Dokument & lagar (38 312 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:374 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/01139/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:374 av Magnus Jacobsson KD Nordiskt samarbete kring järnvägsinvesteringar Magnus Jacobsson har frågat mig vad jag och regeringen ämnar göra för att möta upp det positiva beslut som nu kommer från den borgerliga regeringen

Svarsdatum: 2019-03-19 Frågeställare: Magnus Jacobsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:374 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:369 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2018/19:369 av Tobias Andersson SD Ökat företagande Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att vända den negativa utvecklingen för företagsamheten i Sverige och särskilt bland kvinnor och unga. Idag har Sverige 16 000 fler företagare än för tio år sedan, och vår ekonomi är

Svarsdatum: 2019-03-19 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:369 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:360 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/01101/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:360 av Lars Beckman M Halkbekämpning och vinterväghållning Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i tjänsten så att vinterväghållningen och halkbekämpningen fungerar bättre och på ett sätt som Sveriges

Svarsdatum: 2019-03-19 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:360 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:373 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:373 av Markus Wiechel SD Stöd till kurder för fängelsedrift, flyktinghjälp och ökad säkerhet Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen avser att rikta svenskt bistånd som stöd till kurderna i Syrien i syfte att möjliggöra för dem

Svarsdatum: 2019-03-15 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:373 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:328 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 00531 Kl Miljö- och energidepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:328 av Jessica Rosencrantz M Bonusen för elbilar Jessica Rosencrantz har frågat finansministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkerställa att bonus-malus-systemet levererar

Svarsdatum: 2019-03-14 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:328 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:364 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/ 00817/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:364 av Ulla Andersson V AP-fonderna och vd-lönerna Ulla Andersson har frågat mig om jag är beredd att se över de riktlinjer som ligger till grund för löner och ersättningar inom

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:364 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:356 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 01109/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:356 av Jakob Forssmed KD Behandlingsbegränsningar Jakob Forssmed har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen har vidtagit för att behandlingsbegränsningar enbart ska användas på enligt lagen avsett vis samt att riktlinjerna

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Jakob Forssmed (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:356 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:355 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

S2019/01108/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:355 av Sten Bergheden M Höga elpriser för pensionärer Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att det inom bostadstillägget ska tas större hänsyn till höga elpriser och för att se över om det kan införas

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:355 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:354 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00809/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:354 av Sten Bergheden M Allt högre bensinskatt Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att kompensera landsbygden för höjningar av bensin- och dieselskatterna och om kompensationen avser andra nödvändiga bilresor eller om det

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:354 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:353 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 00576/Nm Miljö- och energidepartementet Miljö- och klimat ministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:353 av Sten Bergheden M Vargstammen Sten Bergheden har frågat om landsbygdsministern har fått information om Naturvårdsverkets agerande när det gäller referensvärde för varg och

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:353 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:352 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 01100/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:352 av Karin Rågsjö V Jämlik cancervård för alla Karin Rågsjö har frågat mig om jag avser att verka för att tillgången till jämlik och likvärdig cancerbehandling i samtliga regioner säkerställs och inte avgörs av patienters privatekonomi.

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Karin Rågsjö (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:352 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:351 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 00798/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:351 av Thomas Morell SD Beskattning av husbilar Thomas Morell har frågat mig om jag avser att se över den nuvarande beskattningen på husbilar och återgå till den tidigare beskattningen. För att öka andelen miljöanpassade fordon

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:351 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:350 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 00882 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:350 av Maria Malmer Stenergard M Migrationsverkets hantering av utvisningsbeslut Maria Malmer Stenergard har frågat mig vad jag gör för att säkerställa att utvisningsärenden där personen inte frivilligt medverkar

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:350 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:349 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2019/00796/ESA Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:349 av Per-Arne Håkansson S Utbildning för statsanställda för att stärka antikorruptionsarbetet Per-Arne Håkansson har frågat hur jag avser att gå vidare utifrån riksdagens tillkännagivande för att stärka statligt anställda företrädare

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Per-Arne Håkansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:349 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:348 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/00928/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:348 av Roger Haddad L Barns övergång från förskola till förskoleklass samt särskolan Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att även barn som ska börja i särskolan kan tillförsäkras

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:348 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:347 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00867/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:347 av Kjell-Arne Ottosson KD Kriminella angrepp mot friluftsverksamheter Kjell-Arne Ottosson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att stoppa maskerade aktivister från att genom hot och andra

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:347 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:346 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 01062/FS S2019/01065/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:343 Tillgänglighet och digital vård och fråga 2018/19:346 Nätläkare, båda av Camilla Waltersson Grönvall M Camilla Waltersson Grönvall har ställt två frågor till mig angående digital vård. Den första frågan gäller

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:346 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:345 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/01063/FS, S2019/01064/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:344 Läkarutbildning och barncancer och fråga 2018/19:345 Nationell utbildning i barnonkologisk vård för sjuksköterskor av Camilla Waltersson Grönvall M Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om det är min uppfattning

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:345 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:344 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/01063/FS, S2019/01064/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:344 Läkarutbildning och barncancer och fråga 2018/19:345 Nationell utbildning i barnonkologisk vård för sjuksköterskor av Camilla Waltersson Grönvall M Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om det är min uppfattning

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:344 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:343 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 01062/FS S2019/01065/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:343 Tillgänglighet och digital vård och fråga 2018/19:346 Nätläkare, båda av Camilla Waltersson Grönvall M Camilla Waltersson Grönvall har ställt två frågor till mig angående digital vård. Den första frågan gäller

Svarsdatum: 2019-03-13 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:343 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)