Aktuellt

Nit och redlighet i statens tjänst

Fredag 20 januari 2017

Talman Urban Ahlin tackade vid en lunch sju medarbetare som varit i statlig tjänst i över 30 år med tacktal och förtjänsttecknet Nit och redlighet, antingen i form av en medalj eller en klocka. - Det är roligt att få uppmärksamma våra duktiga medarbetare och deras insatser, säger Urban Ahlin. Förtjänsttecknet Nit och redlighet instiftades för över 200 år sedan. Det tilldelas den som har visat nit och redlighet i sin anställning hos staten under minst 30 år.

Mediefrihet i fokus på möte i Europarådets parlamentariska församling

Fredag 20 januari 2017

Den 23-27 januari äger vintersessionen i Europarådets parlamentariska församling, PACE, rum i Strasbourg. Högt på dagordningen står frågor kring mediefrihet i Europa, attacker på journalister och utmaningarna kring nätmedier och näthat. Den svenska delegationen till PACE består av sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter.

Foto: Paul Bradbury

Det bör ej lagstiftas om könskvotering till bolagsstyrelser

Onsdag 18 januari 2017

Riksdagen tycker att en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör uppnås med andra medel än tvingande lagar. Därför uppmanade riksdagen regeringen att verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse.

Talman Urban Ahlin talar vid seminariet om Fadime Sahindal Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagen hedrade minnet av Fadime Sahindal

Onsdag 18 januari 2017

Talman Urban Ahlin inledningstalade den 18 januari vid ett seminarium i riksdagen till minne av Fadime Sahindal. – Fadime Sahindal drev på för att samhället skulle förstå problemet med hedersrelaterat förtryck och våld. Låt oss inspireras av hennes mod och fortsätta arbeta mot hedersförtryck med samma styrka som hon gjorde, sade talmannen. 

Talman Urban Ahlin står i talarstolen och håller ett anförande. Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen öppnade seminarium om Václav Havel

Onsdag 18 januari 2017

Den 18 januari arrangerades i riksdagen ”Living in truth and freedom – do we still want that”, ett seminarium till minne av Václav Havel och med anledning av att det är 40 år sedan Charta 77 först publicerades. Talman Urban Ahlin öppnade seminariet med ett anförande om arvet från Havel och Charta 77 och vikten av att arbeta för demokrati och frihet eftersom, sagt med Havels ord ”i dagens värld angår allt alla”.

Samråd om frihandelsavtalens påverkan på jordbruksprodukter

Onsdag 18 januari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 20 januari. Diskussioner om det så kallade mjölkpaketet och frihandelsavtalens påverkan på jordbruksprodukter står på dagordningen.

Riksdagens andre vice talman besöker Östergötland

Onsdag 18 januari 2017

Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) besöker Östergötlands läns valkrets måndagen den 23 januari tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen.

Sri Lankas utrikesminister Mangala Samarweera skakar hand med talman Urban Ahlin Foto: Riksdagsförvaltningen

Talmannen tog emot Sri Lankas utrikesminister

Tisdag 17 januari 2017

Talman Urban Ahlin tog den 17 januari emot Sri Lankas utrikesminister Mangala Samarweera tillsammans med riksdagsledamöter. Diskussionerna handlade bland annat om det fortsatta arbetet för fred, försoning och demokratiskt samhällsbygge efter det långa inbördeskriget.

Talmannen bjöd kungaparet på middag

Fredag 13 januari 2017

Den 12 januari bjöd talman Urban Ahlin kungen och drottningen på middag i Villa Bonnier. Middagen hölls för att diskutera gemensamma aktiviteter som till exempel riksmötets öppnande och nationaldagsfirandet.

Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås genom tvingande lagar

Torsdag 12 januari 2017

Regeringen bör verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse. Det anser en majoritet i civilutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen. S, MP och V reserverar sig mot utskottets förslag.

 Tre injektionssprutor ligger på ett bord Foto: Anette Nantell / TT

Fler ska få tillgång till sprututbyte

Onsdag 11 januari 2017

Åldersgränsen för att få delta i sprututbytesverksamheten sänks från 20 år till 18 år. Dessutom ska landstingen självständigt kunna ansöka om att starta upp en sprututbytesverksamhet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Samråd om utvecklingen i Syrien och fredsprocessen i Mellanöstern

Onsdag 11 januari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 13 januari. Den senaste händelseutvecklingen i Syrien och fredsprocessen i Mellanöstern står på dagordningen.

Stefan Löfven (S) pratar med journalister före partiledardebatten. Foto: Melker Dahlstrand

Årets första partiledardebatt

Onsdag 11 januari 2017

Den 11 januari klockan 9 hölls årets första partiledardebatt i riksdagen. Debatten går att se i efterhand via webb-tv. Den tolkades till engelska och teckenspråk.

Vårens propositioner och skrivelser

Tisdag 10 januari 2017

Regeringen har presenterat vilka propositioner och skrivelser den planerar att lämna in till riksdagen under våren. Förslagen kommer att behandlas i riksdagen under 2017.  

Nya lagar från den 1 januari

Fredag 30 december 2016

Vid årsskiftet börjar en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Ny föreskrift om arbetslokaler för medieföretag i Riksdagshuset

Fredag 30 december 2016

Riksdagsstyrelsen beslutade i december 2016 att införa en föreskrift för massmedias tillgång till arbetslokaler i riksdagen. Beslutet följs nu av en ansökningsprocess där medieföretag får ansöka om de fasta arbetsrum och studiorum som finns.

Parlamentarisk utredning tillsätts för översyn av Riksrevisionen

Fredag 16 december 2016

Riksdagsstyrelsen har den 14 december beslutat att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska göra en översyn av Riksrevisionen. Utredningen ska ledas av Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

"En intensiv och intressant höst i riksdagen"

Fredag 16 december 2016

Den 16 december var det avslutning i kammaren och talman Urban Ahlin tackade ledamöterna för gott arbete och bra debatter. Det har varit en intensiv och intressant höst, enligt talmannen som svarat på tre frågor om hösten i riksdagen.

Sedlar i olika valörer Foto: Jessica Gow / TT

Riksdagen klar med statens budget för 2017

Fredag 16 december 2016

Den 16 december avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget. I finansutskottets sammanställning Statens budget för 2017 finns alla beslut, uppdelat på inkomst, utgiftsområde och anslag.

Ny uppförandekod för riksdagsledamöter

Fredag 16 december 2016

En uppförandekod för ledamöterna i riksdagen kommer att börja tillämpas den 1 januari 2017. Uppförandekoden sammanfattar de regelverk och värden som är centrala för uppdraget som ledamot.