Störningar på webbplatsen

På måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Kontakta riksdagsinformation   vid frågor.

Aktuellt

Riksdagen flaggar på halv stång

Fredag 20 oktober 2017

Fredagen den 20 oktober flaggar riksdagen på halv stång för att hedra minnet av riksdagsledamoten Börje Vestlund (S). Börje Vestlund, som valdes in i riksdagen 2002, avled den 22 september. Flaggan kommer att vaja på halv stång från klockan 12.30.

Foto: IPU

Minoritetsbefolkningen Rohingyas i fokus på globalt parlamentarikermöte

Fredag 20 oktober 2017

Myanmars regering måste omedelbart stoppa våldet och tvångsförflyttningen av Rohingyas befolkning. Den uppmaningen riktar nu den Interparlamentariska unionen till Myanmars regering. Uppmaningen är en av tre resolutioner som antogs under församlingens höstsession i Sankt Petersburg.

Talman Ahlin och talman Carter står bredvid varandra på riksdagens trappa. Foto: Anders Löwdin

Nya Zeelands talman på Sverigebesök

Fredag 20 oktober 2017

På inbjudan av riksdagens talman Urban Ahlin besöker David Carter, talman i Nya Zeelands representanthus, Sverige den 19-21 oktober. Urban Ahlin tog emot sin talmanskollega med delegation den 19 oktober.

Foto: Anders Löwdin

Riksdagen uppmärksammar Finland 100 år

Torsdag 19 oktober 2017

Den 18 oktober uppmärksammade riksdagen att Finland firar 100 år som självständig stat. Det skedde bland annat genom ett seminarium om den svensk-finska relationen och det parlamentariska samarbetet.

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Torsdag 19 oktober 2017

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 600 kronor till 65 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2017.

Statsminister Stefan Lövfen (S) och EU-nämndens ordförande Jonas Eriksson (MP) skakar hand. I bakgrunden syns vice ordförande Eskil Erlandsson (C) och Hans Dahlgren, Statsministerns stassekreterare för utrikes- och EU-frågor. Foto: Melker Dahlstrand

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Torsdag 19 oktober 2017

EU-nämnden höll ett öppet samråd den 18 oktober. Vid mötet samrådde statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför mötet i Europeiska rådet den 19-20 oktober, då bland annat migration, utrikespolitik och den digitala inre marknaden ska tas upp. Sändningen kan ses i efterhand via webb-tv.

Foto: Susanne Lindholm / TT

Fiskelagen ändras och förtydligas

Onsdag 18 oktober 2017

Det genomförs ändringar i fiskelagen. Det innebär bland annat att regeringen får rätt att besluta om regler för fiskeriprodukter, det vill säga färska eller frusna produkter av i huvudsak fisk, skaldjur och blötdjur. Reglerna gäller bland annat vägning och spårbarhet av fångsten. Riksdagen sade ja till regeringens förslag och lagändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Tisdag 17 oktober 2017

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att öka andelen som börjar arbeta eller studera, men det målet har inte nåtts. Det visar en rapport som arbetsmarknadsutskottet låtit göra.

Öppen utfrågning om konkurrens på lika villkor inom luftfarts- och åkerinäringarna

Tisdag 17 oktober 2017

Den 19 oktober höll trafikutskottet en öppen utfrågning om konkurrens på lika villkor inom luftfarts- och åkerinäringarna. Utfrågningen var öppen för allmänhet och media och kan ses i efterhand via webb-tv.

Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier

Måndag 16 oktober 2017

Partibidragsnämnden har den 16 oktober beslutat om stöd till politiska partier för stödåret 2017/2018. Nämnden beslutade också om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för stödåret 2018.

Riksdagsstyrelsen föreslår grundlagsändringar efter översyn av Riksrevisionen

Måndag 16 oktober 2017

Riksdagsstyrelsen har beslutat att i en framställning till riksdagen lägga fram ett antal förslag till grundlagsförändringar. Förslagen har sitt ursprung i ett delbetänkande från den parlamentariska utredning som genomför en översyn av Riksrevisionen.

Nya Zeelands talman besöker Sverige

Måndag 16 oktober 2017

På inbjudan av talman Urban Ahlin besöker David Carter, talman i Nya Zeelands representanthus, Sverige den 19–21 oktober. Den 19 oktober tar talman Ahlin emot sin talmanskollega i riksdagen.

Öppen utfrågning om Sverige i FN:s säkerhetsråd

Fredag 13 oktober 2017

Den 17 oktober höll utrikesutskottet en öppen utfrågning om Sverige i FN:s säkerhetsråd. Utfrågningen kan ses i efterhand via webb-tv.

Fred och säkerhet i fokus på parlamentarikermöte i Ryssland

Fredag 13 oktober 2017

Den globala församlingen för världens parlament, Interparlamentariska unionen (IPU), håller sin höstsession i Sankt Petersburg den 14–18 oktober. Fokus ligger på fred och säkerhet.

Riksdagen uppmärksammar Finland 100 år

Torsdag 12 oktober 2017

Den 18 oktober uppmärksammar riksdagen att Finland firar 100 år som självständig stat. Det sker bland annat genom ett seminarium om den svensk-finska relationen och det parlamentariska samarbetet. Evenemanget är öppet för inbjudna gäster och media. För fotografering krävs pressackreditering till riksdagen. Seminariet sänds via webb-tv.

Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Kirgizistan

Torsdag 12 oktober 2017

Den 15 oktober är det presidentval i Kirgizistan. Två svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Samråd om EU:s förhållningssätt till Iran och Nordkorea

Onsdag 11 oktober 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 13 oktober. Några av de frågor som tas upp är EU:s förhållningssätt till Iran och Nordkorea, migrationsfrågor och läget i Brexit-förhandlingarna.

Foto: Johnér Bildbyrå

EU-förslag om tillsyn av centrala motparter går för långt

Onsdag 11 oktober 2017

Riksdagen tycker att ett förslag från EU-kommissionen strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen beslutade därför att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

Foto: Anders Löwdin

Riksdagsårets första partiledardebatt

Onsdag 11 oktober 2017

Den 11 oktober var det partiledardebatt i riksdagen, den första för riksdagsåret 2017/18. Statsminister Stefan Löfven (S) inledde debatten som går att se i efterhand via webb-tv.

Öppen utfrågning om barns skuldsättning

Tisdag 10 oktober 2017

Den 12 oktober höll civilutskottet en öppen utfrågning om barns skuldsättning. Syftet med utfrågningen var att få information om situationen i dag och vad som görs för att motverka att barn blir skuldsatta. Utfrågningen går att se i efterhand via webb-tv.