varor införs

Torsdag 26 april 2018

Regeringen vill införa en tidsbegränsad lag om amnesti för explosiva varor som till exempel handgranater och sprängämnen. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Plockade jordgubbar ligger i lådor i ett stort jordgubbsland. I bakgrunden syns jordgubbsplockare. Foto: Gorm Kallestad / TT

Personer utanför EU och EES ska kunna få tillstånd för säsongsarbete

Onsdag 25 april 2018

Personer från länder som inte är medlemmar i EU eller EES som har blivit erbjudna anställning som säsongsarbetare i Sverige ska kunna få ett så kallat tillstånd för säsongsarbete. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Två unga män går över en gata i en mindre stad. Några bilar kör sakta på gatan. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Möjligheten att placera ensamkommande barn i annan kommun begränsas

Onsdag 25 april 2018

Möjligheten för en kommun att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun begränsas. Tanken är att få en jämnare fördelning av mottagandet av ensamkommande barn mellan landets kommuner. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Polisen bör kunna dela information med Kronofogdemyndigheten

Onsdag 25 april 2018

Kronofogdemyndigheten borde kunna få information från polisen för att underlätta arbetet mot organiserad brottslighet. Id-stölder och bedrägerier bör försvåras och fler insatser behövs för att öka säkerheten på sjukhus. Riksdagen riktade tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om det.

Parlamentarikermöte om terrorismbekämpning i Europa-Medelhavsområdet

Onsdag 25 april 2018

Den 28-29 april deltar riksdagens delegation till den Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) i den årliga församlingssessionen i Kairo, Egypten. Temat för mötet är bekämpandet av terrorism i Europa-Medelhavsområdet.

Valprövningsnämndens beslut finns nu på riksdagen.se

Tisdag 24 april 2018

Nu finns besluten från Valprövningsnämnden på riksdagens webbplats. Där kommer alla beslut från 1975 och framåt att finnas. Efter valet i höst kommer även information om vilka överklaganden som kommit in att finnas där.

Primärvårdens uppdrag borde definieras

Tisdag 24 april 2018

Regeringen borde ta initiativ till att ta fram en samlad definition av primärvårdens uppdrag och funktion. Det tycker socialutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

Kroatiens talman besöker riksdagen

Tisdag 24 april 2018

Kroatiens talman Gordan Jandroković besöker Stockholm den 24-26 april för ett officiellt besök på inbjudan av talman Urban Ahlin.

Oberoende utvärderingar bör göras av innovations- och företagsstöd

Torsdag 19 april 2018

Riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området näringspolitik. En uppmaning handlar om oberoende utvärderingar av effekten av det statliga ekonomiska stödet till innovation och företagande och den andra rör arbetet för att korta handläggningstider på myndigheter.

Möjlighet förhöra barn utan att underrätta föräldrarna bör övervägas

Torsdag 19 april 2018

Regeringen bör överväga att göra det möjligt att skjuta upp eller låta bli att underrätta vårdnadshavare om förhör med barn som misstänks ha utsatts för brott, om det finns risk att barnets situation försämras om vårdnadshavarna får reda på förhöret. Det anser riksdagen, som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Andre vice talmannen besöker Stockholms län

Torsdag 19 april 2018

Andre vice talman Björn Söder (SD) besöker Stockholms läns valkrets måndagen den 23 april tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Sven-Erik Österberg.

Så påverkar dataskyddsförordningen svenska lagar

Torsdag 19 april 2018

Den 25 maj börjar EU:s dataskyddsförordning att gälla som lag i Sverige. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, PUL. I samband med det införs en ny lag, dataskyddslagen, och ett flertal lagar som hänvisar till eller förhåller sig till PUL:s bestämmelser ses över och ändras.

Tredje vice talmannen besöker Skåne

Onsdag 18 april 2018

Tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) besöker Skånes läns västra valkrets måndagen den 23 april tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Anneli Hulthén.

Kvinnlig polis pratar med manlig militär i stridsvagn. I bakgrunden syns en brandbild. Foto: Alexander Karlsson / Försvarsmakten.

Regeringen bör se över områden inom det civila försvaret och krisberedskapen

Onsdag 18 april 2018

Riksdagen riktade tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om civilt försvar och krisberedskap. Bland annat bör regeringen se till att de ökade förvaltningsanslag länsstyrelserna får för en bättre krisberedskap går till det och inte till annan verksamhet.

Ny lag införs när dataskyddsförordningen börjar gälla

Onsdag 18 april 2018

Den 25 maj börjar EU:s dataskyddsförordning att gälla. Den reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. I samband med det upphör Personuppgiftslagen (PUL) att gälla och istället införs det en ny svensk lag som kompletterar dataskyddsförordningen. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Tomas Tobé (M) står i talarstolen i kammaren. Foto: Anders Löwdin.

Aktuell debatt om bemanningssituationen inom polisen

Tisdag 17 april 2018

Den 17 april hölls en aktuell debatt om bemanningssituationen inom polisen. Debatten hade begärts av Moderaterna. Från regeringen deltog justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Debatten går att se i efterhand via webb-tv.