Dokument & lagar (17 982 träffar)

Betänkande 2017/18:SoU2

Bifall till propositionen. Tillkännagivande om att regeringen snarast bör fullfölja arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista. Därmed bifaller riksdagen ett motionsyrkande.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2017-09-14 Debatt: 2017-09-27 Beslut: 2017-09-27

Betänkande 2017/18:SoU2 (pdf, 637 kB)

Betänkande 2017/18:NU3


Beredning: 2017-10-26 Justering: 2017-11-23

Betänkande 2017/18:NU2


Beredning: 2017-11-09 Justering: 2017-11-30

Betänkande 2017/18:NU1


Beredning: 2017-11-09 Justering: 2017-11-30

Betänkande 2017/18:SfU12


Beredning: 2017-10-12 Justering: 2017-11-07

Betänkande 2017/18:SfU6


Beredning: 2017-10-12 Justering: 2017-11-07

Betänkande 2017/18:KrU1


Beredning: 2017-10-24 Justering: 2017-11-23

Betänkande 2017/18:UU9


Beredning: 2017-11-07 Justering: 2018-02-13

Betänkande 2017/18:UU8


Beredning: 2017-09-21 Justering: 2017-11-09

Betänkande 2017/18:UU6


Beredning: 2017-09-26 Justering: 2017-11-09

Betänkande 2017/18:UU3


Beredning: 2017-10-19 Justering: 2017-12-07

Betänkande 2017/18:UU2


Beredning: 2017-10-26 Justering: 2017-11-28

Betänkande 2017/18:UU1


Beredning: 2017-10-26 Justering: 2017-11-23

Betänkande 2017/18:UFöU2


Betänkande 2017/18:UFöU1


Betänkande 2017/18:FiU29


Beredning: 2017-11-28 Justering: 2017-12-07

Betänkande 2017/18:UbU10


Beredning: 2017-11-23

Betänkande 2017/18:UbU9


Beredning: 2017-11-09 Justering: 2017-11-14

Betänkande 2017/18:UbU8


Beredning: 2017-10-12 Justering: 2017-11-07