Störningar på webbplatsen

På måndag kväll pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Frågor? Kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Försvarsutskottet vill ha översyn av regional civil-militär samverkan

Torsdag 16 februari 2017

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över den regionala civil-militära samverkan. Utskottet vill också att regeringen gör en översyn av hur Försvarsmaktens behov av övnings- och skjutfält kan tillgodoses.

Socialutskottet vill se generell tillståndsplikt inom socialtjänsten

Torsdag 16 februari 2017

Den som driver privat verksamhet inom socialtjänsten, genom avtal med en kommun, måste framöver skaffa tillstånd för att få driva en sådan verksamhet. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Socialutskottet anser vidare att tillståndsplikten även ska gälla offentlig verksamhet. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant förslag.

Finansutskottet vill se en större mångfald av aktörer inom välfärden

Torsdag 16 februari 2017

Finansutskottet anser att det är viktigt att det finns en mångfald av aktörer som arbetar inom välfärden. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att snarast återkomma med förslag på hur man tänker arbeta för att öka mångfalden inom välfärdssektorn. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Samråd om direktiv mot skatteundandraganden

Onsdag 15 februari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 17 februari. Några av de frågor som ska diskuteras är direktiv mot skatteundandraganden, EU-förteckning över länder som inte är samarbetsvilliga på skatteområdet och bestämmelser om stärkt konsumentskydd.

Det behövs bättre EU-regler för att hantera kemiska ämnen i grupp

Tisdag 14 februari 2017

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att intensifiera arbetet och med kraft fortsätta verka för att hanteringen och bedömningen av grupper av kemiska ämnen ska bli effektivare inom EU.

Samarbetet mellan kulturen och välfärden bör stärkas

Tisdag 14 februari 2017

Samarbetet mellan kulturen och välfärdens kärnområden borde stärkas. Det anser kulturutskottet som tycker att regeringen ska bygga vidare på tidigare satsningar som gjorts på kultur och hälsa. Kulturutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Samråd om utbildningsfrågor

Onsdag 8 februari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 10 februari. På dagordningen för sammanträdet står utbildningsfrågor.

Färre fiskebåtar men oklar påverkan på fiskeresurserna

Onsdag 8 februari 2017

Sill- och makrillfisket, det så kallade pelagiska fisket, har blivit mer ekonomiskt hållbart sedan riksdagen beslutade om en ny lag på området 2009. Däremot är det oklart om fisket blivit mer miljömässigt och socialt hållbart. Det är några av slutsatserna i en ny uppföljningsrapport från miljö- och jordbruksutskottet.

Pressträff med KU om förslag till nya riksrevisorer Foto: Pontus Lundahl / TT

KU föreslår tre nya riksrevisorer

Torsdag 2 februari 2017

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen väljer Stefan Lundgren (generaldirektör Statistiska centralbyrån), Helena Lindberg (generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Ingvar Mattson (generaldirektör Statskontoret) till nya riksrevisorer. KU föreslår också att riksdagen utser Stefan Lundgren till riksrevisor med administrativt ansvar.

Samråd i EU-nämnden om Libyen och Egypten

Torsdag 2 februari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 3 februari. Några av de frågor som ska diskuteras är hur EU kan stödja den politiska processen i Libyen, EU:s relation till Egypten och förberedelse av Europeiska rådets möte den 9-10 mars.

Öppen utfrågning om it-infrastrukturen

Tisdag 31 januari 2017

Den 2 februari höll trafikutskottet en öppen utfrågning om it-infrastrukturen - i dag och i framtiden.

Öppen utfrågning om assistansersättningen

Tisdag 31 januari 2017

Den 2 februari höll socialutskottet en öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen och den kommunala insatsen personlig assistans.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Måndag 30 januari 2017

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 1 februari. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför informellt möte i Europeiska rådet den 3 februari.

Samråd om EU:s egna medel och tillväxtöversikten

Måndag 23 januari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 25 januari. Några av de frågor som ska diskuteras är översynen av systemet för EU:s egna medel, den årliga tillväxtöversikten och riktlinjer för den ekonomiska politiken i euroområdet.

Öppet seminarium om 90-talets skattereform – dess historia och framtid

Måndag 23 januari 2017

Den 25 januari håller skatteutskottet ett öppet seminarium om 90-talets stora skattereform. Seminariet är öppet för allmänhet och media och kan följas via riksdagens webb-tv.

Samråd om frihandelsavtalens påverkan på jordbruksprodukter

Onsdag 18 januari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 20 januari. Diskussioner om det så kallade mjölkpaketet och frihandelsavtalens påverkan på jordbruksprodukter står på dagordningen.

Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås genom tvingande lagar

Torsdag 12 januari 2017

Regeringen bör verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse. Det anser en majoritet i civilutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen. S, MP och V reserverar sig mot utskottets förslag.

Samråd om utvecklingen i Syrien och fredsprocessen i Mellanöstern

Onsdag 11 januari 2017

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 13 januari. Den senaste händelseutvecklingen i Syrien och fredsprocessen i Mellanöstern står på dagordningen.

Samråd om EU:s handelssystem med utsläppsrätter

Onsdag 14 december 2016

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 16 december. Ett par av de frågor som ska diskuteras är EU:s handelssystem med utsläppsrätter och hållbar hantering av kemikalier.

Öppet samråd i EU-nämnden inför EU-toppmöte

Måndag 12 december 2016

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 14 december. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför möte i Europeiska rådet den 15-16 december.