Störningar på webbplatsen

På måndag kväll pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Frågor? Kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Måndag 30 januari 2017

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 1 februari. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför informellt möte i Europeiska rådet den 3 februari.

Tobias Billström (M), vice ordförande för Sveriges delegation, tillsammans med delegationsrepresentanter från Norge, Litauen, Estland, Danmark och Lettland.

Gemensamt nordisk-baltiskt initiativ för öppenhet och transparens

Fredag 27 januari 2017

Den 23–27 januari höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin första session för året i Strasbourg. Ett gemensamt nordisk-baltiskt förslag om insyn och förebyggande av korruption lades fram.

Kraftledningar Foto: Håkan Pettersson / Matton

Andelen dyra elavtal ska minska

Onsdag 25 januari 2017

Riksdagen sa ja till ändringar i ellagen för att försöka minska förekomsten av så kallade anvisade elavtal. Den som inte själv aktivt väljer elavtal får automatiskt ett anvisat avtal hos den elleverantör som nätägaren bestämmer. Dessa avtal är oftast mycket dyrare än andra avtal. Lagändringarna innebär bland annat att elleverantörer måste informera de kunder som har ett anvisat elavtal om vad det innebär.

Polis och ordningsvakter kontrollerar supportrar utanför en arena inför en fotbollsmatch Foto: Andreas Hillergren / TT

Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Onsdag 25 januari 2017

Det blir förbjudet att maskera sig vid idrottsarrangemang. Den som befinner sig på en idrottsanläggning vid till exempel en fotbollsmatch och helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som gör det svårare att bli identifierad ska kunna dömas till böter eller fängelse.

Talmannen tar emot Estlands president Kersti Kaljulaid

Tisdag 24 januari 2017

Talman Urban Ahlin tar den 26 januari emot Estlands president Kersti Kaljulaid för ett möte i riksdagen.

Litauens talman besöker riksdagen

Tisdag 24 januari 2017

Talmannen i det litauiska parlamentet professor Viktoras Pranckietis gör ett officiellt besök i riksdagen den 26 januari. Riksdagens talman Urban Ahlin tar emot vid besöket.

Samråd om EU:s egna medel och tillväxtöversikten

Måndag 23 januari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 25 januari. Några av de frågor som ska diskuteras är översynen av systemet för EU:s egna medel, den årliga tillväxtöversikten och riktlinjer för den ekonomiska politiken i euroområdet.

Öppet seminarium om 90-talets skattereform – dess historia och framtid

Måndag 23 januari 2017

Den 25 januari håller skatteutskottet ett öppet seminarium om 90-talets stora skattereform. Seminariet är öppet för allmänhet och media och kan följas via riksdagens webb-tv.

Mediefrihet i fokus på möte i Europarådets parlamentariska församling

Fredag 20 januari 2017

Den 23-27 januari äger vintersessionen i Europarådets parlamentariska församling, PACE, rum i Strasbourg. Högt på dagordningen står frågor kring mediefrihet i Europa, attacker på journalister och utmaningarna kring nätmedier och näthat. Den svenska delegationen till PACE består av sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter.

Foto: Paul Bradbury

Det bör ej lagstiftas om könskvotering till bolagsstyrelser

Onsdag 18 januari 2017

Riksdagen tycker att en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör uppnås med andra medel än tvingande lagar. Därför uppmanade riksdagen regeringen att verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse.

Samråd om frihandelsavtalens påverkan på jordbruksprodukter

Onsdag 18 januari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 20 januari. Diskussioner om det så kallade mjölkpaketet och frihandelsavtalens påverkan på jordbruksprodukter står på dagordningen.

Riksdagens andre vice talman besöker Östergötland

Onsdag 18 januari 2017

Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) besöker Östergötlands läns valkrets måndagen den 23 januari tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen.

Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås genom tvingande lagar

Torsdag 12 januari 2017

Regeringen bör verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse. Det anser en majoritet i civilutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen. S, MP och V reserverar sig mot utskottets förslag.

 Tre injektionssprutor ligger på ett bord Foto: Anette Nantell / TT

Fler ska få tillgång till sprututbyte

Onsdag 11 januari 2017

Åldersgränsen för att få delta i sprututbytesverksamheten sänks från 20 år till 18 år. Dessutom ska landstingen självständigt kunna ansöka om att starta upp en sprututbytesverksamhet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Samråd om utvecklingen i Syrien och fredsprocessen i Mellanöstern

Onsdag 11 januari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 13 januari. Den senaste händelseutvecklingen i Syrien och fredsprocessen i Mellanöstern står på dagordningen.

Stefan Löfven (S) pratar med journalister före partiledardebatten. Foto: Melker Dahlstrand

Årets första partiledardebatt

Onsdag 11 januari 2017

Den 11 januari klockan 9 hölls årets första partiledardebatt i riksdagen. Debatten går att se i efterhand via webb-tv. Den tolkades till engelska och teckenspråk.

Vårens propositioner och skrivelser

Tisdag 10 januari 2017

Regeringen har presenterat vilka propositioner och skrivelser den planerar att lämna in till riksdagen under våren. Förslagen kommer att behandlas i riksdagen under 2017.  

Nya lagar från den 1 januari

Fredag 30 december 2016

Vid årsskiftet börjar en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Ny föreskrift om arbetslokaler för medieföretag i Riksdagshuset

Fredag 30 december 2016

Riksdagsstyrelsen beslutade i december 2016 att införa en föreskrift för massmedias tillgång till arbetslokaler i riksdagen. Beslutet följs nu av en ansökningsprocess där medieföretag får ansöka om de fasta arbetsrum och studiorum som finns.

Parlamentarisk utredning tillsätts för översyn av Riksrevisionen

Fredag 16 december 2016

Riksdagsstyrelsen har den 14 december beslutat att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska göra en översyn av Riksrevisionen. Utredningen ska ledas av Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.