Aktuellt

Kampen mot organiserad brottslighet tas upp på parlamentarikermöte

Måndag 23 april 2018

Nio riksdagsledamöter deltar när Europarådets parlamentariska församling, PACE, håller sitt möte 23–27 april. Kampen mot organiserad brottslighet, hybridkrig och redaktionell frihet är några av de frågor som står i fokus under mötet i Strasbourg.

Talman Urban Ahlin och Finlands talman Paula Risikko står framför talarstolen i plenisalen Foto: Anders Löwdin

Finlands talman besökte riksdagen

Torsdag 19 april 2018

Finlands talman Paula Risikko besökte Sverige den 19 april på inbjudan av talman Urban Ahlin.

Oberoende utvärderingar bör göras av innovations- och företagsstöd

Torsdag 19 april 2018

Riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området näringspolitik. En uppmaning handlar om oberoende utvärderingar av effekten av det statliga ekonomiska stödet till innovation och företagande och den andra rör arbetet för att korta handläggningstider på myndigheter.

Möjlighet förhöra barn utan att underrätta föräldrarna bör övervägas

Torsdag 19 april 2018

Regeringen bör överväga att göra det möjligt att skjuta upp eller låta bli att underrätta vårdnadshavare om förhör med barn som misstänks ha utsatts för brott, om det finns risk att barnets situation försämras om vårdnadshavarna får reda på förhöret. Det anser riksdagen, som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Tre personer läser upp vittnesmål från metoo i Förstakammarsalen Foto: Anders Löwdin

Öppet seminarium: Efter #metoo – hur går vi vidare?

Torsdag 19 april 2018

Den 19 april höll kulturutskottet ett öppet seminarium på temat Efter #metoo – hur går vi vidare? Deltog gjorde bland andra jämställdhetsminister Lena Hallengren (S). Seminariet kan ses i efterhand via webb-tv.

Andre vice talmannen besöker Stockholms län

Torsdag 19 april 2018

Andre vice talman Björn Söder (SD) besöker Stockholms läns valkrets måndagen den 23 april tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Sven-Erik Österberg.

Tredje vice talmannen besöker Skåne

Onsdag 18 april 2018

Tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) besöker Skånes läns västra valkrets måndagen den 23 april tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Anneli Hulthén.

Kvinnlig polis pratar med manlig militär i stridsvagn. I bakgrunden syns en brandbild. Foto: Alexander Karlsson / Försvarsmakten.

Regeringen bör se över områden inom det civila försvaret och krisberedskapen

Onsdag 18 april 2018

Riksdagen riktade tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om civilt försvar och krisberedskap. Bland annat bör regeringen se till att de ökade förvaltningsanslag länsstyrelserna får för en bättre krisberedskap går till det och inte till annan verksamhet.

Ny lag införs när dataskyddsförordningen börjar gälla

Onsdag 18 april 2018

Den 25 maj börjar EU:s dataskyddsförordning att gälla. Den reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. I samband med det upphör Personuppgiftslagen (PUL) att gälla och istället införs det en ny svensk lag som kompletterar dataskyddsförordningen. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Tomas Tobé (M) står i talarstolen i kammaren. Foto: Anders Löwdin.

Aktuell debatt om bemanningssituationen inom polisen

Tisdag 17 april 2018

Den 17 april hölls en aktuell debatt om bemanningssituationen inom polisen. Debatten hade begärts av Moderaterna. Från regeringen deltog justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Talman Urban Ahlin tar emot propositionen med vårens budget av finansminister Magdalena Andersson. De är i kammaren. Foto: Anders Löwdin

Debatt om den ekonomiska vårpropositionen

Måndag 16 april 2018

Den 16 april lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Samtidigt lämnade regeringen även vårändringsbudgeten för 2018. Samma dag hölls också en debatt där partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner deltog. Debatten kan ses i efterhand via webb-tv.

Regeringen bör utreda om domstolarnas och domarnas oberoende behöver stärkas

Torsdag 12 april 2018

Regeringen bör tillsätta en utredning som ser över om domstolarnas och domarnas oberoende behöver stärkas. Det anser konstitutionsutskottet, som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Straffen för brott mot blåljuspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal bör skärpas

Torsdag 12 april 2018

Våld mot blåljuspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal borde ha ett minimistraff på sex månaders fängelse, straffet för rattfylleri bör skärpas, det borde införas en särskild brottsrubricering för brott med hedersmotiv och hedersmotiv vid brott ska vara en särskild straffskärpningsgrund. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om det.  

Samordningen av det regionala arbetet med livsmedelsstrategin bör förbättras

Torsdag 12 april 2018

Den nationella samordningen av det regionala arbetet för att genomföra livsmedelsstrategin borde bli bättre och administrationen av stöd till föreningslivet på landsbygden borde förenklas. Det tycker miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om det.

Regeringen borde verka för att gårdsförsäljning tillåts i vissa fall

Torsdag 12 april 2018

Regeringen borde verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning. Det gäller under förutsättning att Systembolagets monopol kan bevaras. Det tycker socialutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

Fasaden på Riksrevisionens ut. Det står Riksrevisionen med stora bokstäver. Foto: Frida Ström

Ändrade regler för Riksrevisionen

Onsdag 11 april 2018

Riksdagsstyrelsen har föreslagit lagändringar som bland annat gör att antalet riksrevisorer lättare ska kunna ändras i framtiden. Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag till ändring i riksdagsordningen och utskottets förslag om ändring i regeringsformen som vilande.

Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Montenegro

Onsdag 11 april 2018

Två svenska ledamöter deltar i den internationella delegation som observerar valet i Montenegro den 15 april. Jonas Gunnarsson (S) leder delegationen och Boriana Åberg (M) ingår som medlem.

Öppen utfrågning om fossilfria drivmedel

Tisdag 10 april 2018

Torsdagen den 12 april höll trafikutskottet en öppen utfrågning med anledning av en studie om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Utfrågningen går att se i efterhand via webb-tv.

KU vill utöka straffansvaret för tjänstefel

Tisdag 10 april 2018

Regeringen bör se över och utöka straffansvaret för offentliga tjänstemän som begår tjänstefel. Det bör också införas en introduktionsutbildning för statsanställda. Det anser konstitutionsutskottet, som föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, om detta till regeringen.

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Fredag 6 april 2018

I april håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Flera ministrar frågas ut, däribland statsminister Stefan Löfven (S).