Aktuellt

Nya löner för justitieombudsmännen

Onsdag 19 december 2018

Justitieombudsmännens löner höjs den 1 januari 2019 efter beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna.

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden i statens budget

Tisdag 18 december 2018

Riksdagen har den 18 december fattat beslut om 3 av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till försvar, kultur och miljö.

Pengarna är fördelade inom åtta utgiftsområden i statens budget

Måndag 17 december 2018

Riksdagen har nu fattat beslut om 8 av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till Polismyndigheten, till internationellt bistånd och till migrationsområdet. Dessutom har riksdagen bestämt hur mycket pengar länsstyrelserna, Skatteverket och Tullverket med flera ska få för nästa år.

Stefan Lövfen (S) står vid mikrofoner Foto: Melker Dahlstrand

Nej till Stefan Löfven (S) som statsminister

Fredag 14 december 2018

Den 14 december prövades talmannens förslag till ny statsminister i kammaren. Talmannens förslag var Stefan Löfven (S). Riksdagen röstade nej till förslaget då fler än hälften av riksdagens ledamöter röstade emot det.

Utredning om Riksrevisionens ledningsstruktur

Torsdag 13 december 2018

Riksdagsstyrelsen har den 12 december beslutat att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att se över Riksrevisionens ledningsstruktur.

Försvarsutskottet säger ja till nya staber inom försvaret

Torsdag 13 december 2018

Regeringen vill få möjlighet att inrätta en arméstab, en marinstab och en flygstab inom Försvarsmakten. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, C, KD och L har synpunkter i en reservation.

Ledamöter sitter i sina bänkar i kammaren Foto: Anders Löwdin

Riksdagen sa ja till M och KD:s budgetförslag

Onsdag 12 december 2018

Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till statens budget för 2019. Beslutet innebär bland annat att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs.

Riksdagen beslutade om nya regler för tobak

Onsdag 12 december 2018

Rökförbudet utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus och förbudet ska också gälla elektroniska cigaretter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Pressinbjudan: Riksdagen inviger firande av demokratin

Onsdag 12 december 2018

Måndagen den 17 december inleder riksdagen firandet av demokratins genombrott i Sverige. Två nyskrivna antologier presenteras och två utställningar invigs. Evenemangen är öppna för inbjudna gäster samt media. Dagen inleds med en kort pressträff.

Pressträff med talmannen onsdag 12 december

Tisdag 11 december 2018

Onsdagen den 12 december höll talman Andreas Norlén pressträff i samband med att Stefan Löfven (S) föreslogs bli statsminister. Riksdagen kommer att rösta om förslaget fredagen den 14 december. 

Seminarium med Nobels fredspristagare

Tisdag 11 december 2018

Den 12 december arrangerade Sveriges riksdag ett seminarium med doktor Denis Mukwege som tilldelats Nobels fredspris 2018. Seminariet hölls på engelska och franska. De delar som hölls på franska tolkades till engelska. Seminariet kan följas direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Måndag 10 december 2018

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till övergångsregeringens förslag till utgiftsramar och beräkningar av inkomster för statens budget 2019. Förslaget innebär också ja till ändringar i skatte- och avgiftsregler. M, SD, C, KD och L reserverar sig mot utskottets förslag.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Armenien

Fredag 7 december 2018

Den 9 december är det parlamentsval i Armenien. Tre svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Foto: Niklas Englund / Försvarsmakten

Insatserna i Afghanistan och Irak förlängs

Onsdag 5 december 2018

Sverige ska även under 2019 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i Irak. Det svenska deltagandet i utbildnings- och rådgivningsinsatsen i Afghanistan förlängs också. Det har riksdagen beslutat.

Nästa steg i regeringsbildningen

Tisdag 4 december 2018

Talman Andreas Norlén har beviljat ytterligare tid innan förslag till statsminister läggs fram för riksdagen.

Måndagens pressträff uppskjuten

Söndag 2 december 2018

Talman Andreas Norlén har beviljat processen förlängd tid innan förslaget till statsminister läggs fram för riksdagen. Pressträffen med talmannen och Stefan Löfven (S) kommer därför att flyttas fram.

2 940 riksdagsmotioner inlämnade

Fredag 30 november 2018

Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 2 940 fristående motioner under allmänna motionstiden. Det visar den första sammanräkningen efter att motionstiden löpte ut idag klockan 16.30. Siffran är preliminär.

Pressträff med talmannen och Stefan Löfven (S)

Fredag 30 november 2018

På måndag den 3 december klockan 9.30 håller talman Andreas Norlén pressträff tillsammans med Stefan Löfven (S) som föreslås bli statsminister.

Fortsatt svenskt deltagande i militära insatser i Irak och Afghanistan

Torsdag 29 november 2018

Sverige ska även under 2019 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i Irak. Det föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till att Sverige fortsatt deltar i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan under 2019.

Lärare visar anatomisk del för studenter Foto: Johnér bildbyrå

Allmäntjänstgöring tas bort från läkarutbildningen

Onsdag 28 november 2018

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ta bort kravet på allmäntjänstgöring för läkare. Idag krävs minst 18 månaders praktisk tjänstgöring, allmäntjänstgöring, efter examen för att få en läkarlegitimation.