Aktuellt

Demokratin firar 100 år

Fredag 14 december 2018

Den 17 december för 100 år sedan fattade riksdagen ett principbeslut om att införa en allmän och lika rösträtt. På webbplatsen firademokratin.riksdagen.se kan du beställa vårt nya studiematerial i magasinform om demokratins genombrott, utveckling och framtid. Du kan också läsa mer om andra aktiviteter i samband med rösträttens 100-årsjubileum.

Fortsatt arbete med regeringsbildningen

Fredag 14 december 2018

Riksdagen har den 14 december röstat nej till talmannens andra förslag till statsminister. Talman Andreas Norlén arbetar nu vidare med regeringsbildningen.

Stefan Lövfen (S) står vid mikrofoner Foto: Melker Dahlstrand

Nej till Stefan Löfven (S) som statsminister

Fredag 14 december 2018

Den 14 december prövades talmannens förslag till ny statsminister i kammaren. Talmannens förslag var Stefan Löfven (S). Riksdagen röstade nej till förslaget då fler än hälften av riksdagens ledamöter röstade emot det.

Utredning om Riksrevisionens ledningsstruktur

Torsdag 13 december 2018

Riksdagsstyrelsen har den 12 december beslutat att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att se över Riksrevisionens ledningsstruktur.

Riksdagsstyrelsen föreslår ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Torsdag 13 december 2018

Riksdagsstyrelsen har vid sitt möte den 12 december 2018 beslutat att föreslå riksdagen att anta en ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter.

KU förbereder val av ny justitieombudsman

Torsdag 13 december 2018

Riksdagen ska välja ny justitieombudsman (JO). Det är konstitutions­utskottet (KU) som har ansvaret för att förbereda riksdagens val, och KU inleder nu det förberedande arbetet.

Försvarsutskottet säger ja till nya staber inom försvaret

Torsdag 13 december 2018

Regeringen vill få möjlighet att inrätta en arméstab, en marinstab och en flygstab inom Försvarsmakten. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, C, KD och L har synpunkter i en reservation.

Fredspristagare Denis Mukwege och talman Andreas Norlén på väg in i andrakammarsalen under applåder. Foto: Anders Löwdin

Seminarium med Nobels fredspristagare

Torsdag 13 december 2018

Den 12 december arrangerade Sveriges riksdag ett seminarium med doktor Denis Mukwege som tilldelats Nobels fredspris 2018. Seminariet kan följas i efterhand via riksdagens webb-tv.

Ledamöter sitter i sina bänkar i kammaren Foto: Anders Löwdin

Riksdagen sa ja till M och KD:s budgetförslag

Onsdag 12 december 2018

Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till statens budget för 2019. Beslutet innebär bland annat att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs.

Riksdagen beslutade om nya regler för tobak

Onsdag 12 december 2018

Rökförbudet utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus och förbudet ska också gälla elektroniska cigaretter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Pressinbjudan: Riksdagen inviger firande av demokratin

Onsdag 12 december 2018

Måndagen den 17 december inleder riksdagen firandet av demokratins genombrott i Sverige. Två nyskrivna antologier presenteras och två utställningar invigs. Evenemangen är öppna för inbjudna gäster samt media. Dagen inleds med en kort pressträff.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Onsdag 12 december 2018

EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 12 december. Vid mötet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför Europeiska rådet den 13–14 december. I Europeiska rådet kommer de bland annat att diskutera EU:s långtidsbudget, den inre marknaden och migration. Sammanträdet går att se i efterhand via webb-tv.

Talmannen välkomnar Nobelpristagarna på Riksplan Foto: Anders Löwdin

Talmannen välkomnade Nobelpristagarna i kemi och medicin till seminarium i riksdagen

Onsdag 12 december 2018

Tisdag den 11 december höll talman Andreas Norlén ett inledningsanförande för att välkomna Frances Arnold, årets Nobelpristagare i kemi och Tasuku Honjo, årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, till ett seminarium i riksdagen.

Pressträff med talmannen onsdag 12 december

Tisdag 11 december 2018

Onsdagen den 12 december höll talman Andreas Norlén pressträff i samband med att Stefan Löfven (S) föreslogs bli statsminister. Riksdagen kommer att rösta om förslaget fredagen den 14 december. 

Seminarium med Nobels fredspristagare

Tisdag 11 december 2018

Den 12 december arrangerade Sveriges riksdag ett seminarium med doktor Denis Mukwege som tilldelats Nobels fredspris 2018. Seminariet hölls på engelska och franska. De delar som hölls på franska tolkades till engelska. Seminariet kan följas direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdag 11 december 2018

Den 14 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i ministerrådet. Från regeringen deltar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S), landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), EU- och handelsminister Ann Linde (S) och miljöminister Karolina Skog (MP).

Anmäl dig till vårens fortbildningsdag för lärare

Måndag 10 december 2018

EU i din undervisning. Det är temat för fortbildningsdagen för lärare den 15 mars 2019. Fortbildningsdagen ger dig som är samhällskunskapslärare ett tillfälle att fördjupa dina kunskaper om riksdagens EU-arbete och kopplingarna mellan riksdagen och EU. Anmälan senast den 25 februari.

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Måndag 10 december 2018

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till övergångsregeringens förslag till utgiftsramar och beräkningar av inkomster för statens budget 2019. Förslaget innebär också ja till ändringar i skatte- och avgiftsregler. M, SD, C, KD och L reserverar sig mot utskottets förslag.

Uppdaterad information om regeringsbildningen

Måndag 10 december 2018

Talman Andreas Norlén har i dag den 10 december tagit emot Stefan Löfvens (S) rapport angående partiernas samtal om regeringsfrågan. Talmannen har också talat med Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) samt informerat de vice talmännen.

Ansök till vårens kurser i riksdagskunskap

Måndag 10 december 2018

Vill du fördjupa dina kunskaper om riksdagens arbete? Träffa ledamöter och uppleva atmosfären i riksdagen? Riksdagen anordnar två kurser i riksdagskunskap för dig som är lärare i samhällskunskap. Kurserna äger rum den  6–7 mars och 9–10 april och fokuserar på riksdagens arbete med EU–frågor.