Dokument & lagar (65 träffar)

Yttrande 1986/87:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1986/87:2 y över motionsyrkande om en professur i säkerhetspolitisk forskning UU 1986/87:2 y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 17 mars 1987 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över yrkande

1986-12-31

Yttrande 1986/87:UU2 (pdf, 84 kB)

Yttrande 1986/87:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1986/87:1 y om totalförsvarets fortsatta utveckling prop. 1986/87:95 UU 1986/87:1 y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har genom beslut den 17 mars 1987 hemställt att utrikesutskottet yttrar sig över vad som i proposition

1986-12-31

Yttrande 1986/87:UU1 (pdf, 127 kB)

Yttrande 1986/87:TU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1986/87:3 y Över proposition 1986/87:99 om ledning av den statliga förvaltningen jämte motioner TU 1986/87:3 y Till konstitutionsutskottet Konstitufionsutskottet har den 24 mars 1987 dels berett trafikutskottet tillfälle att

1986-12-31

Yttrande 1986/87:TU3 (pdf, 423 kB)

Yttrande 1986/87:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1986/87:2 y över proposition 1986/87:95 om totalförsvarets fortsatta utveckling jämte motioner TU 1986/87:2 y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 17 mars 1987 beslutat att beträffande proposition 1986/87:95 om totalförsvarets

1986-12-31

Yttrande 1986/87:TU2 (pdf, 312 kB)

Yttrande 1986/87:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1986/87:1 y över motion 1986/87:N403 om åtgärder mot monopol inom telekommunikation och rymdteknologi TU 1986/87:1 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 17 februari 1987 beslutat bereda trafikutskottet tillfälle att

1986-12-31

Yttrande 1986/87:TU1 (pdf, 108 kB)

Yttrande 1986/87:SoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:8 y om viss försöksverksamhet i frikommunerna prop. 1986/87:118 delvis SoU 1986/87:8 y Till konstitutionsutskottet Konsfitutionsutskottet har berett socialutskottet fillfälle att yttra sig över proposifion 1986/87:118 om

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU8 (pdf, 217 kB)

Yttrande 1986/87:SoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:7y Över totalförsvarets fortsatta utveckling, såvitt avser hälso- och sjukvården samt socialtjänsten prop. 1986/87:95, bil. 4 1986/87:7 y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har hemställt om yttrande från socialutskottet

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU7 (pdf, 787 kB)

Yttrande 1986/87:SoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:6 y om vårdavgift för pensionärer SoU 1986/87:6 y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över vissa med anledning av proposition 1986/87:100 bil. 7

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU6 (pdf, 194 kB)

Yttrande 1986/87:SoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:5y om äldres boende SoU 1986/87:5y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över fyra till bostadsutskottet hänvisade motioner som rör frågan om låneregler vid ombyggnad

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU5 (pdf, 281 kB)

Yttrande 1986/87:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:4 y om omhändertagande av dödfött foster SoU 1986/87:4 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat inhämta socialutskottets yttrande över motion 1985/86:K614 av Ingrid Ronne-Björkqvist och Per Arne

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU4 (pdf, 150 kB)

Yttrande 1986/87:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:3 y om vissa åtgärder m.m. efter Tjernobylolyckan SoU 1986/87:3 y Till näringsutskottet Näringutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över vissa med anledning av proposition 1986/87:18 om vissa åtgärder

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU3 (pdf, 409 kB)

Yttrande 1986/87:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:2y om vissa alkoholpolitiska frågor SoU 1986/87:2y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över ett antal till skatteutskottet hänvisade motioner på alkoholpolitikens område.

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU2 (pdf, 1663 kB)

Yttrande 1986/87:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1986/87:1 y om läkarförsörjning m. m. SoU 1986/87:1 y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över vissa med anledning av proposition 1985/86:167 om vissa ersättningar

1986-12-31

Yttrande 1986/87:SoU1 (pdf, 330 kB)

Yttrande 1986/87:NU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutsköttets yttrande 1986/87:4 y om totalförsvarets fortsatta utveckling prop. 1986/87:95 NU 1986/87:4 y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har hemställt att näringsutskottet yttrar sig över proposition 1986/87:95 om totalförsvarets fortsatta

1986-12-31

Yttrande 1986/87:NU4 (pdf, 1293 kB)

Yttrande 1986/87:NU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1986/87:3 y om ledning av den statliga förvaltningen prop. 1986/87:99 NU 1986/87:3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har dels hemställt om yttrande av näringsutskottet över proposition 1986/87:99 om ledning av

1986-12-31

Yttrande 1986/87:NU3 (pdf, 546 kB)

Yttrande 1986/87:NU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1986/87:2 y om viss följdlagstiftning till plan- och bygglagen och lagen om hushållning med naturresurser m. m. NU 1986/87:2 y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1986-12-31

Yttrande 1986/87:NU2 (pdf, 75 kB)

Yttrande 1986/87:NU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1986/87:1 y om nybyggnad av fiskefartyg som är lämpliga för minröjning NU 1986/87:1 y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1985/86:Fö312 av Göthe Knutson mvari

1986-12-31

Yttrande 1986/87:NU1 (pdf, 139 kB)

Yttrande 1986/87:LU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1986/87:6 y om lag om fritidsbåtsregister, m.m. prop. 1986/87:121 LU 1986/87:6 y Till kulturutskottet Kulturutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfälle att yttra sig över dels proposition 1986/87:121 om lag om fritidsbåtsregister

1986-12-31

Yttrande 1986/87:LU6 (pdf, 253 kB)

Yttrande 1986/87:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1986/87:5 y om ledning av den statliga förvaltningen prop. 1986/87:99 LU 1986/87:5 y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett lagutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1986/87:99 om ledning av den

1986-12-31

Yttrande 1986/87:LU5 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1986/87:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1986/87:4 y om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m. m. prop. 1986/87:61 LU 1986/87:4 y Till skatteutskottet Skatteutskottet har begärt yttrande från lagutskottet över proposition 1986/87:61 om en tillfällig

1986-12-31

Yttrande 1986/87:LU4 (pdf, 143 kB)
Paginering