Aktuellt

Kö med resande som väntar i terminal på flygplats Foto: Johan Nilsson / TT.

Kommuner får hjälpa evakuerade direkt vid ankomsten till Sverige

Onsdag 17 januari 2018

Kommunerna ska få möjlighet att direkt och utan behovsprövning hjälpa och stötta personer som evakuerats från katastrofområden när de har kommit till Sverige. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Snabbare omval

Onsdag 17 januari 2018

Reglerna för omval ändras. Tanken är att omval ska kunna hållas snabbare och att samma förutsättningar så långt möjligt ska gälla vid ett omval som vid det ordinarie valet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Stat eller kommun som brutit mot Europakonventionen ska ersätta skador

Onsdag 17 januari 2018

Det ska stå i skadeståndslagen att en person som fått sina rättigheter enligt Europakonventionen kränkta av staten eller en kommun ska få ersättning för de skador som uppkommit. Staten eller kommunen ska betala ut skadestånd för att gottgöra skadorna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag

Isabella Lövin från Miljöpartiet debatterar mot Ulf Kristersson från Moderaterna. Foto: Anders Löwdin

Årets första partiledardebatt

Tisdag 16 januari 2018

Den 17 januari hölls årets första partiledardebatt i riksdagen. Då hade företrädare för de olika riksdagspartierna möjlighet att argumentera för den politik de vill föra.

Vårens propositioner och skrivelser

Tisdag 16 januari 2018

Regeringen har presenterat vilka propositioner och skrivelser den planerar att lämna in till riksdagen under våren. Förslagen kommer att behandlas i riksdagen under 2018.

Olle Thorell (S), Britt-Marie Hartvig, Jens Stoltenberg, talman Urban Ahlin, Tobias Billström (M). Foto: Nato

Talmannen mötte Natos generalsekretererare

Måndag 15 januari 2018

Talman Urban Ahlin tog den 15 januari emot Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg för ett möte i riksdagen tillsammans med ledamöter från utrikesutskottet. På bilden ses riksdagsledamoten Olle Thorell (S), Britt-Marie Hartvig, föredragande i utrikesutskottet, Jens Stoltenberg, talman Urban Ahlin och Tobias Billström (M).

Riksdagens webb-tv fungerar i alla webbläsare

Fredag 12 januari 2018

Det tidigare problemet med att inte kunna se riksdagens direktsända webb-tv i vissa webbläsare är nu åtgärdat.

Islands president besöker riksdagen

Torsdag 11 januari 2018

Talman Urban Ahlin tar den 17 januari emot Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson i samband med presidentens statsbesök i Sverige.

Förste vice talmannen reser till Kina

Måndag 8 januari 2018

Förste vice talman Ewa Thalén Finné (M) och talmännen i de nordisk-baltiska parlamenten reser den 7-13 januari till Kina. I fokus under resan står att stärka dialogen mellan de nordisk-baltiska parlamenten och Kinas nationella folkkongress.

Nya lagar från den 1 januari

Tisdag 2 januari 2018

Vid årsskiftet börjar en rad nya lagar att gälla. Korta sammanfattningar av viktigare lagar och förordningar finns att läsa på regeringens webbplats.

Finansminister Magdalena Andersson (S) debatterar med Oscar Sjöstedt (SD) Foto: Anders Löwdin

Riksdagen klar med statens budget för 2018

Fredag 15 december 2017

Den 15 december avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2018. Nu är det beslutat hur pengarna ska fördelas inom budgetens 27 utgiftsområden.

Åsa Romson (MP) tar talman Urban Ahlin i hand framme vid podiet i kammaren Foto: Anders Löwdin

Talmannen höll tal och tackade av fyra ledamöter

Fredag 15 december 2017

Den 15 december höll talman Urban Ahlin ett tal i kammaren inför julen. Talmannen tackade också av de ledamöter som lämnat sina uppdrag.

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Fredag 15 december 2017

Sverige ska även under 2018 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i Irak. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ung man i kamoflagekläder och solglasögon tittar ner på marken från ett flygplan. Foto: Dag Enander / Försvarsmakten

Fortsatt svenskt deltagande i insats i Afghanistan

Fredag 15 december 2017

Sverige ska även under 2018 delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission, RSM, i Afghanistan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Montage med bild på gula och gröna glas i laboratorium, myntstapel med tiokronor och medlemsflaggor utanför EU-parlamentet. Foto: Johnér Bildbyrå, TT Nyhetsbyrån och Mostphotos

Pengar inom fyra utgiftsområden i statens budget har fördelats

Fredag 15 december 2017

Riksdagen har fattat beslut om fyra av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om avgiften till Europeiska unionen, samhällsekonomi och universitetsforskning.

Montage med bild på hand på tangentbord på bärbar dator, myntstapel med tiokronor och en patient och vårdpersonal i en sjukhuskorridor Foto: Johnér Bildbyrå och TT Nyhetsbyrån

Pengar inom tre utgiftsområden i statens budget har fördelats

Torsdag 14 december 2017

Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om pengar till studiestöd, sjukvård och aktivitets- och sjukersättningar.

Ännu fler arbetsuppgifter bör tas bort från polisen

Torsdag 14 december 2017

Regeringen föreslår att vissa av polisens uppgifter som rör djur ska flyttas till länsstyrelserna. Justitieutskottet säger ja till förslaget men vill att polisens verksamhet ska renodlas ännu mer. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att senast den 1 mars 2018 återuppta utredningen om renodling av polisens arbete.

Ican, Nobels fredspris 2017. Foto: Anders Löwdin

Seminarium med Nobels fredspristagare

Torsdag 14 december 2017

Den 13 december arrangerade Sveriges riksdag ett seminarium med International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) som tilldelats Nobels fredspris 2017. Temat för seminariet var en diskussion om utmaningarna med fördragsbaserade begränsningar av spridning och användning av kärnvapen. Pristagarens anförande följdes av ett panelsamtal. Seminariet kan ses i efterhand via webb-tv.

Tredje vice talman Esabelle Dingizian talar Foto: Anders Löwdin

Uppläsning av vittnesmål från me too-upprop

Onsdag 13 december 2017

Den 14 december läste riksdagsledamöter från olika partier upp vittnesmål från me too-uppropet #imaktenskorridorer. Uppläsningen kan ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Kollage med bilder från restaurangkök, myntstapel med tiokronor, Eksjö järnvägsstation och granar med snö i fjällen. Foto: Johnér Bildbyrå, TT Nyhetsbyrån och Mostphotos

Pengar inom tre utgiftsområden i statens budget har fördelats

Onsdag 13 december 2017

Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om pengar till arbetsmarknad, kommuner och miljö- och naturvård.