Dokument & lagar (3 881 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46DA2F

Promemoria 2016-10-24 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rapport från rådets möte (miljöministrarna) den 17 oktober 2016 Sammanfattning : D et andra miljörådsmötet under det slovakiska ordförandeskapet genomfördes den 17 oktober i Luxemburg .


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46DA2F (docx, 59 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24E

Ekofinrådets möte den 27 januari 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 11 januari 2017 Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan (ev.) Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt Informationspunkt Kommissionen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24E (docx, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24D

2016-12-11 – – – – – EKOFIN-rådet den 6 december 2016: Mötesrapport Mötet leddes av Slovakiens finansminister Peter Kažimír. Sverige företräddes av finansminister Magdalena Andersson. Dagordningen för EKOFIN-mötet finns fogad till rapporten som bilaga. Sammanfattning Godkännande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24D (docx, 77 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46D24C

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan (ev.) Mervärdesskatt: förfarandet om omvänd betalningsskyldighet Förslag från kommissionen om ett tillfälligt undantag för tillämpning av ett generaliserat förfarande för omvänd betalningsskyldighet (mervärdeskatt) - Föredragning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA63

Rådets möte (jordbruks- och fiskeministrar) den 23 januari 2017 Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 4. Ordförandeskapets arbetsprogram - Föredragning av ordförandeskapet Bakgrund : Det maltesiska ordförandeskapet kommer att vid rådsmötet presentera sitt arbetsprogram


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA63 (docx, 69 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46CA62

Godkännande av dagordninge n Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Ordförandeskapets arbetsprogram - Föredragning av ordförandeskapet Internationella handelsfrågor Studie av följderna av koncessioner


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46C0B2

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet – – Reviderad k ommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 16 januari 201 7 Utrikesministrarnas möte Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46C0B2 (docx, 33 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC4

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet – – – Kommenterad dagordning Ministerrådet Europakorrespondentenheten Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 16 januari 201 7 Utrikesministrarnas möte Godkännande av den preliminära dagordningen Godkännande av A-punktslistan Egypten Diskussionspunkt Rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC4 (docx, 30 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46BAC3

Godkännande av dagordninge n Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Egypten Syrien Libyen Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB6A

Allmänna rådets möte den 7 februari 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (Ev.) A-punkter (Ev.) Övriga frågor Aktuella lagförslag Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Resolutioner, synpunkter och beslut


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB6A (docx, 45 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB69

Utrikesministrarnas möte den 6 februari 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Libyen Diskussions - och eventuell besluts punkt Ansvarigt statsråd : Margot Wallström Förslagets innehåll : Rådet kommer att diskutera hur EU fortsatt kan stödja den sköra politiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB69 (docx, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB68

1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Libyen 4. Egypten 5. Ukraina 6. (ev.) Fredsprocessen i Mellanöstern 7. Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46EB67

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i Bryssel den 30 november?1 december och i Strasbourg den 12?15


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4712B5

Rådspromemoria Uppdaterad 2017-02-15 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Konsumentenheten Rådets möte (konkurrenskraft) den 20 februari 2017 Information om dagordningspunkt 4 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4712B5 (pdf, 124 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4712B4

Reviderad Kommenterad dagordning rådet 2017-02-15 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Konsumentenheten Reviderad kommenterad dagordning inför konkurrenskraftrådet den 20 februari 2017 Dagordningspunkt 4 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4712B4 (pdf, 265 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46FC34

Kommenterad dagordning Rådet (utbildning, Utbildningsdepartementet ungdom, kultur och idrott) 2017-02-06 Rådets möte ( utbildning , ungdom, kultur och idrott) den 17 februari 2017 Kommenterad dagordning inför samråd med riksdagens EU-nämnd den 10 februari 2017. 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46FC34 (pdf, 334 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:46FC33

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Utkast till rådets slutsatser om att investera i Europas unga med särskilt avseende på den europeiska solidaritetskåren - Antagande Utkast till slutsatser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:470CFE

Rådspromemoria 2017-02-13 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Konsumentenheten Rådets möte (konkurrenskraft) den 20 februari 2017 Information om dagordningspunkt 4 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för tillsyn


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:470CFE (pdf, 93 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:470CFD

Kommenterad dagordning rådet 2017-02-13 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och Internationella frågor Rådets möte (Näringsministrarna) den 20 februari 2017 Kommenterad dagordning 1. Antagande av dagordningen 2. A-punkter – Icke lagstiftningsärenden 3. A-punkter – lagstiftningsärenden 4 . Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:470CFD (docx, 43 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:470CFC

Kommenterad dagordning Rådet 2017-02-13 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 21 februari 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 2 februari 2017. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan 3. (ev.)


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:470CFC (pdf, 142 kB)