Aktuellt

Riksdagens andre vice talman besöker Halland

Fredag 24 februari 2017

Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) besöker Halland den 27 februari tillsammans med riksdagsledamöter från länet. Besöket görs i samarbete med landshövding Lena Sommestad.

Statens möjligheter att skydda försvarsintressen borde förbättras snarast

Torsdag 23 februari 2017

Staten borde ha större möjligheter att skydda Sveriges totalförsvarsintressen och ett agerande från regeringens sida brådskar. Det anser försvarsutskottet som i ett utskottsinitiativ föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att snarast återkomma med förslag. S, MP och V reserverar sig mot förslaget då Regeringskansliet redan jobbar med frågan.

Socialutskottet vill se ökat samarbete mellan vården och apoteken

Torsdag 23 februari 2017

Socialutskottet tycker att det är viktigt med ett bra samarbete mellan vården och apoteken. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med förslag om att utveckla modeller som stimulerar ökat samarbete. Det är ett av tre tillkännagivanden som utskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen. S, MP, och V reserverar sig mot förslaget.

Talmannen tar emot Tysklands talman

Torsdag 23 februari 2017

Talman Urban Ahlin tar den 27 februari emot tyska förbundsdagens talman Norbert Lammert för ett möte i riksdagen.

En utskrift av en dom ligger i en persons knä. Foto: Patric Söderström/TT

Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar blir tydligare

Onsdag 22 februari 2017

Bestämmelserna om misstänkta personers rätt att ta del av utredningsmaterial ska bli tydligare. Det blir också tydligare i vilka fall den misstänkte har rätt att få en kopia av utredningsmaterialet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Minnestal för Margareta B Kjellin

Onsdag 22 februari 2017

Onsdagen den 22 februari höll förste vice talman Tobias Billström (M) ett tal i kammaren för att hedra minnet av den avlidna riksdagsledamoten Margareta B Kjellin.

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Onsdag 22 februari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 24 februari. Några av de frågor som ska diskuteras är kommissionens paket om ren energi, kostnadseffektiva utsläppsminskningar, ändrade regler för de sociala trygghetssystemen och den årliga tillväxtöversikten.

Strandskyddsreglerna borde bli mer flexibla

Tisdag 21 februari 2017

Strandskyddsreglerna behöver förändras och bli mer flexibla. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att förändra strandskyddslagstiftningen. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Civilutskottet vill skärpa lagstiftningen mot fordonsmålvakter

Tisdag 21 februari 2017

Civilutskottet anser att regeringen bör se över möjligheten att skärpa lagstiftningen mot så kallade fordonsmålvakter. Utskottet vill också att regeringen skyndsamt lägger fram förslag som förbättrar fastighetsägares möjligheter att få hjälp med att avlägsna otillåtna bosättningar. Därför föreslår civilutskottet att riksdagen riktar två tillkännagivanden till regeringen.

Elever och förvaringsskåp i en skolkorridor Foto: Pontus Lundahl / TT

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Torsdag 16 februari 2017

Den som arbetar i en privat verksamhet inom vård, skola och omsorg ska få motsvarande rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media. Det gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel. Rätten att berätta om missförhållanden ingår i det så kallade meddelarskyddet.

Försäkringskassans skylt på en husfasad Foto: Christine Olsson / TT

Försäkringskassan bör mäta storleken på felaktiga utbetalningar

Torsdag 16 februari 2017

Regeringen borde se till att Försäkringskassan regelbundet mäter omfattningen på felaktiga utbetalningar. Den uppmaningen riktar nu riksdagen till regeringen i ett tillkännagivande.

Migrationsverkets arbete med asylboenden har granskats

Torsdag 16 februari 2017

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse som handlar om Riksrevisionens rapport om asylboenden. Under åren 2012-2015 har det periodvis funnits brister i Migrationsverkets arbete med asylboenden enligt Riksrevisionen, bland annat kring kontroll och uppföljning av boenden.

Försvarsutskottet vill ha översyn av regional civil-militär samverkan

Torsdag 16 februari 2017

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över den regionala civil-militära samverkan. Utskottet vill också att regeringen gör en översyn av hur Försvarsmaktens behov av övnings- och skjutfält kan tillgodoses.

Socialutskottet vill se generell tillståndsplikt inom socialtjänsten

Torsdag 16 februari 2017

Den som driver privat verksamhet inom socialtjänsten, genom avtal med en kommun, måste framöver skaffa tillstånd för att få driva en sådan verksamhet. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Socialutskottet anser vidare att tillståndsplikten även ska gälla offentlig verksamhet. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant förslag.

Finansutskottet vill se en större mångfald av aktörer inom välfärden

Torsdag 16 februari 2017

Finansutskottet anser att det är viktigt att det finns en mångfald av aktörer som arbetar inom välfärden. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att snarast återkomma med förslag på hur man tänker arbeta för att öka mångfalden inom välfärdssektorn. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Riksdagsledamot Margareta B Kjellin avliden

Onsdag 15 februari 2017

Riksdagsledamot Margareta B Kjellin (M), invald för Gävleborgs läns valkrets, har i natt gått bort efter en tids sjukdom.

Samråd om direktiv mot skatteundandraganden

Onsdag 15 februari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 17 februari. Några av de frågor som ska diskuteras är direktiv mot skatteundandraganden, EU-förteckning över länder som inte är samarbetsvilliga på skatteområdet och bestämmelser om stärkt konsumentskydd.

Utrikesminister Margot Wallström (S) står i talarstolen och presenterar regeringens utrikesdeklaration Foto: Melker Dahlstrand

Debatt om Sveriges utrikespolitik

Onsdag 15 februari 2017

Den 15 februari var det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Margot Wallström (S) inledde debatten med att presentera regeringens deklaration om utrikespolitiken. Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Det behövs bättre EU-regler för att hantera kemiska ämnen i grupp

Tisdag 14 februari 2017

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att intensifiera arbetet och med kraft fortsätta verka för att hanteringen och bedömningen av grupper av kemiska ämnen ska bli effektivare inom EU.

Samarbetet mellan kulturen och välfärden bör stärkas

Tisdag 14 februari 2017

Samarbetet mellan kulturen och välfärdens kärnområden borde stärkas. Det anser kulturutskottet som tycker att regeringen ska bygga vidare på tidigare satsningar som gjorts på kultur och hälsa. Kulturutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.