Dokument & lagar (1 396 träffar)

Departementsserien 2016:32

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Ds 2016:32 Ds 2016:32 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats:

2016-09-09

Departementsserien 2016:32 (pdf, 1911 kB)

Departementsserien 2016:30

ds 2016 30 Ds 2016:30 Swedens seventh national report under the Convention on Nuclear Safety Swedens implementation of the obligations of the Convention Ds 2016:30 Swedens seventh national report under the Convention on Nuclear Safety Swedens implementation of the obligations of the Convention Ministry of the Environment

2016-09-05

Departementsserien 2016:30 (pdf, 4238 kB)

Departementsserien 2016:23

Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2016-07-14

Departementsserien 2016:23 (pdf, 399 kB)

Departementsserien 2016:22

Ds 2016:22 Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2016-07-11

Departementsserien 2016:22 (pdf, 701 kB)

Departementsserien 2016:21

Ds 2016:21 Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2016-06-27

Departementsserien 2016:21 (pdf, 342 kB)

Departementsserien 2016:19

ds 2016 19 Ds 2016:19 Jämställda pensioner Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2016-06-21

Departementsserien 2016:19 (pdf, 15682 kB)

Departementsserien 2016:18

Ds 2016:18 Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2016-06-16

Departementsserien 2016:18 (pdf, 2519 kB)

Departementsserien 2016:17

Ds 2016:17 Otillåtna bosättningar Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2016-05-26

Departementsserien 2016:17 (pdf, 1040 kB)

Departementsserien 2016:13

ds 2016 13 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll.7 2 Författningsförslag.9 2.1 Förslag till lag om internationellt polisiärt samarbete.9 2.2 Förslag till lag om ändring i brottsbalken 26 2.3Förslag till lag om ändring i lagen 1976:661 om immunitet och privilegier i vissa fall 29 2.4Förslag till lag om

2016-05-18

Departementsserien 2016:13 (pdf, 1630 kB)

Departementsserien 2016:11

ds 2016 11 qwer Ds 2016:11 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2016-05-13

Departementsserien 2016:11 (pdf, 3376 kB)

Departementsserien 2016:12

ds 2016 12 Ds 2016:12 Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning Utbildningsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2016-05-12

Departementsserien 2016:12 (pdf, 2586 kB)

Departementsserien 2016:7

Ds 2016:7 Tolktjänst för vardagstolkning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2016-04-08

Departementsserien 2016:7 (pdf, 1900 kB)

Departementsserien 2016:5

Ds 2016:5 Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2016-03-21

Departementsserien 2016:5 (pdf, 373 kB)

Departementsserien 2016:4

Förord Chefen för Justitiedepartementet beslutade den 4 maj 2015 att ge mig i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att lämna förslag på hur verksamheten i hyres- och arrendenämnderna kan effektiviseras och hur prövningen av hyres- och arrendeärenden och mål kan moderniseras och göras mer ändamålsenlig Ju 2015:CHovrättsassessorn

2016-03-17

Departementsserien 2016:4 (pdf, 1125 kB)

Departementsserien 2016:3

Ds 2016:3 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2016-02-17

Departementsserien 2016:3 (pdf, 2713 kB)

Departementsserien 2016:2

Ds 2016:2 Några frågor om offentlighet och sekretess Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-02-05

Departementsserien 2016:2 (pdf, 2747 kB)

Departementsserien 2015:59

Ds 2015:59 Särskilda satsningar på ungas äldres hälsa Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2015-12-17

Departementsserien 2015:59 (pdf, 2610 kB)

Departementsserien 2015:60

Innehåll 1 Sammanfattning.3 2 Författningsförslag.5 2.1 Förslag till lag om ändring i skollagen 2010:8005 2.2Förslag till förordning om ändring i förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan.9 2.3Förslag till förordning om ändring i förordningen 2011:1108 om vuxenutbildning.11 3 Vilka har rätt till komvux 15 4

2015-12-11

Departementsserien 2015:60 (pdf, 384 kB)

Departementsserien 2015:57

ds 2015 57 Förord Chefen för Justitiedepartementet gav den 1 september 2014 f.d. överåklagaren Nils Rekke i uppdrag Ju 2014:L att biträda Justi- tiedepartementet med genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området. I uppdraget

2015-12-01

Departementsserien 2015:57 (pdf, 1846 kB)

Departementsserien 2015:56

Ds 2015:56 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2015-12-01

Departementsserien 2015:56 (pdf, 359 kB)