Dokument & lagar (56 836 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:1 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Meddelande om uteblivet svar på fråga 2018/19:1 av Dennis Dioukarev SD Svensk bnp-tillväxt Frågan kommer inte att besvaras på grund av att regeringen är en övergångsregering. Stockholm den 11 oktober 2018 Enligt uppdrag Magnus Bengtson Expeditions- och rättschef

Svarsdatum: 2018-10-12 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:1 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:8 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:8 av Lars Hjälmered (M) Frihandelsavtalet med Kanada Lars Hjälmered har frågat mig vilka skäl jag anser ligger bakom regeringens beslut att Sverige är ett av de sista länderna i EU som godkänner CETA-avtalet. Jag vill som svar på

Svarsdatum: 2017-09-26 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:8 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:2 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:2 av Kerstin Lundgren (C) Arresteringen av Kambodjas oppositionsledare Kem Sokha Kerstin Lundgren har frågat mig om jag framfört protester mot arresteringen av oppositionsledaren och parlamentsledamoten Kem Sokha och angreppen på fri

Svarsdatum: 2017-09-26 Frågeställare: Kerstin Lundgren (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:2 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1 av Markus Wiechel (SD) KRG-regionens folkomröstning om självständighet Markus Wiechel har frågat mig om regeringens syn på irakiska regionen Kurdistans självständighet. I juni i år beslutade den regionala regeringen i Irakiska Kurdistan

Svarsdatum: 2017-09-26 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:14 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/05073/JÄM Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas onsdagen den 27 september 2017 Svar på fråga 2017/18:14 av Annika Qarlsson (C) Den nationella samordningen av arbetet mot människohandel Annika Qarlsson har frågat mig hur den nationella

Svarsdatum: 2017-09-27 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:14 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:12 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05773/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:12 av Erik Bengtzboe (M) Ombyggnation för ökad trafiksäkerhet på riksväg 55 Erik Bengtzboe har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen är villiga att ta till för att säkerställa en upprustning av riksväg

Svarsdatum: 2017-09-27 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:12 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:13 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/03576/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:13 av Mats Persson (L) Förstärkt amorteringskrav Mats Persson har frågat mig om regeringen avser att dra tillbaka förslaget om förstärkt amorteringskrav. Bostadspriserna i Sverige har liksom

Svarsdatum: 2017-09-27 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:13 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:18 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/05134/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:18 av Fredrik Christensson (L) Jämställdhet inom läkarkåren Fredrik Christersson har frågat Åsa Regnér vad hon och regeringen avser att vidta för åtgärder för att vända utvecklingen när det gäller jämställdhet i läkarkåren.

Svarsdatum: 2017-09-27 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:18 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:15 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05783/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:15 av Lotta Finstorp (M) Ny typ av bromsar på tåg Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tåg i Sverige ska ha fullgod säkerhet. Det är riktigt att det både i Finland och

Svarsdatum: 2017-09-27 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:15 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:22 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/05167/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:22 av Gunilla Nordgren (M) Ridning som rehabilitering Gunilla Nordgren har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar inom mitt ansvarsområde för att motionsridning i större utsträckning ska kunna fungera som en förebyggande

Svarsdatum: 2017-09-27 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:22 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:23 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05872/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:23 av Jessica Rosencrantz (M) Uppskjutning av E-road Arlanda Jessica Rosencrantz har frågat mig varför elvägsprojektet eRoadArlanda har skjutits upp, och hur detta påverkar den fortsatta strategin för en

Svarsdatum: 2017-09-27 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:23 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:21 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:21 av Gunilla Nordgren (M) Prioritering av kvinnofriden Gunilla Nordgren har frågat mig om jag anser att polisens prioriteringar i fråga om utredningar av våldtäktsärenden är acceptabla och, om svaret är nej, vad jag är beredd att skyndsamt göra för att ett sådant hanterande inte ska äga rum framöver.

Svarsdatum: 2017-09-27 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:21 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:20 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01275/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:20 av Kristina Yngwe (C) Försvarsmaktens sanering av PFAS Kristina Yngwe har frågat mig om vilka åtgärder regeringen har vidtagit, eller ämnar vidta, för att påskynda och förbättra samarbetet med kommuner för

Svarsdatum: 2017-09-27 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:20 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:17 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/07305/POL Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:17 av Tina Acketoft (L) Ersättning till kommunerna Tina Acketoft har frågat mig vad jag avser att göra för att kommunerna snabbare ska få ersättning av Migrationsverket. Den stora ökningen av antalet asylsökande

Svarsdatum: 2017-09-27 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:17 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:19 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:19 av Sten Bergheden (M) Dieselstölder Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att fler ska anmäla brotten och att fler dieselstölder blir utredda och att brottslingarna blir lagförda. Polismyndighetens utredningsverksamhet är en prioriterad fråga för både Polismyndigheten

Svarsdatum: 2017-09-27 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:19 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:11 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:11 av Pål Jonson (M) Antalet poliser Pål Jonson har frågat mig om mitt uttalande till Dagens Nyheter den 5 september om 6 000–7 000 nya poliser är att betrakta som ett löfte från den nuvarande regeringen. Regeringen anser att det behövs väsentligt fler polisanställda, både poliser och civilanställda,

Svarsdatum: 2017-09-27 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:11 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:16 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:16 av Robert Hannah (L) NMR:s demonstration i Göteborg Robert Hannah har frågat kultur- och demokratiministern hur ministern anser att Sverige ska trygga religiösa minoriteters säkerhet och rätt att fira sina högtider samtidigt som organisationer som använt politiskt våld ska ha rätt till demonstrationsfrihet.

Svarsdatum: 2017-09-28 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:16 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:92 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06325/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:92 av Jens Holm (V) Flygets utsläpp och Århuskonventionen Jens Holm har frågat statsrådet Isabella Lövin om hon avser att vidta åtgärder för att säkerställa att förslag till regelverk inom Corsia ges insyn

Svarsdatum: 2017-10-20 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:92 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:96 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/06289/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:96 av Larry Söder (KD) Fyrspår genom Halland – en framtidsfråga för Västsverige Larry Söder har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att möta behovet av infrastruktursatsningar i Halland och

Svarsdatum: 2017-10-24 Frågeställare: Larry Söder (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:96 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:107 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:107 av Roger Haddad (L) Villkoren för polisens verksamhet i Västmanland Roger Haddad har frågat mig vilka konkreta åtgärder regeringen kommer att vidta för att Västmanland, som enligt Roger Haddad har drabbats negativt av omorganisationen, ska återfå en bättre förmåga när det gäller polisverksamheten.

Svarsdatum: 2017-10-24 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:107 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)