Aktuellt

Riksdagen föreslås säga ja till tidigarelagd åldersbedömning

Tisdag 28 mars 2017

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen. Utskottet delar regeringens uppfattning om att det är inte är lämpligt att vuxna bor tillsammans med barn eller att resurser för barn går till vuxna asylsökande.

Besökare i kammaren under Öppet hus 2017 Foto: Melker Dahlstrand

Öppet hus i riksdagen

Lördag 25 mars 2017

Lördagen den 25 mars arrangerade riksdagen Öppet hus 2017. Under dagen fick besökarna möjlighet att uppleva Riksdagshuset från insidan och träffa talmannen, ledamöter, partier och utskott.

Patient med benbrott anländer till akuten vid Mora lasarett Foto: Tobbe Nilsson / TT

Aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar

Fredag 24 mars 2017

Den 30 mars hålls en aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar. Debatten har begärts av Sverigedemokraterna.

Myndigheter bör ha tydligare gränser för handläggningstider

Torsdag 23 mars 2017

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till administration och långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att se till att det sker.

Åtgärder för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar

Torsdag 23 mars 2017

Regeringen bör verka för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Utskottet står enigt bakom förslaget.

Högskoleutbildningar bör matchas bättre med arbetsmarknaden

Torsdag 23 mars 2017

Regeringen bör verka för att universitet och högskolor har ett ökat samarbete med arbetslivet, så att utbildningarna kan få bättre anknytning till arbetsmarknaden. Det anser utbildningsutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Talmannen besöker Västra Götaland

Torsdag 23 mars 2017

Talman Urban Ahlin besöker Västra Götalands läns västra valkrets den 27 mars tillsammans med riksdagsledamöter från länet. Besöket görs i samarbete med tillförordnad landshövding Lisbeth Schultze.

Strängare straff för olaglig hantering av handgranater

Torsdag 23 mars 2017

Straffen ska skärpas för den som använder handgranater och andra explosiva varor utan tillstånd. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet vill däremot se ännu strängare straff. Försvarsutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över om minimistraffet kan skärpas ytterligare för grova brott.

Samråd om migration och terrorism

Torsdag 23 mars 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 24 mars. Ett par av de frågor som tas upp är migration och bekämpning av terrorism.

Viktigt att Kriminalvården prioriterar arbetet mot våldsbejakande extremism

Torsdag 23 mars 2017

Det är viktigt att Kriminalvården följer upp sitt arbete mot våldsbejakande extremism och prioriterar arbetet för att upptäcka och motverka radikalisering. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att se till att Kriminalvården gör detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Trafikutskottet vill se strategi om trafiksäkerhet

Torsdag 23 mars 2017

En strategi borde tas fram för att säkerhetsställa att vägarna blir säkrare för alla trafikanter, inklusive motorcyklister. Det anser trafikutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se till att en sådan strategi tas fram.

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data

Onsdag 22 mars 2017

Riksdagen vill att regeringen ger samtliga myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Bollar i olika färger ligger i en blå ring på golvet i en gymnastiksal. I bakgrunden sitter ett tiotal pojar och flickor i lågstadieåldern. Foto: TT

Fler unga med funktionsnedsättning bör inkluderas inom idrotten

Onsdag 22 mars 2017

Regeringen bör ta initiativ till en dialog med idrotten så att än fler barn och unga med funktionsnedsättning ska inkluderas i idrottsverksamhet. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

En flygande kamera, en så kallad drönare, svävar i luften ovanför en asfalterad väg. Foto: Johan Nilsson / TT

Flygstrategin bör handla om stärkt konkurrenskraft

Onsdag 22 mars 2017

Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att snarast utforma en nationell flygstrategi som syftar till att säkerhetsställa flygets konkurrenskraft. Riksdagen tycker också att regeringen borde modernisera regelverket kring drönare.

Öppen utfrågning om riktvärden för buller

Tisdag 21 mars 2017

Den 23 mars höll civilutskottet en öppen utfrågning om riktvärden för trafikbuller. Syftet med utfrågningen var att utskottet skulle få ta del av synpunkter och erfarenheter kring dagens riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggande.

Talmannen möter Kuwaits talman

Måndag 20 mars 2017

Talman Urban Ahlin möter Kuwaits talman Marzouq Ali M. Al-Ghanim den 22 mars.

Tomas Tobé (M) står i talarstolen och håller ett anförande Foto: Melker Dahlstrand

Aktuell debatt om tryggheten i Sverige

Fredag 17 mars 2017

Den 17 mars hölls en aktuell debatt om tryggheten i Sverige. Det är Moderaterna som har begärt debatten.

En person går förbi Arbetsförmedlingens kontor. Fokus ligger på personens skor. Foto: Hussein El-alawi / TT

Arbetsförmedlingen borde inte arbeta med jobbmatchning

Torsdag 16 mars 2017

Att hjälpa arbetssökande hitta jobb bör inte längre vara Arbetsförmedlingens uppgift, anser riksdagen, som vill att regeringen senast den 31 mars ger den pågående Arbetsmarknadsutredningen ett utökat uppdrag. Utredningen bör ge förslag till hur delar av Arbetsförmedlingens uppgifter kan läggas ut på andra aktörer på arbetsmarknaden.

Myndigheter bör ha tydliga tidsgränser för handläggningstider

Torsdag 16 mars 2017

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser näringsutskottet som föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att se till att det sker.

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data

Torsdag 16 mars 2017

Regeringen bör ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Det tycker finansutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta den här uppmaningen till regeringen.