Dokument & lagar (3 852 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46C0B2

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet – – Reviderad k ommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 16 januari 201 7 Utrikesministrarnas möte Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46C0B2 (docx, 33 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC4

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet – – – Kommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 16 januari 201 7 Utrikesministrarnas möte Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande av A-punktslistan Egypten Diskussionspunkt Rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC4 (docx, 30 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC3

Godkännande av dagordninge n Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Egypten Syrien Libyen Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA63

Rådets möte (jordbruks- och fiskeministrar) den 23 januari 2017 Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 4. Ordförandeskapets arbetsprogram - Föredragning av ordförandeskapet Bakgrund : Det maltesiska ordförandeskapet kommer att vid rådsmötet presentera sitt arbetsprogram


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA63 (docx, 69 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA62

Godkännande av dagordninge n Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Ordförandeskapets arbetsprogram - Föredragning av ordförandeskapet Internationella handelsfrågor Studie av följderna av koncessioner


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24E

Ekofinrådets möte den 27 januari 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 11 januari 2017 Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan (ev.) Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt Informationspunkt Kommissionen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24E (docx, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24D

2016-12-11 – – – – – EKOFIN-rådet den 6 december 2016: Mötesrapport Mötet leddes av Slovakiens finansminister Peter Kažimír. Sverige företräddes av finansminister Magdalena Andersson. Dagordningen för EKOFIN-mötet finns fogad till rapporten som bilaga. Sammanfattning Godkännande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24D (docx, 77 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24C

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan (ev.) Mervärdesskatt: förfarandet om omvänd betalningsskyldighet Förslag från kommissionen om ett tillfälligt undantag för tillämpning av ett generaliserat förfarande för omvänd betalningsskyldighet (mervärdeskatt) - Föredragning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46DA2F

Promemoria 2016-10-24 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rapport från rådets möte (miljöministrarna) den 17 oktober 2016 Sammanfattning : D et andra miljörådsmötet under det slovakiska ordförandeskapet genomfördes den 17 oktober i Luxemburg .


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46DA2F (docx, 59 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:467883

Rådets möte (miljö- och klimatministrarna) den 19 december 2016 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Icke-lagstiftande verksamhet (Ev.) godkännande av A-punkter A-punktslistan är ännu inte känd. Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:467883 (docx, 70 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46669D

JoF - Kommenterad dagordning Jordbruks- och fiskerådet den 12-13 december 2016


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46669D (doc, 84 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46669C

E-POST 2016-11-21 F. Langdal J. Hagberg A. Norgren NÄRINGSDEPARTEMENTET Elektronisk kopia med bilagor: Enl. sändlista Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 14-15 november 2016 Sammanfattning: Kvoter för vissa djuphavsbestånd : Sverige stödde kommissionens förslag till kvoter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46669C (docx, 93 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46669B

Kommenterad dagordning rådet 2016-12-05 Statsrådsberedningen Allmänna rådets möte den 13 december 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.) A-punkter 3. (Ev.) Övriga frågor - Aktuella lagförslag - Information från ordförandeskapet Icke


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46669B (pdf, 221 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46669A

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 12 december 2016 Utrikesministrarnas möte 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Afrika Diskussionspunkt Rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46669A (pdf, 163 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:466699

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan EU-Afrika Demokratiska republiken Kongo Migration Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:466698

1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (ev) Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet 3. (ev.) Godkännande av A-punktslistan FISKE 4. Förslag till rådets förordning om fastställande för år 2017 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:466697

1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. Godkännande av A-punktslistan 3. (Ev.) Övriga frågor - Aktuella lagförslag - Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet 4. Resolutioner, synpunkter och beslut antagna av Europaparlamentet 5. Halvtidsöversyn av den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4655E8

TTE - energi Kommenterad dagordning rådet 2016-11-28 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte (energiministrarna) den 5 december 2016 Kommenterad dagordning 15. – Förslag till Europarlamentets och rådets förordning om åtgärder för en trygg naturgasförsörjning och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4655E8 (docx, 39 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4655E5

Promemoria 2016-11-25 Justitiedepartementet Åklagarenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8 och 9 december 2016 Dagordningspunkt 3 Förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten – Allmän inriktning Dokument: Något dokument har ännu inte distribuerats.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4655E5 (docx, 47 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4655E2

Lagstiftningsöverläggningar 15. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 - Riktlinjedebatt 16. Vinterpaketet - Föredragning av kommissionen Icke lagstiftande verksamhet 17. Framsteg när det gäller


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information