Aktuellt

Öppen konferens om informationsutbyte i EU-frågor

Onsdag 28 februari 2018

Den 2 mars hölls en IPEX-konferens i riksdagen. Talman Urban Ahlin öppnade konferensen som också gästades av ledamöter från Luxemburgs parlament och Europaparlamentet. IPEX är en webbplattform som syftar till ett ökat informationsutbyte mellan parlament i EU-frågor. Konferensen ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Öppet sammanträde i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Tisdag 20 februari 2018

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 21 februari. Vid mötet informerade statssekreterare Hans Dahlgren EU-nämnden inför det informella mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer den 23 februari.

En man som arbetar i en lagerlokal tittar ner i en pekplatta. Foto: Maskot / TT

Nya regler om förtroendeuppdrag och pension i arbetslöshets­­försäkringen

Torsdag 15 februari 2018

Riksdagen beslutade att nya regler ska införas i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat ska reglerna för förtroendeuppdrag i arbetslöshetsförsäkringen bli tydligare. Reglerna för arbetslöshetsersättning och pension samordnas också.

Utredningen om Riksrevisionen lämnar sitt slutbetänkande

Torsdag 15 februari 2018

Den parlamentariska utredning som genomfört en översyn av Riksrevisionen lämnade den 14 februari 2018 sitt slutbetänkande till riksdagsstyrelsen. Utredningen lämnar förslag bland annat om att förtydliga Riksrevisionens uppdrag och att förstärka riksdagens organisation för Riksrevisionen.

Ja till ändrade regler för personlig assistans

Torsdag 15 februari 2018

Regeringen föreslår att reglerna för personlig assistans ändras. Bland annat ska den så kallade tvåårsomprövningen tas bort. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, SD, C, V, L och KD håller med om regeringens förslag men har också vissa ytterligare förslag.

EU-förslag om arbetsrättsliga regler går för långt

Torsdag 15 februari 2018

EU-kommissionen vill införa nya minimiregler på det arbetsrättsliga området. Ett enigt arbetsmarknadsutskott anser att förslaget inte bör beslutas på EU-nivå. Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

Regeringen borde göra insatser för att motverka ungdomsbrottslighet

Torsdag 15 februari 2018

Informationsutbytet mellan socialtjänst och polis borde förenklas, fler brottsmisstänkta barn under 15 år borde drogtestas och fler unga borde dömas till ungdomstjänst. Det anser justitieutskottet som vill att riksdagen, genom sex tillkännagivanden, uppmanar regeringen att återkomma med förslag och insatser för att motverka ungdomsbrottsligheten.

Riksdagens arbete med EU-frågor fungerar väl men kan utvecklas

Torsdag 15 februari 2018

Riksdagens arbete med EU-frågor fungerar i stort väl. Den parlamentariska EU-kommittén har dock ett fåtal förslag till ändringar av riksdagsordningen för att lagtexten bättre ska återspegla hur EU-arbetet faktiskt bedrivs.

Utvecklingen av avancerad vattenrening bör underlättas

Torsdag 15 februari 2018

Regeringen bör arbeta för att underlätta utvecklingen av avancerad vattenrening. Det anser miljö- och jordbruksutskottet, som vill att riksdagen i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att arbeta för det.

Patientsäkerheten bör säkerställas i samband med ny beslutsprocess

Torsdag 15 februari 2018

Patientsäkerheten när det gäller akutsjukvården vid regionsjukhusen bör säkerställas i samband med att det införs en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården. Det tycker socialutskottet som vill att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att utse en myndighet som ska arbeta med det.

Utrikesminister Margot Wallström (S) och Jonas Jocobsson Gjörtler (M) debatterar i kammaren. Foto: Anders Löwdin

Debatt om Sveriges utrikespolitik

Onsdag 14 februari 2018

Den 14 februari var det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Margot Wallström (S) inledde debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration. Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Regeringen bör se över lagen om utlänningskontroll

Torsdag 8 februari 2018

Regeringen bör se över om lagen om särskild utlänningskontroll bör ändras för att kunna tillämpas i fler fall än i dag. Det anser justitieutskottet, som vill att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över lagen.

Två valstugor, en från Socialdemokraterna och en från Moderaterna, står på Kungsportsavenyn i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Insynen i partiernas finansiering ökar

Onsdag 7 februari 2018

Insynen i partiernas finansiering ska öka. Bland annat ska kravet på öppen redovisning av intäkter utökas till att gälla även partiers verksamhet på regional och lokal nivå samt för sidoorganisationer till partier. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Kvinnlig gymnasieelev sitter på knä och murar. Bredvid henne står en manlig lärare i vit t-shirt. Foto: Henrik Montgomery / TT

Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas

Onsdag 7 februari 2018

Prao, praktisk arbetslivsorientering, under minst tio dagar ska bli obligatorisk för skolelever och det blir huvudmännens ansvar att ordna prao för eleverna. Det gäller elever från årskurs åtta i grundskolan och årskurs nio i specialskolan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd för förflyttning av personal införs

Onsdag 7 februari 2018

Det införs kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd för chefer, specialister och praktikanter som förflyttas till ett nytt land men inom samma företag eller koncern. Det gäller för företag som samtidigt är etablerade både inom EES-området och Schweiz och utanför. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Islands talman Steingrímur J. Sigfússon och talman Urban Ahlin. Foto: Alltinget

Talman Urban Ahlin besökte Island

Tisdag 6 februari 2018

Talman Urban Ahlin gjorde den 31 januari–3 februari ett officiellt besök till Island tillsammans med en delegation från riksdagen. Under besöket mötte talmannen och delegationen bland andra Alltingets talman Steingrímur J. Sigfússon, president Guðni Th. Jóhannesson och statsminister Katrin Jakobsdóttir.

Ja till ökad insyn i partiernas finansiering

Torsdag 1 februari 2018

Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att öppenheten kring partiernas finansiering ska öka. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Kvinna tänder ljuslykta vid minnesplatsen vid Raol Wallenbergs torg. Foto: Noella Johansson / TT

Regeringen bör arbeta för att motverka antisemitism

Onsdag 31 januari 2018

Den judiska befolkningen har genom historien utsatts för fördomar, fientlighet och förföljelse. Antisemitiska föreställningar är också ett samhällshot i dag, i Sverige. Därför uppmanade riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att fortsätta arbetet mot antisemitism.

Regeringen bör se över reglerna om tystnadsplikt för tolkar

Onsdag 31 januari 2018

I dag regleras tolkars tystnadsplikt olika beroende på om de är auktoriserade eller inte, och om de anlitas privat eller av en myndighet. Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att se över regelverket.

Öppet seminarium om ny skattereform

Onsdag 31 januari 2018

Den 1 februari höll skatteutskottet ett seminarium om skattereform 2.0 – ett globalt konkurrenskraftigt skattesystem för Sverige. Seminariet går att se i efterhand via webb-tv.