Dokument & lagar (1 760 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM110 KOM (2017) 335

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM110 Direktiv om informationsskyldighet vid :FPM110 gränsöverskridande skatteupplägg och automatiskt utbyte av upplysningar om sådana Finansdepartementet 2017-07-19 Dokumentbeteckning KOM (2017) 335 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU

2017-07-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM110 KOM (2017) 335 (doc, 317 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM110 KOM (2017) 335 (pdf, 105 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM109 KOM(2017)320

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM109 Förhandlingsmandat för en 2016/17:FPM109 överenskommelse mellan EU och Ryssland om ett rättsligt ramverk för Nord Stream 2 Miljö- och energidepartementet 2017-07-17 Dokumentbeteckning KOM(2017)320 Rekommendation till rådsbeslut med bemyndigande

2017-07-17

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM109 KOM(2017)320 (doc, 302 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM109 KOM(2017)320 (pdf, 49 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM108 KOM (2017) 329

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM108 Förordning om harmonisering av 2016/17:FPM108 bruttonationalinkomsten Finansdepartementet 2017-07-17 Dokumentbeteckning KOM (2017) 329 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris

2017-07-17

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM108 KOM (2017) 329 (doc, 314 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM108 KOM (2017) 329 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM107 KOM (2017) 278 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM107 Ändringar i kontrolldirektivet för kör- 2016/17:FPM107 och vilotider samt utstationeringsdirektivet Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM (2017) 278 final Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG

2017-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM107 KOM (2017) 278 final (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM107 KOM (2017) 278 final (pdf, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM106 KOM (2017) 280, Utkast

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM106 Direktiv om kompatibla elektroniska 2016/17:FPM106 vägtullsystem Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM (2017) 280 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem

2017-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM106 KOM (2017) 280, Utkast (doc, 86 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM106 KOM (2017) 280, Utkast (pdf, 107 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM105 KOM(2017) 282

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105 Ändring av direktiv om användning av 2016/17:FPM105 hyrda fordon för godstransporter på väg Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 282 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning

2017-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM105 KOM(2017) 282 (doc, 74 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM105 KOM(2017) 282 (pdf, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM104 KOM(2017) 281

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM104 Ändringar av EU:s tillstånds- och 2016/17:FPM104 godsförordningar Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 281 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning

2017-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM104 KOM(2017) 281 (doc, 104 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM104 KOM(2017) 281 (pdf, 149 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 KOM(2017) 277

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM103 Förordningarna om kör- och vilotider 2016/17:FPM103 och färdskrivare Näringsdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM(2017) 277 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav

2017-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 KOM(2017) 277 (doc, 86 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM103 KOM(2017) 277 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 KOM(2017) 262

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM100 Förslag till förordning om en europeisk 2016/17:FPM100 solidaritetskår Utbildningsdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM(2017) 262 Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén

2017-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 KOM(2017) 262 (doc, 112 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM100 KOM(2017) 262 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM102 Diskussionsunderlag om en fördjupad 2016/17:FPM102 ekonomisk och monetär union Finansdepartementet 2017-07-04 Dokumentbeteckning KOM(2017) 291 Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57,

2017-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44 (doc, 334 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM102 KOM(2017) 291, Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2012/13:FPM57, 2014/15:FPM44 (pdf, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 KOM(2017)275, KOM(2017)276

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM101 Eurovinjettdirektivet 2016/17:FPM101 Näringsdepartementet 2017-07-03 Dokumentbeteckning KOM(2017)275 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer. KOM(2017)276 Förslag

2017-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 KOM(2017)275, KOM(2017)276 (doc, 111 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM101 KOM(2017)275, KOM(2017)276 (pdf, 119 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 KOM(2017) 238 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM99 Mandat för EU att förhandla En 2016/17:FPM99 konvention om verkställighet av medlingsöverenskommelser Justitiedepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM(2017) 238 slutlig Rekommendation till rådsbeslut om bemyndigande att inleda förhandlingar

2017-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 KOM(2017) 238 slutlig (doc, 70 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM99 KOM(2017) 238 slutlig (pdf, 57 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 KOM (2017) 279

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98 MRV CO2 tunga fordon 2016/17:FPM98 Miljö- och energidepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM (2017) 279 EP och rådets förordning om övervakning och rapportering av CO2-utsläpp och bränsleförbrukning från nya tunga fordon Sammanfattning Kommissionen

2017-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 KOM (2017) 279 (doc, 308 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM98 KOM (2017) 279 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM97 SEC (2017) 250

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM97 Förslag till EU:s årsbudget för 2018 2016/17:FPM97 Finansdepartementet 2017-06-19 Dokumentbeteckning SEC (2017) 250 Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2018 Sammanfattning Den 29 maj 2017 presenterade kommissionen

2017-06-19

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM97 SEC (2017) 250 (doc, 84 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM97 SEC (2017) 250 (pdf, 155 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM95 KOM (2017) 235

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM95 Lägesrapport om cigarettsmuggling 2016/17:FPM95 Finansdepartementet 2017-06-12 Dokumentbeteckning KOM (2017) 235 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Lägesrapport om genomförandet av kommissionens meddelande "Upptrappning av

2017-06-12

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM95 KOM (2017) 235 (doc, 317 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM95 KOM (2017) 235 (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM94 JOIN (2017) 17 FINAL

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM94 Förnyad kraft åt partnerskapet mellan 2016/17:FPM94 Afrika och EU Utrikesdepartementet 2017-06-07 Dokumentbeteckning JOIN (2017) 17 FINAL GEMENSAMT MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Förnyad kraft åt partnerskapet mellan Afrika och EU Sammanfattning EU

2017-06-08

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM94 JOIN (2017) 17 FINAL (doc, 337 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM94 JOIN (2017) 17 FINAL (pdf, 131 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM93 KOM (2017) 208, SWD (2017) 148, KOM (2017) 225

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM93 Ändringar i förordning om OTC-derivat, 2016/17:FPM93 centrala motparter och transaktionsregister Finansdepartementet 2017-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2017) 208 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)

2017-06-07

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM93 KOM (2017) 208, SWD (2017) 148, KOM (2017) 225 (doc, 123 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM93 KOM (2017) 208, SWD (2017) 148, KOM (2017) 225 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM92 KOM(2017) 257

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM Förordning om ett 2016/17:FPM92 marknadsinformationsverktyg Utrikesdepartementet 2017-06-02 Dokumentbeteckning KOM(2017) 257 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen

2017-06-02

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM92 KOM(2017) 257 (doc, 103 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM92 KOM(2017) 257 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM91 KOM (2017) 256

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM91 Förordning om Digital Portal 2016/17:FPM91 Utrikesdepartementet 2017-06-01 Dokumentbeteckning KOM (2017) 256 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden

2017-06-02

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM91 KOM (2017) 256 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM91 KOM (2017) 256 (pdf, 97 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM90 KOM(2017) 206

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM90 Diskussionsunderlag om Europas 2016/17:FPM90 sociala dimension Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM(2017) 206 Diskussionsunderlag om Europas sociala dimension Sammanfattning Diskussionsunderlaget är det första av fem som

2017-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM90 KOM(2017) 206 (doc, 74 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM90 KOM(2017) 206 (pdf, 47 kB)