Aktuellt

Foto: Paul Bradbury

Det bör ej lagstiftas om könskvotering till bolagsstyrelser

Onsdag 18 januari 2017

Riksdagen tycker att en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör uppnås med andra medel än tvingande lagar. Därför uppmanade riksdagen regeringen att verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse.

Samråd om frihandelsavtalens påverkan på jordbruksprodukter

Onsdag 18 januari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 20 januari. Diskussioner om det så kallade mjölkpaketet och frihandelsavtalens påverkan på jordbruksprodukter står på dagordningen.

Riksdagens andre vice talman besöker Östergötland

Onsdag 18 januari 2017

Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) besöker Östergötlands läns valkrets måndagen den 23 januari tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen.

Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås genom tvingande lagar

Torsdag 12 januari 2017

Regeringen bör verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse. Det anser en majoritet i civilutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen. S, MP och V reserverar sig mot utskottets förslag.

Viktiga beslut våren 2017

Torsdag 12 januari 2017

Under våren kommer riksdagen att debattera och fatta beslut i en rad viktiga frågor. Bland annat röstar riksdagen i mars om att låta skolor på försök införa betyg i årskurs 4-5. Under våren lämnar regeringen också in fler förslag som riksdagen ska besluta om. Förslagen handlar till exempel om en obligatorisk skola från sex års ålder och likvärdig utbildning för vissa elever med funktionsnedsättning. En lista på alla planerade förslag finns i regeringens propositionsförteckning.

 Tre injektionssprutor ligger på ett bord Foto: Anette Nantell / TT

Fler ska få tillgång till sprututbyte

Onsdag 11 januari 2017

Åldersgränsen för att få delta i sprututbytesverksamheten sänks från 20 år till 18 år. Dessutom ska landstingen självständigt kunna ansöka om att starta upp en sprututbytesverksamhet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Samråd om utvecklingen i Syrien och fredsprocessen i Mellanöstern

Onsdag 11 januari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 13 januari. Den senaste händelseutvecklingen i Syrien och fredsprocessen i Mellanöstern står på dagordningen.

Stefan Löfven (S) pratar med journalister före partiledardebatten. Foto: Melker Dahlstrand

Årets första partiledardebatt

Onsdag 11 januari 2017

Den 11 januari klockan 9 hölls årets första partiledardebatt i riksdagen. Debatten går att se i efterhand via webb-tv. Den tolkades till engelska och teckenspråk.

Ansök till vårens kurser i riksdagskunskap

Tisdag 10 januari 2017

Fördjupa dina kunskaper om riksdagen, träffa riksdagsledamöter och upplev atmosfären i riksdagen. Ansök till vårens kurser i riksdagskunskap för samhällskunskapslärare. Kurserna äger rum den 21–22 mars och den 10–11 maj. Den 27 april kan du gå på fortbildningsdag om riksdagens arbete med statens budget

Vårens propositioner och skrivelser

Tisdag 10 januari 2017

Regeringen har presenterat vilka propositioner och skrivelser den planerar att lämna in till riksdagen under våren. Förslagen kommer att behandlas i riksdagen under 2017.  

Nya lagar under 2017

Torsdag 5 januari 2017

Från och med januari 2017 börjar en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Elever i Demokrativerkstaden Foto: Melker Dahlstrand

Besök riksdagen i vår

Torsdag 5 januari 2017

Det finns platser kvar för att besöka riksdagen under våren. Välj mellan att besöka Demokrativerkstaden och att gå på visning av Riksdagshuset. Besökstiderna för gymnasiet är på väg att ta slut. Men håll utkik efter återbud.

Riksdagen deltar i informationskväll för lärare

Onsdag 4 januari 2017

I slutet av januari deltar Riksdagsförvaltningen i en informationskväll för lärare på Armémuseum i Stockholm. Ett fyrtiotal olika museer och kulturinstitutioner berättar då vad de kan erbjuda för lärare. Du anmäler dig till informationskvällen på Armémuseums webbplats.

Nya lagar från den 1 januari

Fredag 30 december 2016

Vid årsskiftet börjar en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Ny föreskrift om arbetslokaler för medieföretag i Riksdagshuset

Fredag 30 december 2016

Riksdagsstyrelsen beslutade i december 2016 att införa en föreskrift för massmedias tillgång till arbetslokaler i riksdagen. Beslutet följs nu av en ansökningsprocess där medieföretag får ansöka om de fasta arbetsrum och studiorum som finns.

Studiematerial om riksdagen – nu även som ljudfil

Måndag 19 december 2016

Nu kan du också lyssna till riksdagens fördjupande studiematerial genom att ladda ner materialet som mp3-fil. Studiehäftena Riksdagen i samhället och Demokratin i samhället finns nu tillgängliga att lyssna på i formatet mp3.

Parlamentarisk utredning tillsätts för översyn av Riksrevisionen

Fredag 16 december 2016

Riksdagsstyrelsen har den 14 december beslutat att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska göra en översyn av Riksrevisionen. Utredningen ska ledas av Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Sedlar i olika valörer Foto: Jessica Gow / TT

Riksdagen klar med statens budget för 2017

Fredag 16 december 2016

Den 16 december avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget. I finansutskottets sammanställning Statens budget för 2017 finns alla beslut, uppdelat på inkomst, utgiftsområde och anslag.

Ny uppförandekod för riksdagsledamöter

Fredag 16 december 2016

En uppförandekod för ledamöterna i riksdagen kommer att börja tillämpas den 1 januari 2017. Uppförandekoden sammanfattar de regelverk och värden som är centrala för uppdraget som ledamot.

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv

Fredag 16 december 2016

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar till arbetsmarknad och arbetsliv för 2017. De tre största posterna går till bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, insatser för personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,samt kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.