Aktuellt

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden i statens budget

Tisdag 18 december 2018

Riksdagen har idag fattat beslut om 3 av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till försvar, kultur och miljö.

Foto: Melker Dahlstrand

Pressträff med talmannen

Tisdag 18 december 2018

Talman Andreas Norlén kommer att ge besked om kommande steg i regeringsbildningen vid en pressträff under onsdagen den 19 december.

Pengarna är fördelade inom åtta utgiftsområden i statens budget

Måndag 17 december 2018

Riksdagen har nu fattat beslut om 8 av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till Polismyndigheten, till internationellt bistånd och till migrationsområdet. Dessutom har riksdagen bestämt hur mycket pengar länsstyrelserna, Skatteverket och Tullverket med flera ska få för nästa år.

Fortsatt arbete med regeringsbildningen

Fredag 14 december 2018

Riksdagen har den 14 december röstat nej till talmannens andra förslag till statsminister. Talman Andreas Norlén arbetar nu vidare med regeringsbildningen.

Stefan Lövfen (S) står vid mikrofoner Foto: Melker Dahlstrand

Nej till Stefan Löfven (S) som statsminister

Fredag 14 december 2018

Den 14 december prövades talmannens förslag till ny statsminister i kammaren. Talmannens förslag var Stefan Löfven (S). Riksdagen röstade nej till förslaget då fler än hälften av riksdagens ledamöter röstade emot det.

Utredning om Riksrevisionens ledningsstruktur

Torsdag 13 december 2018

Riksdagsstyrelsen har den 12 december beslutat att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att se över Riksrevisionens ledningsstruktur.

Försvarsutskottet säger ja till nya staber inom försvaret

Torsdag 13 december 2018

Regeringen vill få möjlighet att inrätta en arméstab, en marinstab och en flygstab inom Försvarsmakten. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, C, KD och L har synpunkter i en reservation.

Ledamöter sitter i sina bänkar i kammaren Foto: Anders Löwdin

Riksdagen sa ja till M och KD:s budgetförslag

Onsdag 12 december 2018

Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till statens budget för 2019. Beslutet innebär bland annat att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs.

Riksdagen beslutade om nya regler för tobak

Onsdag 12 december 2018

Rökförbudet utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus och förbudet ska också gälla elektroniska cigaretter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Pressinbjudan: Riksdagen inviger firande av demokratin

Onsdag 12 december 2018

Måndagen den 17 december inleder riksdagen firandet av demokratins genombrott i Sverige. Två nyskrivna antologier presenteras och två utställningar invigs. Evenemangen är öppna för inbjudna gäster samt media. Dagen inleds med en kort pressträff.

Pressträff med talmannen onsdag 12 december

Tisdag 11 december 2018

Onsdagen den 12 december höll talman Andreas Norlén pressträff i samband med att Stefan Löfven (S) föreslogs bli statsminister. Riksdagen kommer att rösta om förslaget fredagen den 14 december. 

Seminarium med Nobels fredspristagare

Tisdag 11 december 2018

Den 12 december arrangerade Sveriges riksdag ett seminarium med doktor Denis Mukwege som tilldelats Nobels fredspris 2018. Seminariet hölls på engelska och franska. De delar som hölls på franska tolkades till engelska. Seminariet kan följas direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 11 december 2018

Den 14 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i ministerrådet. Från regeringen deltar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S), landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), EU- och handelsminister Ann Linde (S) och miljöminister Karolina Skog (MP).

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Måndag 10 december 2018

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till övergångsregeringens förslag till utgiftsramar och beräkningar av inkomster för statens budget 2019. Förslaget innebär också ja till ändringar i skatte- och avgiftsregler. M, SD, C, KD och L reserverar sig mot utskottets förslag.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Armenien

Fredag 7 december 2018

Den 9 december är det parlamentsval i Armenien. Tre svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Nya regler om tobak och liknande produkter föreslås

Torsdag 6 december 2018

Regeringen vill införa en ny lag om tobak och liknande produkter. Som en följd föreslås också andra lagändringar. Socialutskottet är positivt till förslagen i stort och föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, men med vissa ändringar. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om marknadsföring av tobaksvaror på internet.

Foto: Niklas Englund / Försvarsmakten

Insatserna i Afghanistan och Irak förlängs

Onsdag 5 december 2018

Sverige ska även under 2019 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i Irak. Det svenska deltagandet i utbildnings- och rådgivningsinsatsen i Afghanistan förlängs också. Det har riksdagen beslutat.

Nästa steg i regeringsbildningen

Tisdag 4 december 2018

Talman Andreas Norlén har beviljat ytterligare tid innan förslag till statsminister läggs fram för riksdagen.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 4 december 2018

Den 7 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i råden för utrikes frågor och allmänna frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Margot Wallström (S) och statssekreterare Hans Dahlgren.

Måndagens pressträff uppskjuten

Söndag 2 december 2018

Talman Andreas Norlén har beviljat processen förlängd tid innan förslaget till statsminister läggs fram för riksdagen. Pressträffen med talmannen och Stefan Löfven (S) kommer därför att flyttas fram.