Aktuellt

Öppen utfrågning om internationell handel

Tisdag 13 juni 2017

Näringsutskottet höll den 15 juni en öppen utfrågning på temat internationell handel. Utfrågningen går att se i efterhand via webb-tv.

Talmannen leder delegation till Kazakstan

Tisdag 13 juni 2017

Talman Urban Ahlin gör den 14-17 juni ett officiellt besök i Kazakstan. Med på besöket är även en delegation av riksdagsledamöter.

Öppen utfrågning om Riksrevisionen – en del av riksdagens kontrollmakt

Måndag 12 juni 2017

Konstitutionsutskottet, KU, höll den 15 juni en öppen utfrågning på temat Riksrevisionen – en del av riksdagens kontrollmakt. Utfrågningen går att se i efterhand via webb-tv.

Cyperns talman besöker riksdagen

Fredag 9 juni 2017

Talman Urban Ahlin tar emot Cyperns talman Demetris Syllouris den 13 juni. Dagen därpå är förste vice talman Tobias Billström (M) värd för en lunch.

Mats Nyström / Försvarsmakten

Ja till svenskt deltagande i två militära insatser

Torsdag 8 juni 2017

Riksdagen har sagt ja till att svenska beväpnade styrkor ska kunna medverka i två internationella insatser. Dels FN:s stabiliseringsinsats i Mali, dels den militära utbildningsinsatsen i Irak.

Näringsutskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen om elnätet

Torsdag 8 juni 2017

Näringsutskottet vill att regeringen ska utreda behovet av kompletterande samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid elnätsinvesteringar, parallellt med de bedömningar som statliga Svenska kraftnät gör. Utskottet tycker också att Svenska kraftnät bör få ett uppdrag att analysera effektsituationen på några års sikt. Detta är två tillkännagivanden som näringsutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Vården av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka måste bli bättre

Torsdag 8 juni 2017

Fler åtgärder krävs för att förbättra vården och omhändertagandet av de mest sjuka äldre och de kroniskt multisjuka patienterna. Det anser socialutskottet, som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att skyndsamt lämna förslag om ett samlat omhändertagande i vården för de här patienterna.

Samråd om ekologisk produktion och barnfetma

Torsdag 8 juni 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 9 juni. Några av de frågor som tas upp är ekologisk produktion, utstationering av arbetstagare, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och fetma hos barn.

Pressträff med KU efter justering av granskningsbetänkandet

Torsdag 8 juni 2017

Torsdagen den 8 juni justerar konstitutionsutskottet, KU, betänkandet om granskningen av regeringen. Efter det bjuder KU in till en pressträff för att presentera betänkandet, 2016/17:KU20.

Förste vice talmannen och ledamöter besöker Uppsala

Torsdag 8 juni 2017

Den 12 juni besöker riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) Uppsala läns valkrets, tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket sker i samarbete med landshövding Göran Enander.

Förslag till grundlagsändringar i 2017 års riksrevisionsutredning

Torsdag 8 juni 2017

Den parlamentariska utredning som genomför en översyn av Riksrevisionen har den 7 juni 2017 lämnat ett delbetänkande med förslag till grundlagsändringar till riksdagsstyrelsen.

Talmannen leder delegation till Åland

Torsdag 8 juni 2017

Den 8–9 juni leder talman Urban Ahlin en delegation med riksdagsledamöter vid ett officiellt besök till Åland.

En skolelev läser i sin bok under en lektion i en högstadieskola. En förteckning över franska oregelbundna verb i förgrunden. Foto: Jessica Gow / TT

Högstadieelever med låga betyg ska erbjudas lovskola

Onsdag 7 juni 2017

Elever i grundskolan ska ha rätt till undervisning under skollov. Det gäller de elever som slutat åttan och riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Även de elever som slutat nian och inte fått tillräckligt bra betyg ska erbjudas lovskola.

Flera personer sitter runt två bord med datorer och söker jobb. Foto: Camilla Veide/Arbetsförmedlingen

Resurserna inom arbetsmarknadspolitiken bör omprioriteras

Onsdag 7 juni 2017

Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning borde följas upp på ett bättre sätt än i dag. Dessutom borde resurserna inom arbetsmarknadspolitiken riktas till insatser som ger bättre resultat. Riksdagen uppmanar regeringen att se till att det sker.

Fler insatser behövs mot våldsbejakande extremism

Onsdag 7 juni 2017

Verksamheter som riskerar att stödja radikalisering ska inte få statliga medel. Det är en av de fyra uppmaningar som riksdagen riktar till regeringen för att förebygga våldsbejakande extremism.

Aung San Suu Kyi talar i riksdagen

Fredag 2 juni 2017

Den 13 juni håller Aung San Suu Kyi, Myanmars statskansler, ett anförande i riksdagen på inbjudan av talman Urban Ahlin. För fotografering vid fototillfället och plats på läktaren vid anförandet krävs ackreditering till riksdagen.

Regeländringar inom socialförsäkringsområdet

Torsdag 1 juni 2017

Riksdagen sa ja till förslag från regeringen om olika lagändringar inom socialförsäkringsområdet. Ändringarna innebär bland annat att Pensionsmyndigheten ska få fatta tillfälliga beslut om att dra in eller minska allmän ålderspension, efterlevandepension och efterlevandestöd.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår sju uppmaningar om livsmedelsstrategin

Torsdag 1 juni 2017

Myndigheter borde stötta livsmedelsföretagande mer och reglerna för viltkött borde vara enklare. Det är två av de sju tillkännagivanden som miljö- och jordbruksutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Ja till svenskt deltagande i internationella militära insatser

Torsdag 1 juni 2017

Regeringen har lämnat förslag om svenskt deltagande med väpnade styrkor i tre olika internationella insatser. Det gäller FN:s stabiliseringsinsats i Mali, den militära utbildningsinsatsen i Irak och EU:s marina operation Atalanta. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.  

Resurserna inom arbetsmarknadspolitiken bör omprioriteras

Torsdag 1 juni 2017

Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning borde följas upp på ett bättre sätt än i dag. Dessutom borde resurserna inom arbetsmarknadspolitiken riktas till insatser som ger bättre resultat. Regeringen borde se till att det sker. Det anser arbetsmarknadsutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i två tillkännagivanden.