Aktuellt

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data

Onsdag 22 mars 2017

Riksdagen vill att regeringen ger samtliga myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Bollar i olika färger ligger i en blå ring på golvet i en gymnastiksal. I bakgrunden sitter ett tiotal pojar och flickor i lågstadieåldern. Foto: TT

Fler unga med funktionsnedsättning bör inkluderas inom idrotten

Onsdag 22 mars 2017

Regeringen bör ta initiativ till en dialog med idrotten så att än fler barn och unga med funktionsnedsättning ska inkluderas i idrottsverksamhet. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

En flygande kamera, en så kallad drönare, svävar i luften ovanför en asfalterad väg. Foto: Johan Nilsson / TT

Flygstrategin bör handla om stärkt konkurrenskraft

Onsdag 22 mars 2017

Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att snarast utforma en nationell flygstrategi som syftar till att säkerhetsställa flygets konkurrenskraft. Riksdagen tycker också att regeringen borde modernisera regelverket kring drönare.

Öppen utfrågning om framtidens public service

Tisdag 21 mars 2017

Den 23 mars håller kulturutskottet en öppen utfrågning på temat framtidens public service. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) är en av deltagarna.

Öppen utfrågning om riktvärden för buller

Tisdag 21 mars 2017

Den 23 mars håller civilutskottet en öppen utfrågning om riktvärden för trafikbuller. Syftet är att utskottet ska få ta del av synpunkter och erfarenheter kring dagens riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggande.

Talmannen möter Kuwaits talman

Måndag 20 mars 2017

Talman Urban Ahlin möter Kuwaits talman Marzouq Ali M. Al-Ghanim den 22 mars.

Tomas Tobé (M) står i talarstolen och håller ett anförande Foto: Melker Dahlstrand

Aktuell debatt om tryggheten i Sverige

Fredag 17 mars 2017

Den 17 mars hölls en aktuell debatt om tryggheten i Sverige. Det är Moderaterna som har begärt debatten.

En person går förbi Arbetsförmedlingens kontor. Fokus ligger på personens skor. Foto: Hussein El-alawi / TT

Arbetsförmedlingen borde inte arbeta med jobbmatchning

Torsdag 16 mars 2017

Att hjälpa arbetssökande hitta jobb bör inte längre vara Arbetsförmedlingens uppgift, anser riksdagen, som vill att regeringen senast den 31 mars ger den pågående Arbetsmarknadsutredningen ett utökat uppdrag. Utredningen bör ge förslag till hur delar av Arbetsförmedlingens uppgifter kan läggas ut på andra aktörer på arbetsmarknaden.

Myndigheter bör ha tydliga tidsgränser för handläggningstider

Torsdag 16 mars 2017

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser näringsutskottet som föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att se till att det sker.

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data

Torsdag 16 mars 2017

Regeringen bör ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Det tycker finansutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta den här uppmaningen till regeringen.

Skyddet mot barnäktenskap bör förstärkas

Torsdag 16 mars 2017

Det är viktigt att skydda barn mot äktenskap. Det anser ett enigt civilutskott. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att prioritera arbetet med att stärka skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är ett av fyra tillkännagivanden som civilutskottet vill att riksdagen ska rikta till regeringen.

Våld mot äldre i nära relationer bör kartläggas

Torsdag 16 mars 2017

Våld mot äldre i nära relationer och hedersrelaterat våld mot äldre borde synliggöras och kartläggas. Det anser ett enigt socialutskott som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att se till att en sådan kartläggning görs.

Alla som beviljas personlig assistans ska kunna välja utförare

Torsdag 16 mars 2017

Socialutskottet vill att regeringen lämnar förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats personlig assistans ska få möjlighet att välja utförare av assistansen. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

En kvinna ligger raklång i ett solarium. I förgrunden hennes fötter. Foto: Jochen Zick / TT

Solariesolning för personer under 18 år förbjuds

Onsdag 15 mars 2017

Det blir förbjudet att yrkesmässigt låta en person under 18 år att sola solarium för att få mörkare hud. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En blå vägg med orden "Europeiska kommissionen" överatt på unionens olika språk. Bilden tagen inne i EU-kommissionens byggnad Berlaymont i Bryssel. Foto: Henrik Montgomery / TT

EU-kommissionens arbetsprogram har granskats

Onsdag 15 mars 2017

Riksdagens utrikesutskott har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2017. Det innehåller kommissionens politiska prioriteringar för året. Granskningen är fokuserad på EU som global aktör, migrationspolitik samt handelspolitik.

Slite hamn med två pirar. I bakgrunden öppet hav och kobbar. Längst bort ett fartyg. Foto: Karl Melander / TT

Staten bör få bättre möjligheter att skydda försvarsintressen

Onsdag 15 mars 2017

Staten borde ha större möjligheter att skydda Sveriges totalförsvarsintressen och ett agerande från regeringens sida brådskar. Riksdagen uppmanade regeringen att snarast återkomma med förslag.

Samråd i EU-nämnden om moms

Onsdag 15 mars 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 17 mars. Ett par av de frågor som ska tas upp är moms på elektroniska publikationer och omvänd skattskyldighet för moms.

Foto: Länsstyrelsen / Juha Liakka

Norrbottensbesök om datahallar, energi och stål

Tisdag 14 mars 2017

Den 13 mars besökte riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) Norrbottens läns valkrets, tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Sven-Erik Österberg.

Öppen utfrågning om penningpolitiken

Måndag 13 mars 2017

Den 14 mars höll finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson.

Förste vice talmannen och ledamöter besöker Norrbotten

Torsdag 9 mars 2017

Den 13 mars besöker riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) Norrbottens läns valkrets, tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket sker i samarbete med landshövding Sven-Erik Österberg.