Aktuellt

Polens talman besöker riksdagen

Fredag 25 maj 2018

Polens talman Marek Kuchciński besöker Sverige den 29 maj på inbjudan av talman Urban Ahlin.

Närbild på en persons hand som lägger ner en valsedel i den gula valurnan Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagsvalet i undervisningen

Fredag 25 maj 2018

Under ett valår passar det extra bra att fördjupa sig i riksdagen och dess roll i samhället. Beställ vårt studiematerial och besök vår valwebb som är fullmatad med fakta om riksdagsvalet. På valwebben finns bland annat ett riksdagsquiz. Där kan eleverna testa sina riksdagskunskaper! Vi behöver din beställning av studiematerial senast den 15 juni om du vill ha det lagom till höstterminens start.

Aron Modig (KD) och Maria Ferm (MP) sitter vid podiet i Andrakammarsalen Foto: Anders Löwdin

Valet i fokus på vårens fortbildningsdag för lärare

Fredag 25 maj 2018

Vilka har varit den senaste mandatperiodens utmaningar, hur förbereder sig Socialdemokraterna inför valet och vilka upplevelser har ledamöterna av de senaste åren? Det var några av frågorna som besvarades under vårens fortbildningsdag för lärare.

Gruppfoto på deltagare på seminariet Riksbanken 350 år i Trapphallen Foto: Anders Löwdin

Riksbanken 350 år - centralbanker igår, idag och imorgon

Fredag 25 maj 2018

Med anledning av att Sveriges riksbank fyller 350 år anordnade Sveriges riksdag och Riksbanken en jubileumskonferens den 25 maj på temat "Centralbanker igår, idag och imorgon". Värdar var riksdagens talman Urban Ahlin, riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein och riksbankschef Stefan Ingves.  Konferensen går att se i efterhand via webb-tv.

Två bilder från gamla riksdagen och ungdomar i riksdagen med en textplatta ovanpå. Foto: Riksdagsförvaltningen

Nytt skolmaterial om demokratins genombrott

Fredag 25 maj 2018

Hösten 2018 startar riksdagen ett fyra år långt firande av den allmänna och lika rösträttens 100 års jubileum. Vi tar nu fram ett nytt skolmaterial om demokratins genombrott, utveckling och framtid, som en av flera planerade aktiviteter i samband med detta. Materialet riktar sig till gymnasieelever och beräknas vara klart till skolstarten.

Så arbetar Riksdagsförvaltningen med behandling av personuppgifter

Fredag 25 maj 2018

I dag börjar EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen att gälla. Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på riksdagen.se. Om du vill veta vilka personuppgifter Riksdagsförvaltningen har om dig kan du kontakta dataskyddsombudet.

Ökat skydd för hotade och förföljda personer i folkbokföringen

Torsdag 24 maj 2018

Kvaliteten i folkbokföringen ska öka och så kallad skyddad folkbokföring införs för att öka skyddet för hotade och förföljda personer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Mot en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Torsdag 24 maj 2018

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens övergripande mål för landsbygdspolitiken. Samtidigt anser utskottet att regeringen bör förändra strandskyddet och se över hur alternativ till kopparnätet ska kunna erbjudas innan det kopplas bort. Utskottet vill därför att riksdagen riktar två så kallade tillkännagivanden till regeringen om detta.

Det offentliga belöningssystemet borde ses över

Torsdag 24 maj 2018

En parlamentarisk kommitté borde se över antalet allmänna flaggdagar, regeringens och myndigheters medaljer och utmärkelser samt riksdagens anslag till hovet. Det anser konstitutionsutskottet som vill att riksdagen, genom fyra tillkännagivanden, uppmanar regeringen att arbeta med frågorna.

Klassificering av narkotika borde analyseras

Torsdag 24 maj 2018

Regeringen borde göra en djupgående analys av erfarenheterna som gjorts i andra länder vid så kallad generisk klassificering av nya psykoaktiva substanser, ibland kallade nätdroger. Det tycker socialutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

Avtäckning av byst till Folke Bernadottes minne och minnesmärke för veteraner

Torsdag 24 maj 2018

Den 29 maj, på veterandagen, avtäcker talman Urban Ahlin en porträttbyst till minne av greve Folke Bernadottes gärning samt ett minnesmärke för veteraner.

Ny sexualbrottslagstiftning införs

Onsdag 23 maj 2018

Det införs en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Syftet med det är bland annat att göra det tydligt att varje människa har en ovillkorlig rätt att själv bestämma över sitt sexuella umgänge. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Statsråd och statssekreterare som går till näringslivet kan få karens

Onsdag 23 maj 2018

Regeringen föreslår två nya lagar samt ändringar i vissa andra lagar som berör statsråd och statssekreterare. Bland annat blir det i vissa fall möjligt att besluta om en karens eller en ämnesrestriktion på upp till tolv månader för statssekreterare och statsråd som exempelvis börjar arbeta inom näringslivet. Riksdagen sa med vissa justeringar ja till regeringens förslag.

Elever och lärare samlade för studentavslutning vita mössor och kala huvuden samsas på bänkraderna. Foto: Gunno Rask / TT

Fler elever ska fullfölja en gymnasieutbildning

Onsdag 23 maj 2018

Regeringen har lämnat flera förslag som ska möjliggöra att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Riksdagen sa ja till alla förslag utom ett.

Nej till förslag om att motverka skolsegregation

Onsdag 23 maj 2018

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om ändring i skollagen för att motverka skolsegregation. Enligt förslaget skulle de som ansvarar för verksamheten i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola arbeta systematiskt för en blandad social sammansättning av elever i skolorna. Riksdagen sa samtidigt ja till andra delar av regeringens förslag.

Gruppfoto på deltagare under Agenda 2030. Foto: Anders Löwdin

Seminarium om Agenda 2030

Onsdag 23 maj 2018

Onsdagen den 23 maj hölls ett seminarium om genomförandet av Agenda 2030 om hållbar utveckling. På programmet stod Sveriges genomförande av Agenda 2030, frågor som rör olika utskott i riksdagen samt regeringens handlingsplan för Agenda 2030. Seminariet var öppet för inbjudna gäster, allmänhet och media. Det går att se i efterhand via webb-tv.

Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans

Måndag 21 maj 2018

Den 21 maj hölls en aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans. Debatten begärdes av Kristdemokraterna. Från regeringen deltog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S). Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Högre straff för våldtäkt och köp av sexuell handling av barn

Torsdag 17 maj 2018

Minimistraffen för våldtäkt och köp av sexuell handling av barn bör höjas. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden till regeringen om det.

Ny lag förenklar verksamheten för ekonomiska föreningar

Torsdag 17 maj 2018

En ny lag ska förenkla verksamheten för ekonomiska föreningar, bland annat genom minskad administration och nya regler för avveckling. Dessutom ska ekonomisk brottslighet bakom så kallade målvakter motverkas. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag.

Skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs

Onsdag 16 maj 2018

Fackföreningsavgiften ska kunna dras av på skatten när skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs. Det blir därmed möjligt för fackföreningsmedlemmar att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen. Det gäller under förutsättning att medlemsavgiften är minst 400 kr per år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.