Aktuellt

Ersättning till vissa personer som har ändrat könstillhörighet

Onsdag 21 mars 2018

Personer som har ansökt om att få ändra sin könstillhörighet, under den tid det fanns krav på att de inte skulle ha någon fortplantningsförmåga, ska få ersättning av staten under vissa förutsättningar.

Tåg väntar på järnvägsperrong Foto: Tomas Oneborg / TT

Ny gemensam lag för inrikes och internationell järnvägstrafik

Onsdag 21 mars 2018

En ny gemensam lag för inrikes och internationell järnvägstrafik införs. Tanken är att modernisera reglerna och att anpassa dem så att internationella bestämmelser för järnvägstrafik även gäller inrikes i Sverige. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Vägskylt som visar vägen till "Embassy of Sweden" på arabiska och svenska. Skyltarna står i gatumiljö. Foto: Maja Suslin / TT

Svenska ambassader och konsulat ska ge skydd till medborgare från andra EU-länder

Onsdag 21 mars 2018

Medborgare i andra EU-länder och deras familjemedlemmar ska få rätt till samma hjälp från svenska ambassader och konsulat som svenska medborgare har i länder utanför EU.

Talmansbesök i Kuwait. Talman Urban Ahlin på röd matta utanför flygplanet tillsammans med kuwaitier i vita huvudbonader. Foto: National Assembly of Kuwait

Officiellt talmansbesök i Kuwait

Tisdag 20 mars 2018

Talmannen i nationalförsamlingen Marzooq Ali Al Ghanim tog emot när riksdagens talman Urban Ahlin och en delegation av riksdagsledamöter besökte Kuwait den 17-19 mars.

Serbiens talman besöker riksdagen

Måndag 19 mars 2018

Serbiens talman Maja Gojkovic besöker Sverige den 20-22 mars på inbjudan av talman Urban Ahlin.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Måndag 19 mars 2018

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 21 mars. Vid mötet kommer statsminister Stefan Löfven (S) att informera och samråda inför Europeiska rådet den 22–23 mars. På mötet med Europeiska rådet kommer de att diskutera sysselsättning, tillväxt, konkurrenskraft, utrikespolitik samt Brexit.

Regeringen borde rikta främjandet av livsmedelsexport tydligare mot små och medelstora företag

Torsdag 15 mars 2018

Regeringen bör arbeta för att möjliggöra för fler små och medelstora livsmedelsföretag att exportera livsmedel till andra länder. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att arbeta med det.

Regeringen bör driva på arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum

Torsdag 15 mars 2018

Regeringen bör prioritera arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum eftersom det bidrar till minskade utsläpp och kostnader. Det tycker trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Unga gängkriminella bör få bättre anpassade frivårdsinsatser

Torsdag 15 mars 2018

Regeringen bör arbeta för att unga gängkriminella ska få möjlighet till bättre anpassade frivårdsinsatser för att förebygga återfall i brott. Det tycker justitieutskottet, som vill att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att arbeta med det.

Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Ryssland

Torsdag 15 mars 2018

Sex svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet i Ryssland den 18 mars.

Ö med gröna skog mitt i sjön Åsnen. Vita moln på himlen speglar sig i vattnet. Foto: Ingela Eriksson

Sverige får en ny nationalpark

Onsdag 14 mars 2018

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att mark- och vattenområden som staten äger i Alvesta och Tingsryds kommuner i Småland förklaras som Åsnens nationalpark.

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data

Onsdag 14 mars 2018

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att ge alla myndigheter i uppdrag att öka utbudet av öppna data. Offentliga handlingar bör göras tillgängliga i maskinläsbart skick.

Regeringen bör föreslå enklare biståndsprövning för äldre

Tisdag 13 mars 2018

Socialutskottet vill att regeringen så fort som möjligt kommer med ett förslag om enklare biståndsprövning för äldre. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. S och MP anser inte att något tillkännagivande behövs eftersom regeringen redan arbetar med ett sådant förslag.

Operationssal tagit från ett kontrollrum med en skärm som visar patientens kurvor i förgrunden. Foto: Thomas Johansson / TT

Den högspecialiserade vården ska organiseras i samlat system

Torsdag 8 mars 2018

All högspecialiserad vård ska organiseras på nationell nivå i ett samlat system. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. I samband med beslutet riktade riksdagen också tre uppmaningar till regeringen.

Brunbjörn på väg genom skogen Foto: Sören Andersson / TT

Det regionala inflytandet över viltförvaltningen borde utvärderas

Onsdag 7 mars 2018

Regeringen borde utvärdera och säkerställa det regionala inflytandet över viltförvaltningen, alltså förvaltningen av rovdjur och andra vilda djur. Riksdagen uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att utvärdera detta.

Aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin

Onsdag 7 mars 2018

Den 9 mars hölls en aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin. Debatten hade begärts av Centerpartiet. Från regeringen deltog socialminister Annika Strandhäll (S). Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Regeringen bör arbeta för lika villkor och tillsyn inom tandvården i pågående utredning

Tisdag 6 mars 2018

Regeringen utreder förutsättningarna för utökade kontroll- och sanktionsmöjligheter inom tandvården. I det arbetet bör regeringen ha som utgångspunkt att lika villkor, tillsyn och uppföljning ska gälla för alla som bedriver tandvård, oavsett driftsform. Det anser socialutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Foto: Caroline Tibell / KB

450 år av riksdagshistoria på nätet

Fredag 2 mars 2018

Riksdagsförvaltningen har digitaliserat dokument från 450 år av riksdagsarbete. Tillsammans med Kungliga biblioteket (KB) har materialet gjorts tillgängligt och sökbart på nätet.

Riksdagsledamot leder valobservation i Italien

Fredag 2 mars 2018

Den 4 mars är det parlamentsval i Italien. Den svenska riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M) leder en internationell delegation som observerar valet.

Ung kvinna i svart keps tar bort kakor från plåtar tillsammans med en man. Scandinav / TT

EU-förslag om arbetsrätt går för långt

Torsdag 1 mars 2018

EU-kommissionen vill införa nya minimiregler på det arbetsrättsliga området. Men riksdagen anser att delar av förslaget inte bör beslutas på EU-nivå utan av EU-länderna själva.