Dokument & lagar (1 727 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM77 KOM(2017) 85

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM77 Ändring av 2016/17:FPM77 kommittéförfarandeförordningen Statsrådsberedningen 2017-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2017) 85 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler

2017-03-21

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM77 KOM(2017) 85 (doc, 318 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM77 KOM(2017) 85 (pdf, 56 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM76 KOM (2017) 54 slutlig, Tidigare faktapromemoria

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM76 Förordning om luftfart i 2016/17:FPM76 handelssystemet för utsläppsrätter Miljödepartementet 2017-03-16 Dokumentbeteckning KOM (2017) 54 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga

2017-03-16

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM76 KOM (2017) 54 slutlig, Tidigare faktapromemoria (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM76 KOM (2017) 54 slutlig, Tidigare faktapromemoria (pdf, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM75 KOM(2017) 47

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM75 Yrkesförarkompetensdirektiv och 2016/17:FPM75 direktiv om körkort. Näringsdepartementet 2017-03-08 Dokumentbeteckning KOM(2017) 47 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändringar av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

2017-03-08

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM75 KOM(2017) 47 (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM75 KOM(2017) 47 (pdf, 103 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM74 KOM(2016) 805

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM74 Rapport om genomförandet av EUs 2016/17:FPM74 makroregionala strategier Statsrådsberedningen 2017-01-24 Dokumentbeteckning KOM(2016) 805 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

2017-03-07

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM74 KOM(2016) 805 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM74 KOM(2016) 805 (pdf, 59 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM73 KOM (2017) 38

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM73 Förslag om ändring av direktiv 2016/17:FPM73 2011/65/EG om begräsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning Miljö- och energidepartementet 2017-03-02 Dokumentbeteckning KOM (2017) 38 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

2017-03-02

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM73 KOM (2017) 38 (doc, 93 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM73 KOM (2017) 38 (pdf, 94 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM72 JOIN(2017) 4

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM72 Migration längs den centrala 2016/17:FPM72 Medelhavsrutten Utrikesdepartementet 2017-03-01 Dokumentbeteckning JOIN(2017) 4 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, europeiska rådet och rådet. Migration längs den centrala Medelhavsrutten – Hantera

2017-03-01

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM72 JOIN(2017) 4 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM72 JOIN(2017) 4 (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM71 JOIN (2016) 52

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM71 EU:s relation med Afrika, Västindien 2016/17:FPM71 och Stillahavsområdet efter Cotonou- avtalet Utrikesdepartementet 2017-03-01 Dokumentbeteckning JOIN (2016) 52 Gemensamt meddelande: Ett förnyat partnerskap med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet Tidigare

2017-03-01

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM71 JOIN (2016) 52 (doc, 122 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM71 JOIN (2016) 52 (pdf, 115 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM70 KOM (2017) 10

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM70 eDataskyddsförordning 2016/17:FPM70 Näringsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 10 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM70 KOM (2017) 10 (doc, 305 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM70 KOM (2017) 10 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 KOM(2016) 822, KOM(2016) 820

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69 Initiativ rörande reglering av yrken 2016/17:FPM69 Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken KOM(2016)

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 KOM(2016) 822, KOM(2016) 820 (doc, 88 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM69 KOM(2016) 822, KOM(2016) 820 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 KOM (2017) 9

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM68 Meddelande om en europeisk 2016/17:FPM68 dataekonomi Utrikesdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 9 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén "Skapandet av en

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 KOM (2017) 9 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM68 KOM (2017) 9 (pdf, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 KOM(2016) 824, KOM(2016( 823

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM67 Förordning och direktiv om ett 2016/17:FPM67 europeiskt elektroniskt tjänstekort Utrikesdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 824 Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt elektroniskt tjänstekort och därmed

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 KOM(2016) 824, KOM(2016( 823 (doc, 106 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM67 KOM(2016) 824, KOM(2016( 823 (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM66 KOM(2016) 821

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM66 Direktiv om anmälningsförfarande för 2016/17:FPM66 tjänsteregler Utrikesdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 821 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden,

2017-02-14

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM66 KOM(2016) 821 (doc, 96 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM66 KOM(2016) 821 (pdf, 52 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM65 KOM(2017) 12, SWD(2017) 9, SWD(2017) 10

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM65 Modernisering på arbetsmiljöområdet 2016/17:FPM65 Arbetsmarknadsdepartementet 2017-02-13 Dokumentbeteckning KOM(2017) 12 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Säkrare

2017-02-13

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM65 KOM(2017) 12, SWD(2017) 9, SWD(2017) 10 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM65 KOM(2017) 12, SWD(2017) 9, SWD(2017) 10 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM64 KOM(2017) 8

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM64 Dataskyddsförordning för EU:s 2016/17:FPM64 institutioner Justitiedepartementet 2017-02-13 Dokumentbeteckning KOM(2017) 8 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing

2017-02-13

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM64 KOM(2017) 8 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM64 KOM(2017) 8 (pdf, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM63 C(2016) 8600

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM63 EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning Statsrådsberedningen 2017-02-08 Dokumentbeteckning C(2016) 8600 Meddelande från kommissionen. EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning. Sammanfattning Meddelandet syftar enligt kommissionen

2017-02-09

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM63 C(2016) 8600 (doc, 87 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM63 C(2016) 8600 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM62 COM(2017) 11, COM(2017) 11 ANNEX 1, SWD(2017)7

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM62 Ändringar i carcinogen- och 2016/17:FPM62 mutagendirektivet Arbetsmarknadsdepartementet 2017-02-02 Dokumentbeteckning COM(2017) 11 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection

2017-02-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM62 COM(2017) 11, COM(2017) 11 ANNEX 1, SWD(2017)7 (doc, 314 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM62 COM(2017) 11, COM(2017) 11 ANNEX 1, SWD(2017)7 (pdf, 56 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM61 KOM(2016) 813

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM61 Tullunionens utveckling och styrning 2016/17:FPM61 Finansdepartementet 2017-02-02 Dokumentbeteckning KOM(2016) 813 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och europeiska ekonomiska och sociala kommittén om utveckling av EU:s tullunion

2017-02-02

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM61 KOM(2016) 813 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM61 KOM(2016) 813 (pdf, 57 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM60 KOM (2016) 819

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM60 Förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande Justitiedepartementet 2017-01-27 Dokumentbeteckning KOM (2016) 819 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation

2017-01-27

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM60 KOM (2016) 819 (doc, 114 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM60 KOM (2016) 819 (pdf, 114 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM59 KOM(2016) 825

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM59 Förordning om kontroller av kontanta 2016/17:FPM59 medel Finansdepartementet 2017-01-25 Dokumentbeteckning KOM(2016) 825 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande

2017-01-25

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM59 KOM(2016) 825 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM59 KOM(2016) 825 (pdf, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM58 KOM(2016) 882, KOM(2016) 883, KOM(2016) 881, COM(2016) 881 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM58 Nya förordningar om Schengens 2016/17:FPM58 Informationssystem (SIS) Justitiedepartementet 2017-01-24 Dokumentbeteckning KOM(2016) 882 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of

2017-01-24

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM58 KOM(2016) 882, KOM(2016) 883, KOM(2016) 881, COM(2016) 881 final (doc, 84 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM58 KOM(2016) 882, KOM(2016) 883, KOM(2016) 881, COM(2016) 881 final (pdf, 95 kB)