Dokument & lagar (26 526 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1496 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1496 Skyddad identitet av Tina Ghasemi (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) En person kan skyddas från hot och våld på olika sätt, varav ett är att förse den utsattes personuppgifter med en sekretessmarkering; det gör det svårt för en potentiell förövare att spåra upp sitt

Inlämnad: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1496 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1495 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1495 Bostad för kvinnor som varit utsatta för relationsvåld av Tina Ghasemi (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer, och till följd härav lämnat sina hem för att söka skydd, kan ibland stöta på svårigheter att hitta en bostad efter att den akuta

Inlämnad: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1495 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1494 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1494 Fairtrade-märkta livsmedelsprodukter av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Statsrådet Isabella Lövin (MP) I rapporten Vad uppnås med rättvisemärkning?, framtagen av AgriFood Economics Centre, går det att läsa att Fairtrades prisförsäkring, det vill säga inkomststöd i form av ett minimipris,

Inlämnad: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1494 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1493 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1493 Förvar av terrormisstänkta av Boriana Åberg (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) En 30-årig utländsk medborgare som åtalades för terroristbrott alternativt mordbrand friades i april av Malmö tingsrätt. Säpo, som bedömer att mannen är en säkerhetsrisk, ville att han

Inlämnad: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1493 av Boriana Åberg (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1492 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1492 Potentialen i insjöfart av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Ur miljö-, effektivitets- och kostnadsperspektiv är transport med fartyg ofta fördelaktigt. Exempelvis lastar ett fartyg som använder maximalt utrymme i Trollhätte kanals slussar lika mycket som fem godståg –

Inlämnad: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1492 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1491 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1491 Utvecklingspotentialen för svensk insjöfart av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Svensk insjöfart har stor utvecklingspotential. Exempelvis lastar ett fartyg som använder maximalt utrymme i Trollhätte kanals slussar lika mycket som fem godståg – eller 135 lastbilar. Skulle

Inlämnad: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1491 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1490 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2016/17:1490 Löshundsjakt av Åsa Coenraads (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Enligt ett förslag från Miljöpartiet ska jakt med löshund förbjudas med hänvisning till att viltet blir stressat och tar sin tillflykt till vägar och därmed blir föremål för viltolyckor. Sverige har en lång tradition av

Inlämnad: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1490 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1489 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1489 Rättshjälp vid bodelning av Tina Ghasemi (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) När en kvinna som blivit utsatt för våld lämnar sin man befinner hon sig ofta i en ekonomiskt sett svagare ställning än denne. Av den anledningen har hon inte alltid råd att anlita en bodelningsförrättare

Inlämnad: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1489 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1488 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1488 Psykisk misshandel av Tina Ghasemi (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Hot, förolämpningar, ständig kritik och upprepade klagomål utan grund – en stor del av våld i nära relationer handlar om den här typen av psykisk misshandel. Den som drabbas kan utveckla ångest,

Inlämnad: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1488 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1487 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1487 Riskbedömningsinstrument och strukturerade riskbedömningar inom polisen av Tina Ghasemi (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Vid hot och våld i nära relationer är det viktigt att polisen gör en så korrekt bedömning som möjligt av risken för att den brottsdrabbade ska utsättas för ytterligare

Inlämnad: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1487 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1486 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1486 Kompetensen inom rättsväsendet beträffande psykiska skador och misshandel av Tina Ghasemi (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Ofta går tankarna till fysiska övergrepp när våld i nära relationer diskuteras. Men den psykiska misshandeln är minst lika utbredd som den

Inlämnad: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1486 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1485 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1485 Närståendemeddelanden som bevis av Tina Ghasemi (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Närståendemeddelanden avser meddelanden som skrivs i förtroende till en närstående. Härvid kan sms och brev nämnas som exempel. I rättegångsbalken finns det ett förbud mot att beslagta

Inlämnad: 2017-05-29 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1485 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1484 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:1484 Närståendemeddelanden som bevis av Tina Ghasemi (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Närståendemeddelanden avser meddelanden som skrivs i förtroende till en närstående. Härvid kan sms och brev nämnas som exempel. I rättegångsbalken finns det ett förbud mot att beslagta

Inlämnad: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1484 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1483 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Fråga 2016/17:1483 Hamnstrejkens miljöpåverkan av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Hamnarbetarförbundet har varslat om en blockad fram till och med den 30 juni mot arbetsgivaren APM Terminals som driver Göteborgs containerhamn. APM Terminals har i sin tur beslutat om en lockout

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1483 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1482 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:1482 Nya miljözoner och dess konsekvenser för veteranbilar i tätorter av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Transportstyrelsen har kommit med ett förslag om att införa två nya typer av miljözoner, miljözon klass 2 och miljözon klass 3, i tätorter. Syftet med de nya zonerna är

Inlämnad: 2017-05-23 Svarsdatum: 2017-06-07 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1482 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1479 av Lars Beckman (M)

Fråga 2016/17:1479 Uttalande om 3:12-reglerna av Lars Beckman (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I ett mycket uppmärksammat uttalande i Dagens industri lördagen den 13 maj 2017 påstod finansministern att de planerade förändringarna av de så kallade 3:12-reglerna inte berör Sveriges företagare i allmänhet

Inlämnad: 2017-05-22 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1479 av Lars Beckman (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1478 av Karin Rågsjö (V)

Fråga 2016/17:1478 Internetläkare av Karin Rågsjö (V) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) De digitala vårdgivarna Doktor Kry och Min doktor är en lönsam och växande affär. Dock finns en uppenbar risk för felbehandling av patienter när läkare och patient inte möts. Det finns i dagsläget ingen

Inlämnad: 2017-05-23 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1478 av Karin Rågsjö (V) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1477 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2016/17:1477 Säkra id-handlingar av Lars Mejern Larsson (S) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Efter terrorattentatet i USA 2001 ändrades reglerna för id-foton, och fotobutiker runt om i landet blev av med möjligheten att ta passbilder, en åtgärd som säkerligen var nödvändig men som ledde till att fotobutikerna

Inlämnad: 2017-05-23 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1477 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1476 av Sofia Fölster (M)

Fråga 2016/17:1476 Gårdsförsäljning av alkohol av Sofia Fölster (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) I södra Europa är gårdsförsäljning av lokalt producerade varor en viktig del av landsbygdens näringsliv och intäkter. Även gårdsförsäljning av öl och vin har blivit ett naturligt inslag för

Inlämnad: 2017-05-22 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1476 av Sofia Fölster (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1475 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2016/17:1475 Skoglig forskning och utbildning i södra Sverige av Johan Hultberg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I dag är Sveriges skogliga forskning starkt koncentrerad till norra Sverige och då särskilt till Statens lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Det är olyckligt av flera anledningar. Skogsbruket

Inlämnad: 2017-05-23 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1475 av Johan Hultberg (M) (pdf, 80 kB)