Aktuellt - Riksdagen

Aktuellt

Aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna

Onsdag 8 augusti 2018

Torsdagen den 30 augusti klockan 12 hålls en aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna. Debatten har begärts av Kristdemokraterna. Deltar gör justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Debatten går att följa via webb-tv.

Nordisk-baltiskt talmansmöte på Island

Måndag 16 juli 2018

Talman Urban Ahlin deltar i en nordisk-baltisk talmanskonferens i Reykjavik den 18-19 juli. De nordisk-baltiska talmännen deltar även i firandet av Islands 100 år som självständig nation.

Vilande grundlagsförslag 2018

Tisdag 3 juli 2018

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll med ett riksdagsval emellan. Efter höstens val ska riksdagen behandla ett antal så kallade vilande grundlagsförslag.

Brister i studie- och yrkesvägledningen i skolan

Måndag 2 juli 2018

Utbildningsutskottet har genomfört en uppföljning som visar att det på många skolor finns brister i arbetet med studie- och yrkesvägledningen. Det innebär att elever riskerar att inte få den vägledning de har behov av och rätt till.

Riksdagens jämställdhetsarbete under senaste mandatperioden

Måndag 2 juli 2018

Arbetsgruppen för jämställdhet har överlämnat en rapport till Riksdagsstyrelsen om det arbete som har bedrivits under mandatperioden 2014–2018. Rapporten innehåller även arbetsgruppens rekommendationer om fortsatt arbete.

Riksdagshuset på avstånd från luften Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen fram till valet

Måndag 2 juli 2018

Under sommaren fortsätter riksdagens ledamöter sitt riksdagsarbete på hemorten. De kan också ställa skriftliga frågor till ministrarna i regeringen. Efter valet samlas den nya riksdagen den 24 september för upprop. Riksmötet 2018/19 öppnar den 25 september. Under sommaren ges visningar av Riksdagshuset på svenska och engelska måndag till fredag. Tider för visningarna hittar du i kalendern. Riksdagsbiblioteket är stängt och öppnar igen den 3 september.

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) står upp och talar, Carina Ohlsson (S) sitter bredvid. Foto: Ellen Wuibaux, Europarådet.

Stort svenskt deltagande i debatt om hbtqi-personers rättigheter i Tjetjenien

Fredag 29 juni 2018

Tio svenska riksdagsledamöter deltog när Europarådets parlamentariska församling, PACE, höll sin sommarsession den 25-29 juni i Strasbourg. Under veckan debatterades bland annat förföljelsen av hbtqi-personer i Tjetjenien, migrations- och asylfrågor och tvångsäktenskap i Europa.

Lagboken Foto: Melker Dahlstrand

Nya lagar från den 1 juli

Fredag 29 juni 2018

Den 1 juli börjar en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Flykting- och asylfrågor i fokus vid internationellt möte

Måndag 25 juni 2018

Tio riksdagsledamöter deltar när Europarådets parlamentariska församling i veckan håller sommarsession i Strasbourg. Vid mötet kommer bland annat flykting- och asylfrågor att debatteras.

En fullsatt kammare väntar på att avtackningen ska börja. Foto: Anders Löwdin

Talmannen tackade av ledamöter som lämnar sina uppdrag

Torsdag 21 juni 2018

Den 20 juni var det avslutning i kammaren och talman Urban Ahlin tackade av ledamöter som lämnar sina uppdrag. Även talman Urban Ahlin lämnar sitt uppdrag efter det här riksmötet och han tackade riksdagen för sin tid som talman.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Torsdag 21 juni 2018

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 27 juni. Vid mötet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför Europeiska rådet den 28–29 juni.

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken

Onsdag 20 juni 2018

Riksdagen godkände riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i regeringens ekonomiska vårproposition. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2018.

Talmannen leder delegation till Tyskland

Onsdag 20 juni 2018

Den 25 – 27 juni leder talman Urban Ahlin en delegation med riksdagsledamöter vid ett officiellt besök till Tyskland. På programmet står bland annat möte med förbundsdagens talman Wolfgang Schäuble.

Riksdagsledamöter observerar parlaments- och presidentvalet i Turkiet

Onsdag 20 juni 2018

Fyra svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet i Turkiet den 24 juni.

Skyddet för minoritetsspråken stärks

Tisdag 19 juni 2018

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att stärka skyddet för minoritetsspråken. Beslutet innebär bland annat att en större del av verksamheten inom äldreomsorgen och inom förskolan ska kunna ges på minoritetsspråk. Kraven gäller framförallt minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska men det införs också stärkta möjligheter att få äldreomsorg på jiddish och romani chib.

Byggnadsarbetare står på ställningar i dimma. Foto: Hossein Salmanzadeh / TT

Entreprenörer högre upp i kedjan kan bli ansvariga för löneutbetalning

Tisdag 19 juni 2018

Det införs en ny lag om entreprenörers ansvar när det gäller arbetstagares krav på att få sin lön utbetalad. En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör högre upp i kedjan.

Elev räcker upp handen i ett klassrum. Vid katedern står en lärare. Foto: Lars Brundin / TT

Fler nyanlända elever ska klara behörighet till gymnasieskolan

Tisdag 19 juni 2018

Nyanlända elever i högstadiet ska få en individuell studieplan inom två månader från skolstart. Den ska beskriva hur eleven ska nå behörighet till gymnasiet. Eleverna ska också kunna få en anpassad timplan där ämnen som krävs för behörighet prioriteras. Elevernas rätt till studiehandledning på sitt modersmål ska också förstärkas.

EU-förslag om konsumenträtt och visselblåsare går för långt

Tisdag 19 juni 2018

EU-kommissionen föreslår nya regler för konsumenträtt och skydd av visselblåsare. Riksdagen tycker att vissa av reglerna bör beslutas på nationell nivå av EU-länderna själva och beslutade att skicka synpunkterna i ett motiverat yttrande till EU.

Ny nämnd för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Måndag 18 juni 2018

Riksdagen har den 18 juni valt ordförande och ledamöter till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner. Nämnden börjar sin verksamhet den 1 juli 2018.

Nya arvoden för statsråden

Fredag 15 juni 2018

Statsrådens arvoden höjs den 1 juli 2018 efter beslut av Statsrådsarvodesnämnden. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 172 000 kronor. Arvodet till övriga statsråd höjs med 3 000 kronor per månad till 136 000 kronor.