Aktuellt

Foto: Trons / TT

Framtidsfullmakter ska öka privatpersoners självbestämmande

Onsdag 19 april 2017

Privatpersoner ska på förhand kunna utse en person som kan ta hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte kan det. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om framtidsfullmakter.

Foto: Lars Pehrson / TT

Användning av biodrivmedel i flygtrafiken borde öka

Onsdag 19 april 2017

För att minska flygtrafikens klimatpåverkan borde användning av biodrivmedel stödjas. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att främja användningen av biodrivmedel genom lämpliga styrmedel.

Foto: Maskot / TT

Alla som beviljas personlig assistans ska kunna välja utförare

Onsdag 19 april 2017

Alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats personlig assistans borde få möjlighet att välja utförare. Riksdagen uppmanade regeringen att återkomma med ett sådant förslag.

Foto: Melker Dahlstrand

Debatt om den ekonomiska vårpropositionen

Torsdag 13 april 2017

Den 18 april lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Då hölls också en debatt där partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner deltog.

Flaggorna vajar på halv stång framför Riksdagshuset Antti Aimo-Koivisto / TT

Offren för attentatet i Stockholm hedrades

Måndag 10 april 2017

För att hedra offren för attentatet i Stockholm den 7 april flaggade riksdagen på halv stång den 10 april. Riksdagshusets flaggade på halv stång från klockan 8 fram till klockan 12 då en tyst minut hölls runtom i landet. Klockan 12 hölls också en ceremoni vid Stockholms stadshus där talman Urban Ahlin närvarade.

Riksdagen flaggar på halv stång

Lördag 8 april 2017

Riksdagen flaggar på halv stång med anledning av fredagens händelse i Stockholm. Den 8 april hänger Riksdagshusets flaggor på halv stång från klockan 8 på morgonen.

En äldre kvinnas händer ligger på en gul landstingsfilt. På en handen finns ett stort blåmärke. Foto: Jeppe Gustafsson / TT

Våld mot äldre i nära relationer bör kartläggas

Torsdag 6 april 2017

Våld mot äldre i nära relationer och hedersrelaterat våld mot äldre borde synliggöras och kartläggas. Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att ge det uppdraget till en myndighet.

Kvinnlig universitetsstuderande sitter med andra elever i en föreläsningssal. Hon tittar koncentrerat ner i sina anteckningar. Foto: Geatan Bally / TT

Högskoleutbildningar bör matchas bättre med arbetsmarknaden

Torsdag 6 april 2017

För att matchningen mellan högskoleutbildningar och arbetsmarknaden ska bli bättre bör regeringen verka för ett ökat samarbete mellan universitet och högskolor och arbetslivet. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta, i samband med behandlingen av regeringens inriktning av forskningspolitiken de närmaste tio åren.

En rastgård omsluten av stängsel och fängelsebyggnad. I bakgrunden ett bostadsområde. Foto: Per Wichmann / Kriminalvården

Livstidsstraffet för mord borde användas mer

Torsdag 6 april 2017

Livstidsstraffet för mord borde användas i större utsträckning och lagen kring kränkande fotografering bör ses över. Det är två av åtta tillkännagivanden som riksdagen riktade till regeringen.

Justitieutskottet vill ha fler former av straff för unga

Torsdag 6 april 2017

Fler former av straff för unga bör införas. Det anser justitieutskottet, som vill att riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för detta. Det är ett av tre tillkännagivanden som utskottet föreslår att riksdagen ska rikta till regeringen.

Vägarnas bärighet ska avgöra vilket vägnät som de tyngsta fordonen får använda

Torsdag 6 april 2017

Trafikutskottet säger ja till regeringens förslag om en ny bärighetsklass för vägar, BK4, som ska möjliggöra färd med tyngre fordon än vad som är tillåtet i dag. Utskottet motsätter sig dock regeringens uttalande i propositionen om att användningen av BK4-klassningen inte får äventyra regeringens ambition att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart. Utskottet anser att vägarnas bärighet ska avgöra vilket vägnät som upplåts för de tyngsta lastbilarna.

Större möjlighet för poliser att få skadestånd vid kränkning

Torsdag 6 april 2017

Poliser bör få större möjlighet att få skadestånd om de utsätts för allvarliga kränkningar eller våld när de utför sitt arbete. Straffen för vapensmuggling bör också skärpas i smugglingslagstiftningen. Dessa två uppmaningar föreslår justitieutskottet att riksdagen riktar till regeringen i tillkännagivanden. S, MP och V reserverar sig mot förslagen.

Konsekvenser av resursbrist bör ses över

Torsdag 6 april 2017

Regeringen borde göra en översyn av vad resursbrist inom sjukvården kan få för konsekvenser vid en extraordinär händelse. Ett enigt försvarsutskott föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta.

Öppen utfrågning om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården

Torsdag 6 april 2017

Den 6 april höll socialutskottet en öppen utfrågning på temat Tillgången på kvalificerad personal ökar men bristen kvarstår i vården – hur löser vi kompetensförsörjningen i sluten vård och primärvård?

Modulbostäder står på en grusplan. I bakgrunden ett högt bostadshus. Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Det ska bli enklare att ge tidsbegränsade bygglov för bostäder

Onsdag 5 april 2017

För att möta bostadsbristen i Sverige ska det bli enklare att ge tidsbegränsat bygglov för bostäder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Öppen utfrågning om sjukfrånvaro

Tisdag 4 april 2017

Den 6 april höll socialförsäkringsutskottet en öppen utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader i sjukförsäkringen.

Talmannen möter Vietnams talman

Tisdag 4 april 2017

Talman Urban Ahlin möter Vietnams talman Nguyen Thi Kim Ngan den 6 april. Vid besöket kommer bland annat stadsplanering, hållbarhet, utbildning och vetenskap att diskuteras.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Armenien

Fredag 31 mars 2017

Den 2 april är det parlamentsval i Armenien. Fem svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Patient med benbrott anländer till akuten vid Mora lasarett Foto: Tobbe Nilsson / TT

Aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar

Torsdag 30 mars 2017

Den 30 mars hölls en aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar. Debatten begärdes av Sverigedemokraterna.

Kriminalvården bör prioritera arbetet mot våldsbejakande extremism

Torsdag 30 mars 2017

Regeringen bör se till att Kriminalvården skyndsamt följer upp den kartläggning myndigheten har gjort av metoder och arbetssätt som kan användas för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.