Aktuellt

Aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring

Onsdag 17 april 2019

Den 3 maj håller riksdagen en aktuell debatt med anledning av Arbetsförmedlingens organisationsförändring. Vänsterpartiet har begärt debatten. Från regeringen deltar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

IPU Doha april 2019. Gruppfoto med Qatars utrikesminister Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani . Foto: Riksdagsförvaltningen

Utbildning, jämställdhet och terrorismbekämpning i fokus för globalt parlamentarikermöte

Tisdag 16 april 2019

Den 6-11 april ledde förste vice talman Åsa Lindestam (S) en riksdagsdelegation till Interparlamentariska unionens (IPU) 140:e församling i Doha, Qatar. Utbildning, jämställdhet och terrorismbekämpning var några av frågorna som stod på dagordningen.

Fira demokratin under Öppet hus

Tisdag 16 april 2019

Lördagen den 27 april arrangerar riksdagen Öppet hus. Denna gång slår vi upp portarna under Kulturnatt Stockholm, klockan 18–24.

Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Ukraina

Tisdag 16 april 2019

Den 21 april hålls den andra omgången av presidentvalet i Ukraina. Två svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Nordmakedonien

Måndag 15 april 2019

Den 21 april hålls presidentval i Nordmakedonien. Tre svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Regeringen bör arbeta för att reningsverk ska kunna hantera läkemedelsrester

Fredag 12 april 2019

Läkemedel och andra föroreningar hamnar i avloppsvattnet, men idag är det få reningsverk som klarar av att hantera sådana ämnen. Därför vill miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, om det till regeringen.

Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport

Torsdag 11 april 2019

Den 10 maj håller riksdagen en aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport. Vänsterpartiet har begärt debatten. Från regeringen deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). Debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

En häktesvakt öppnar dörren till en cell på häktet i Huddinge. Foto: Claudio Bresciani / TT

Riksdagen riktar uppmaningar till regeringen om straffrättsliga frågor

Torsdag 11 april 2019

Riksdagen beslutade att rikta tolv uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om straffrättsliga frågor. Bland annat anser riksdagen att regeringen bör se över straffskalorna för sexualbrott och höja minimistraffen för våldtäkt av normalgraden och sexuellt övergrepp.

En nyfödd bebis ligger i sina föräldrars famn. Foto: Christine Olsson / TT

Utredningar om faderskap bör förenklas

Torsdag 11 april 2019

Det bör bli enklare för nyblivna ogifta föräldrar att bekräfta vem som är pappa till barnet, bland annat genom en digital bekräftelse inom 14 dagar efter att barnet har fötts. Det anser riksdagen, som riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att skynda på med lagändringar om detta.

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

Torsdag 11 april 2019

Riksdagen godkände ett nytt avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna och sa därmed ja till regeringens förslag. Avtalet innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders- efterlevande- och invaliditetspension, arbetsskada samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Vårdansvaret för personer som både lider av psykisk ohälsa och beroendesjukdom bör samlas hos en huvudman

Torsdag 11 april 2019

Regeringen bör se över hur vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman. Det anser socialutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Finansminister Magdalena Andersson (S) skakar hand med talmannen Foto: Anders Löwdin

Debatt om den ekonomiska vårpropositionen

Onsdag 10 april 2019

Den 10 april lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Samtidigt lämnade regeringen även vårändringsbudgeten för 2019. Klockan 13 hölls en debatt där partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner deltog.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Onsdag 10 april 2019

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 10 april. Statsminister Stefan Löfven (S) informerade och samrådde inför det extrainsatta mötet i Europeiska rådet senare under dagen. Vid Europeiska rådets möte diskuterades Storbritanniens utträde ur EU. Sammanträdet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer

Fredag 5 april 2019

Den 5 april klockan 9.30 höll riksdagen en aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer. Liberalerna hade begärt debatten. Från regeringen deltog utbildningsminister Anna Ekström (S). Debatten gick att se direkt och i efterhand via webb-tv.

En gråsäl ligger på en sten i havet Foto: Jeppe Gustafsson / TT

Regeringen bör införa licensjakt på säl

Torsdag 4 april 2019

Regeringen bör införa licensjakt på säl, bland annat eftersom sälstammen ökar och hotar fiskbestånden och det kustnära fisket i Östersjön. Det anser riksdagen, som riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta. Riksdagen uppmanade också regeringen att modernisera lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer, GMO.

Regeringen bör skärpa straffen för sexualbrott

Torsdag 4 april 2019

Regeringen bör skärpa straffen för flera brott, bland annat för olika sexualbrott. Det anser justitieutskottet, som vill att riksdagen riktar tolv tillkännagivanden till regeringen.

Alarmoperatörer bör få spåra personer i nöd via mobiltelefoner

Torsdag 4 april 2019

Regeringen bör se över möjligheterna att låta samhällets alarmeringstjänst få ta reda på hjälpsökandes position med hjälp av deras mobiltelefoner. Det föreslår försvarsutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen i frågan.

Jämställdhet och demokrati i fokus när Nordiska rådet möts i Köpenhamn

Torsdag 4 april 2019

Jämställdhet står i fokus när Nordiska rådets 87 parlamentariker samlas till årets temasession den 8-9 april. I samband med mötet kommer även vårens EU-parlamentsval och nordisk freds- och konfliktlösning att debatteras.

Talmannen möter EU-kollegor

Torsdag 4 april 2019

Talman Andreas Norlén deltar den 8–9 april i EU-talmanskonferensen i Wien. Konferensen ska diskutera EU:s grannskapspolitik och det kommande Europaparlamentsvalet samt samarbetet mellan de nationella parlamenten och EU:s institutioner.

En trafikskoleelev övningskör.  Foto: Hussein El-alawi / TT

Körkortsutbildningssystemet för trafikskolor bör ses över

Onsdag 3 april 2019

Regeringen bör utreda hur körkortsutbildningssystemet kan bli effektivare och hur illegal övningskörningsverksamhet kan begränsas. Dessutom bör regeringen snarast sätta in vissa åtgärder för att hindra illegala trafikskolor. Det tycker riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.